Ons aanbod | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Ons aanbod

 

Pesten
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

 

Cyberpesten (Online Pesten, online gevaren op social media)
Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

 

 

TIjdens de activiteiten maakt BOLWERKen gebruik van verschillende werkvormen o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen. De precieze invulling ervan stemmen wij vooraf met u af. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. 

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten.

 

 

Mijn naam is Patricia Bolwerk, directeur en oprichter van Stichting Stop Pesten Nu en BOLWERKen. Vanuit mijn jarenlange kennis en expertise over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) heb ik vele voorlichtingen, workshops, gastlessen, trainingen, ouderavonden en nog veel meer ontwikkeld.

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod is eigendom van en wordt verzorgd door BOLWERKen www.bolwerken.com

Alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.

Ik wil jou helpen dat jij pesten kan gaan herkennen, dat je dan om je heen kan kijken: hé het gebeurt hier bij mij op het werk, op de sportclub, in mijn team of in mijn klas dus ook.

Overal wordt gepest: - op scholen 1 op de 10 - op het werk 1 op de 8 - in het bejaardentehuis 1 op de 5 - in de sport 1 op de 5.

 

Professionals, Sport en Vrije Tijd, Opvoeders & Ouders, Kinderen en jongeren

 • Gastles in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
   
 • Klassenmiddag / Creatieve workshop over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
 • Gastles & afspraken maken 'hoe gaan wij met elkaar om', Blokuur: (2 lesuren) in de klas voor leerlingen over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
  1e lesuur: gastles over Pesten of Cyberpesten 2e lesuur: gezamenlijke afspraken maken
   
 • Lezing / Ouderavond / Voorlichtingsavond over Pesten, Online gevaren voor kinderen en jongeren, Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
   
 • Schoolbrede ouderbijeenkomst of bijeenkomst op groepsniveau 
   
 • Studiedag over pesten of online pesten (cyberpesten)
   
 • Feestelijke LIVE SHOW Stop Pesten Nu met rapper Pest One: 40 minuten voorlichting Stop Pesten Nu, optreden Rapper Pest One met 3 tot 4 liedjes, handtekeningen en foto's met Rapper Pest One 
   
 • Ambassadeur Ralf Mackenbach zingt zijn lied over pesten gemaakt voor Stichting Stop Pesten Nu 'Who do you think you are' met 3 andere liedjes

 

Pesten op het werk

 • Totaal project preventieve aanpak Pesten op het Werk, lees hier meer over het programma Stop Pesten op het Werk  
   
 • Voorlichtingen pesten op het werk voor (vanaf 1 uur): Directie & Management, OR, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en ARBO functionarissen, beleidsadviezen preventie pesten op het werk 
   
 • Lezing / Gastspreker over Pesten of Cyberpesten (Digitaal Pesten) 
   
 • Workshops voor professionals over pesten of cyberpesten
   

 

​Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten voor een beter werk-, leer- en sportklimaat. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt ontwikkeld verzorgd door BOLWERKen en alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.​