Lesmateriaal Pesten & Online Pesten | Stop Pesten Nu

084-8340086

Lesmateriaal over Pesten & Online Pesten

Ontdek gratis lesmaterialen, speciaal ontworpen om leraren te ondersteunen bij het op een interactieve en speelse manier bespreken van Pesten & Online Pesten (#dagtegenpesten #weektegenpesten). Help uw leerlingen pesten begrijpen en voorkomen met innovatieve activiteiten zoals escape rooms, speurtochten en meer!Samen tegen Pesten Op deze landingspagina vind je meer dan 650 lesmaterialen, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Deze bron van inspiratie voor leraren is niet alleen relevant tijdens de Week tegen Pesten, maar ook op de Dag tegen Pesten en elke andere dag waarop de school ervoor kiest hiermee aan de slag te gaan.

Geschikt voor diverse onderwijsniveaus

De lesmaterialen zijn geschikt voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), en Speciaal Onderwijs (SO). Dit zorgt ervoor dat elke onderwijsinstelling en docent toegang heeft tot relevante en effectieve tools om pesten en online pesten aan te pakken.

Educatieve ondersteuning

Deze pagina biedt een schat aan informatie en educatieve hulpmiddelen om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig kan leren en werken. Trots zijn we op onze rol als centraal platform voor het verspreiden van gratis onderwijsmaterialen gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten en online pesten.

Ontdek en deel

Ontdek meer dan 650 lesmaterialen, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Deze materialen bieden inspiratie en ondersteuning aan leraren en onderwijsprofessionals, waardoor zij effectiever kunnen optreden tegen pesten en online pesten.

Samen tegen pesten

Het is belangrijk om niet alleen tijdens de Week tegen Pesten, maar ook gedurende het hele jaar de aandacht te blijven vestigen op het voorkomen en bestrijden van pesten. We moedigen leraren aan om niet alleen op specifieke dagen, maar continu aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

Wil jij ook bijdragen?

Wil jij ook jouw educatieve lesmaterialen delen? Met elk gedeeld lesmateriaal brengen we onze doelstelling dichterbij: het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving voor iedereen. Jouw bijdrage heeft het potentieel om duizenden te bereiken en te helpen. Je ondersteunt niet alleen andere educatoren en studenten, maar helpt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van pestpreventie te verspreiden. Het proces is eenvoudig: deel je lesplannen, video's, artikelen, en andere educatieve hulpmiddelen. Ons team zal je inzendingen beoordelen en ervoor zorgen dat ze beschikbaar worden gesteld aan een uitgebreide gemeenschap van scholen, leraren, en onderwijsprofessionals. 

Inspiratie voor leraren om niet alleen de Dag tegen Pesten, maar ook de Week tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken.

Rollen bij pesten:

De kinderen horen van de leerkracht welke rollen er bij pesten zijn, dit zijn nl.

1.      Pesters

2.     Meelopers

3.     Slachtoffers

4.     Buitenstaanders

5.     Aanmoedigers

6.     Verdedigers

 

Bij elke rol worden tips bedacht door de kinderen, voorbeelden zijn:

1.      P - Bedenk iets anders om je energie in te steken, praat met iemand die je vertrouwt, verzin iets anders om aandacht mee te krijgen.

2.     M -Lach niet mee en doe niet mee met stomme grappen.

Schrijf onderstaande vormen van pesten op het bord en laat kinderen voorbeelden bedenken die hierbij horen. De voorbeelden staan cursief.

  • Verbaal  - schelden, uitlachen, napraten
  • Fysiek - spugen, schoppen, slaan, knijpen, duwen
  • Materieel - spullen stukmaken, afpakken, verstoppen.
  • Relationeel – buitensluiten, negeren, roddelen
  • Digitaal – gemene berichten, filmpjes, foto’s  op internet plaatsen of via mobiel versturen.

Bedankt Carolien voor het delen van jouw lessuggesties

De nadruk ligt op omgaan met elkaar, social media, groepsvorming.

Sociogram

Op de website sociogram.nl (je wordt doorgelinkt) kun je een groep aanmaken en via de computer vragen laten invullen door je klas. Hiermee breng je in kaart welke kinderen gekozen worden voor vriendschap en samenwerking. Ook zie je welke kinderen nooit gekozen worden. Doe dit een paar keer per jaar, zodat je kunt zien of het werken met groepsvormende oefeningen tegen pesten een positieve invloed heeft op de groep.

Nadruk ligt op nee durven zeggen, complimenten geven en elkaar beter leren kennen.

Toneelstukje

Leerkracht leest onderstaand stukje voor.

Nadia en Floor zitten buiten op de schommel. Na een tijdje komt er een jongen langs lopen. ‘He,’ zegt Nadia, ‘dat is die sukkel, Jelle. Kijk, hij klimt op het klimrek. Laten we hem eraf duwen.’ Floor kijkt Nadia aan. Ze wil die jongen helemaal niet van het klimrek afduwen. Maar als ze niet meedoet wordt Nadia vast boos en dat wil Floor ook niet.

De leerkracht maakt tweetallen en zorgt ervoor dat kinderen die elkaar niet goed liggen of kennen, samenwerken. Elk koppel krijgt een leeg tekenblad en een viltstift. Op het sein van de leerkracht begint de eerste leerling met tekenen, er mag niet gepraat worden. De andere leerling pakt de viltstift na een tijdje over en tekent verder. Daarna pakt nr. 1 de viltstift weer en tekent verder. Het is de bedoeling dat het duo zonder te praten een mooie tekening maakt, waarbij ze samenwerken. Als een leerling de viltstift  ‘afpakt’, mag de ander niet weigeren.

Complimentenles

Verdeel de klas in 4 of 5 groepen. Elke groep krijgt een stapeltje post-it blaadjes. Elk kind schrijft voor alle klasgenoten een compliment op een blaadje, voor elke leerling wordt een apart blaadje gebruikt. Dit moet een compliment zijn, waarover is nagedacht. Het liefst over het innerlijk van de ander en niet over het uiterlijk, al is dat niet verboden. Op het blaadje komt de naam van het kind dat het compliment krijgt en de naam van de afzender.

De leerkracht maakt tweetallen en zorgt ervoor dat kinderen die geen vrienden zijn, aan elkaar gekoppeld worden. Elk tweetal krijgt een blaadje en een pen. Als de leerkracht het startsein geeft, gaan de tweetallen zoveel mogelijk gemeenschappelijke kenmerken opschrijven. Ze overleggen hierbij fluisterend, zodat ze niet afgeluisterd kunnen worden. Wie maakt de langste lijst?

Overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn:

Boeken

Vraag de kinderen of zij mooie prentenboeken hebben die gaan over anders zijn. Stal de boeken uit op een mooie tafel en lees ze voor in de klas. 

Bedankt Carolien voor het delen van jouw lessuggesties

of lees de boeken voor van Carolien 

Samen tekenen

Je kiest een kind dat je nog niet zo goed kent. Samen krijgen jullie een blaadje en 1 viltstift of kleurpotlood. Kind 1 begint een tekening te maken. Kind 2 neemt het potlood over en tekent verder, dan pakt kind 1 het potlood en tekent verder. Dit alles zonder te praten. Zo ontstaat een mooie tekening. 

Organiseer een LEF-dag.

Veel kinderen durven zichzelf niet te zijn op school. Een leuke broek blijft in de kast hangen, als er een keer een foute opmerking over is gemaakt of je trekt je nieuwe schoenen niet aan omdat je bang bent voor spottende blikken. Op LEF-dag mogen kinderen aantrekken wat ze willen en hun haren doen zoals ze willen.

Leerkracht en kinderen spreken af dat op LEF-dag niemand een ander mag kwetsen, iedereen respecteert elkaar zoals hij/zij is. Dit spreek je van tevoren heel duidelijk af.

Laat aan de klas zien wat jij al goed kan. Misschien een koprol maken of een vis tekenen of heel netjes schrijven. De leerkracht maakt groepjes van kinderen. Eén groepje gaat leren wat jij al kan. Jij gaat met een groepje leren wat iemand anders al goed kan. Iedereen oefent met zijn eigen groepje. Ben je klaar? Dan laten jullie aan de andere kinderen zien wat jullie geleerd hebben.

Het is leuk als andere kinderen zeggen dat je ergens goed in bent. Het is ook leuk om dat zelf te zeggen. Zeg dus vaak iets aardigs tegen een ander. 

Liedje aanleren:  “Iedereen is anders” in karaoke versie, dus lied plus tekst op het smartboard. Een grappig liedje over het feit dat iedereen anders is.

Je kunt ook gebaren bij het liedje maken. Hieronder tekst plus bewegingen.

Groepjes maken:

Alle kinderen lopen in een rustig tempo door de klas. Leerkracht klapt in handen en zegt welke groepjes er gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld: “Maak een groepje van kinderen die dezelfde kleur ogen hebben.” Alle kinderen met blauwe ogen gaan bij elkaar staan. Alle kinderen met bruine ogen etc. De kinderen die een groepje vormen, geven elkaar een hand. Zo staan zij met elkaar in een kringetje. Als alle kinderen een groepje hebben, mag 1 kind per groepje zeggen wat zij hetzelfde hebben.

Ideeën voor groepjes:

-       Kleur haar

-       Leeftijd

Carolien Kruijs heeft heel veel leuke suggesties voor de Week tegen Pesten en deze wil zij met ons delen. Houdt de site in de gaten voor meer tips ...

De nadruk ligt op de verschillen en overeenkomsten tussen de kinderen van (groep 1 tot met 3) en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Lesidee 19: Maak een video over Pesten, zie script Behind her Back en Video 

en mail deze naar onze redactie en maak ook kans dat jouw film/videoclip op onze site komt te staan.

Lesidee 18: Week tegen #pesten: Maak ook een lied tegen pesten net als deze leerlingen, zie video

Mail jouw lied naar onze redactie en maak ook kans dat jouw lied op onze site komt te staan.

Maak je eigen lied tegen pesten net als deze school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gooi- en scheldlied

 

Als iemand je een schop geeft,

zo boem tegen je been.

Dan scheld je wel eens keihard terug

De lyrics van het #liedtegenpesten gemaakt door Marq van Mazijk en Dennis Grefhorst voor Stichting Stop Pesten Nu Zing met ons mee - het lied tegen #pesten - Stop Pesten Nu http://youtu.be/lTlfovlrWNk

Maak met je klas een fotoshoot / campagne over Pesten en stuur jullie foto's op naar onze redactie en misschien komen jullie foto's op onze site

Neem allemaal een (porseleinen) bord mee naar school

 

Bekijk en bespreek met je klas een aantal uitzendingen van Gepest, ga naar deze site om de afleveringen te bekijken.

 

Tips voor het bekijken bij de afleveringen:

Website Teens Against Bullying

Maak met je groep, klas of team een video over Pesten, zie script Behind her Back e

Lesidee 10: Week tegen #pesten: Maak ook een lied tegen pesten net als deze leerlingen.

Mail jouw lied naar onze redactie en maak ook kans dat deze op onze site komt te staan.

Lesidee 9: Week tegen pesten Maak samen met jouw klas een film over pesten zoals deze video of zoals onze stagiaires hebben gedaan over cyberpesten, zie video en mail deze naar onze redactie en maak ook kans dat jouw film/videoclip op onze site komt te staan.

Organiseer een improvisatie theater Website Teens Against Bullying

Lesidee 7: Week tegen #pesten: Ontwerp je eigen kleurplaat & Download hier de Kleurplaat tegen #pesten

Mail jouw kleurplaat naar onze redactie en maak ook kans dat jouw kleurplaat op onze site komt te staan. 

Les idee 6: Week tegen Pesten: Maak je eigen cartoon tegen pesten net als onze vrijwilliger Jonathan en maak ook kans dat jouw cartoon op onze site komt te staan. Mail jouw cartoon naar onze redactie

Tip Landelijke Dag tegen Pesten: Voor lagere school handpoppen met verhaalscripts over Pesten downloaden

Deze site bevat verhaalscripts, handpoppen en certifcaten om met basisschool kinderen Pesten te bespreken.
 
De verhaallijnen zijn allemaal in het Engels aangezien dit een Amerikaanse site is. Mocht u hier toch mee bezig willen gaan maar is de Engelse taal een barrière?

Kaylee finally stands up to her bully, with the help of the Care Bears! Keep up with the latest on Care Bears: http://www.CareBears.com

Jochem wordt gepest. Elke dag opnieuw is hij het slachtoffer van pestkoppen in zijn klas en dat was op zijn vorige scholen al net zo. Jochem is één van de hoofdpersonen uit ‘Spijt!’, de verfilming van het gelijknamige boek van Carry Slee. ‘Spijt!’ is een aanrader voor elke leraar. De film geeft een realistisch beeld van het groepsproces bij pesten en kan uitstekend worden gebruikt als lesmateriaal in de klas.

Be a buddy, not a bully. Learn more about H-E-B's Buddy League and anti-bullying program at heb.com/league

Lesidee 3: Week tegen Pesten: Bekijk deze animatie video over #Pesten en bespreek het met je klas (Engels) 

 

Wij hebben een overzicht voor jullie gemaakt met TV programma's en films over Pesten & Cyberpesten in de Week tegen Pesten. Wij weten ook dat vele radio programma's hier aandacht aan gaan besteden zoals Radio 3 FM en Radio FunX.

Maandag 21 september TV programma's over pesten ivm Week tegen pesten

Lesidee 2: Week tegen Pesten: maak een video over #pesten of cyberpesten en mail deze naar redactie@stoppestennu.nl en wellicht komt jouw video op de website van Stichting Stop Pesten Nu, www.stoppestennu.nl

Bekijk hier voorbeeld video's op ons YouTube kanaal, user: stoppestennu

De nieuwe win acties voor de Week tegen Pesten zijn bekend. Zo kan je bijvoorbeeld een optreden winnen van Ralf Mackenbach op jouw school of voor jouw klas waar hij onder andere zijn lied tegen pesten ten gehore komt brengen 'Who do you think you are'.

Stichting Stop Pesten Nu biedt u deze tips aan en hopen u hiermee te inspireren voor creatieve ideeën om met pesten en cyberpesten bezig te zijn. Wij vinden het erg leuk om te horen wat jullie met onze tips hebben gedaan of jullie eigen suggesties, ook deze kunnen naar onze Redactie worden gestuurd.

Titel: "Samen staan we sterk"

Personages:

Lisa: een klasgenoot die gepest wordt
Emma: Lisa's beste vriendin die voor haar opkomt
Tim: de pester die Lisa lastigvalt
Jasmijn: een klasgenoot die het pesten ziet gebeuren en wil helpen

 

Scène 1: (Lisa staat alleen in de gang en Tim komt naar haar toe)

Tim: "Hé, daar hebben we de sukkel Lisa. Wat ben je toch een loser."

Lisa: (verdrietig) "Waarom doe je zo gemeen tegen me?"

Tim: "Omdat je zo'n makkelijk doelwit bent. Je hebt toch geen vrienden."

Personages:

Kim: het slachtoffer van het pesten
Tim: de pester
Lisa: een vriendin van Kim

Rollenspel

 

Kim loopt door de gang en Tim komt langs en geeft haar een duw.

Kim: (verbaasd) Waarom doe je dat?

Tim: (lacht) Gewoon, omdat het kan.

Lisa komt de hoek om en ziet wat er gebeurt.

Lisa: (boos) Tim, wat ben je aan het doen? Stop hier onmiddellijk mee!

Tim: (verward) Waarom zou ik moeten stoppen?

Lisa: (vastberaden) Omdat je Kim pijn doet. Dat is niet eerlijk en niet oké.

Lesplan: Dag tegen Pesten Doel: Bewustwording creëren rondom pesten en het belang van een respectvolle omgang met elkaar.

Les 1: Introductie

  • Begin de les met een klassikale bespreking van wat pesten is. Wat zijn de gevolgen van pesten voor het slachtoffer en de pester? Wat kun je doen als je merkt dat iemand wordt gepest?
  • Bekijk samen de campagnevideo voor de Dag tegen Pesten en bespreek de boodschap van de video.

Les 2: Rolspel

Pagina's