Lesmateriaal Pesten & Online Pesten | Stop Pesten Nu

084-8340086

Lesmateriaal over Pesten & Online Pesten

Ontdek gratis lesmaterialen op Stop Pesten Nu, speciaal ontworpen om leraren te ondersteunen bij het op een interactieve en speelse manier bespreken van Pesten & Online Pesten (#dagtegenpesten #weektegenpesten). Help uw leerlingen pesten begrijpen en voorkomen met innovatieve activiteiten zoals escape rooms, speurtochten en meer!"Ontdek meer dan 650 lesmaterialen op Stop Pesten Nu, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Inspiratie voor leraren om niet alleen de Week tegen Pesten, maar ook de Dag tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken!

 

 Geschikt voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Onderwijs (MBO) en Speciaal Onderwijs (SO)

 

Bij Stichting Stop Pesten Nu streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig kan leren en werken. We zijn trots op onze rol als centraal platform voor het verspreiden van gratis onderwijsmaterialen gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten en online pesten. Onze website, erkend als digitaal wereld erfgoed door UNESCO, is een rijke bron van informatie en educatieve hulpmiddelen.

 

Ontdek meer dan 650 lesmaterialen variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten (in het volledige overzicht onderaan pagina) of per onderwijssoort via de oranje buttons. 

 

PO

Primair Onderwijs gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu

VO

Voortgezet Onderwijs gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu  

Lesmateriaal 

Voortgezet Onderwijs

MBO

MBO gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu

Lesmateriaal 

Middelbaar onderwijs

SO

Speciaal Onderwijs gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu

Lesmateriaal 

Speciaal Onderwijs

Samen tegen Pesten

 

Inspiratie voor leraren om niet alleen de Dag tegen Pesten, maar ook de Week tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken.

 

Wil jij ook jouw educatieve lesmaterialen delen?

Met elk gedeeld lesmateriaal brengen we onze doelstelling dichterbij: het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving voor iedereen. Jouw bijdrage heeft het potentieel om duizenden te bereiken en te helpen. Je ondersteunt niet alleen andere educatoren en studenten, maar helpt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van pestpreventie te verspreiden.

Het proces

Het proces is eenvoudig: deel je lesplannen, video's, artikelen, en andere educatieve hulpmiddelen met onze redactie. Ons team zal je inzendingen beoordelen en zorgen dat ze beschikbaar worden gesteld aan een uitgebreide gemeenschap van scholen, leraren, en onderwijsprofessionals. 

Lesson plan looking at watching and sharing videos online for young people under the age of 13.

Download lesboek (docenten & jongeren) hier

Inleiding: de hele groep speelt een rol bij pesten 

Kinderen die pesten, doen dat meestal omdat ze aan anderen willen laten zien hoe cool en stoer ze zijn. Pesten gebeurt daarom bijna altijd als er ook andere kinderen bij aanwezig zijn. Zij vormen het publiek. De reactie van het publiek is heel belangrijk. Als het publiek lacht of de pester aanmoedigt dan heeft de pester het gevoel dat hij of zij inderdaad heel cool en stoer is.

The fourth story in the Digiduck® series, focussing on playing games online. Other themes within the book include peer pressure, password sharing, and in-app purchasing.

There’s a new game that everyone’s playing, and Digiduck wants to join in!

Korte samenwerkingsopdrachten om de sfeer te verbeteren. 

Doelstelling: De sfeer in de groep verbeteren. 

De stoel

Iedereen staat op een stoel. Er is één stoel extra. Geef steeds de laatste stoel door naar voor. Zo kan iedereen een plaats naar voor stappen en is de laatste stoel weer vrij. Mogelijk kan je heel het lokaal rond gaan. Je kunt de extra stoel ook weglaten om het moeilijker te maken, want dan moeten ze met twee op één stoel gaan staan.

De nieuwe vlam van de slimme maar onzekere Laura daagt haar uit om een sexy foto van zichzelf op te sturen. De foto lekt uit en Laura's wereld stort in. Terwijl ze het mikpunt wordt van pesterijen, probeert Laura te achterhalen wie een gevaarlijk spel met haar speelt. Om alle afleveringen achter elkaar te kijken scroll dan direct naar de laatste video in dit bericht.

Zit jij in de jeugdbeweging, ben je actief op een speelplein of begeleid je kinderen op een andere manier in de vrije tijd?

Spel tegen pesten

 • 10-25 deelnemers
 • 6-16 jaar
 • 20-30 minuten
 • Materiaal: touw, 2 blinddoeken, megafoon of kegel

Dit spel maakt pesten bespreekbaar.

Een energizer gekozen van de poster? Bekijk hier de speluitleg en … play!

Join in with Mummy Penguin’s song and follow the adventures of Smartie the Penguin as he learns how to be safe on the internet. We provide two versions of the story each for EYFS, Year 1 and Year 2.

Topics

 • Grooming 
 • Digital wellbeing 
 • Online bullying 
 • Online reliability

 

Activity: The Wall of Caring

Objective: The wall of caring is designed to help students participate in acts of kindness and caring while building a safe space around those topics.

Lesson Instructor: Teacher, school social worker or guidance counselor.

Materials:

1 You Matter Care Card per student [Download]
Colorful pens or markers
Stickers, glitter, glue, tape (all optional to decorate the card)

Procedure:

Ons lespakket met thema “Buitensluiten? Uitgesloten! bestaat uit 2 delen:

 1. Informatie over buitensluiten als vorm van pestgedrag (deel 1). Dit kan gebruikt worden om dit probleem met jongeren op uw school bespreekbaar te maken. Wat is het, wat is de impact en hoe kun je het tegengaan? 

 2. Les ideeën (deel 2): Cartoons rondom het stoppen van buitensluiting & Whatsup?

Lesdoelen

 • De student kan aan het einde van de les uitleggen wat de verschillen zijn tussen offline en online gedrag;
 • De student kan aan het einde van de les uitleggen wat de self-presentation-bias is;
 • De student kan aan het einde van de les uitleggen wat de commitment & consistency theorie inhoudt.

De studenten weten wat er verstaan wordt onder pesten en cyberpesten, maar zien eigen gedrag of van naasten niet snel als negatief gedrag.

Introductie

Bekijk met de hele groep dit liedje Als je wordt gepest van Kinderen voor Kinderen, laat de kinderen goed de tekst lezen van het liedje en vraag wat zij denken bij het lezen van die tekst (download de songtekst). Speel dan nog een keer dit lied af.

Activity – Wrinkled Wanda – On chart paper, have the participants trace an outline of a full body person.

Vak: maatschappijleer. Het is fijn om onderdeel te zijn van een groep. Maar wat nou als die groep je niet accepteert of buitensluit? De Amerikaanse psycholoog Kip Williams doet hier al 20 jaar onderzoek naar. Hij kwam erachter dat iemand die buitengesloten wordt echte pijn voelt. We denken vaak dat iemand negeren minder erg is dan pesten of geweld, maar dat is niet zo. Daarom probeert de organisatie Critical Mass Nederlandse scholieren hierover voor te lichten.

A practical campaign toolkit to address the issue of online sexual harassment amongst young people aged 13 – 17 years. Step Up, Speak Up!  Includes a range of resources for young people and the professionals who work with them, including teachers, pastoral teams, senior school leadership and police forces.  

Twee activiteiten :

1. Klassengesprek, doel: De kinderen laten nadenken en praten over pester zijn  

2. Zo ziet hij/zij eruit!, doel: De kinderen laten nadenken of / hoe iemand die gepest wordt er anders uitziet.

 

1. Klassengesprek

Doel De kinderen laten nadenken en praten over pester zijn.

Activiteit

Misschien denk je dat alleen mensen elkaar pesten, maar dat is niet waar. Ook in de dierenwereld wordt gepest. Dat is vooral goed te zien bij chimpansees. Je kunt apen zelfs vergelijken met een schoolklas.

Video Zo gaat pesten in de dierenwereld

Zeg tegen de leerlingen:

Al zo lang als er mensen zijn wordt er gepest. Nu dus, maar vroeger ook. En ja, vroeger was er niet veel aandacht voor het probleem. Het gebeurde gewoon, overal waar mensen samenleefden. Maar in deze tijd, jullie tijd, wordt er veel meer over gesproken. Het gaat erover in boeken, toneelstukken, muziek en in films. En pesten is de laatste jaren ook regelmatig in het nieuws.

Lesson Plan Activity

1: “Only for Me” is suggested for learners aged 6‐9

2: “The Big Bad Divider” is suggested for learners aged 9‐12

3: “Mixing it up” is suggested for learners aged 13 and above

4: “What Are They Thinking?” is suggested for learners aged 13 and above

 

Each year, the world celebrates the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO) on May 17th.

Songtekst - Kijk Niet Weg

Kijk Niet Weg - Flexe Meiden feat. Flexe Gasten

 

Opdracht

GROEP 6
 
Inhoud
In deze les leren de leerlingen het begrip afgewezen worden en je minderwaardig voelen.

Empowerment Spiral

The Empowerment Spiral gives students a way to go about making choices, through Awareness, Analysis, Reflection and Action. Each lesson features steps in the Empowerment Spiral; labeling these steps helps students connect to why they are engaged in a particular activity during the lesson. You will find that each segment of the lesson refers to the skills in the empowerment spiral that are used in that particular segment.

De studenten besloten om een campagne te ontwikkelen tegen online haat ' Lief or Leave. Zij ontwikkelde hiervoor diverse materialen, zoals TikToks, post op Instagram en onderstaande poster.

Pixelshit

In 6 afleveringen van deze kinderpodcast gebaseerd op waargebeurde verhalen volg je jongeren die online in de problemen komen. Als pesten online verder gaat ben je nergens meer veilig…  Check ook Zapp.nl/mijnpestverhaal (https://www.zapp.nl/programmas/mijn-pestverhaal). 

YouTuber Nikkie de Jager van NikkieTutorials bekend dat ze transgender is. Dit deed ze in een emotionele video, waarin ze ook aangaf dat ze gechanteerd is. De video werd ontzettend vaak bekeken en er werd ook veel op gereageerd.

Wij hebben zelf een buddy-bankje gemaakt en vervolgens geopend op het plein.

Lesson plans, quick activities, a quiz and teaching guide designed to explore problematic online sexual behaviour with 9-12 year olds. 

This peer led drama workshop is designed for older students (16 – 17 years) to lead and facilitate with younger students (13 – 15 years). Young people will explore what online sexual harassment is, when, where and how it happens, and discuss key reporting strategies.

Bekijk de video Reünie van Snelle en zing mee met de lyrics. Vraag aan de leerlingen om goed op te letten om te kijken wat ze allemaal zien in de bijbehorende videoclip.

Spel buitengesloten

Vier kinderen op de gang. Deze kinderen moeten er wel tegen kunnen, dat ze even buitengesloten worden.
Denk daar aan bij het uitkiezen van de kinderen. Vertel ze dat we een spel gaan doen.

Je spreekt met de kinderen in de klas af hoe het spel gaat. Ze instrueren dat ze de anderen moeten mijden / overslaan.

Benodigdheden:

Een onderdeel van pesten tegen gaan is goed zichtbaar zijn op allerlei terreinen dat je pesten niet accepteert. In onze kennisbank, hebben wiji voor jullie allemaal gratis Posters, Rebussen, Kleurplaten, Tegeltjeswijsheden geplaatst om uit te printen en op te hangen in jouw school, sportclub, vereniging, kantoor of bejaardentehuis.

Buitensluiten, wat is dat eigenlijk?

“Buitensluiten is kort gezegd een situatie waarbij één persoon (of een bepaalde groep in het geval van discriminatie) de toegang wordt ontzegd tot het wij-gevoel. Jij hoort niet bij ons!

'De Mooiste Chick van het Web' is een voorlichtingsfilm over de 'loverboy 2.0'. De film is bedoeld om jongeren voor te lichten over de risico's van het gebruik van sociale media - die door loverboys steeds meer als werkterrein gebruikt worden. Daarnaast is de film bedoeld voor de omgeving van de kwetsbare groep slachtoffers; vriendinnen, ouders, leraren. Want hoe merk je nou aan je dochter, vriendin of leerling dat er iets aan de hand is?

In dit A5-formaat werboek voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben wij een aantal onderdelen toegevoegd om op een andere manier met het thema pesten bezig te zijn.

Onderdelen in de boekje zijn:

 • Stellingen
 • Rebussen (3 stuks)
 • Woordzoekers (3 stuks)
 • Kleurplaten voor de onderbouw leerlingen

 

Download hier het werkboek

Een eigen prezi maken over:

 • Hoe kunnen wij pesten stoppen?
 • Hoe kunnen wij opkomen voor de gepeste?
 • Hoe gaan wij zorgen dat er in onze klas niemand gepest wordt.
 • Pesten 
 • Online Pesten (cyberpesten)
 • enz

Laat de leerlingen in groepjes van maximaal 3 een Prezi presentatie maken.

Zorg bij de indeling van de groepen dat de kinderen niet automatiisch zelf groepen gaan indelen en al direct aan de start kinderen buitensluiten. 

 

Bekijk eerst samen de uitleg video over Prezi van Meester Sander op het Digibord:

Doe de Cyberpesten Quiz van VPN

Download groot formaat hier en zie de antwoorden hier

 

Bron VPN

Purpose: To explore the patterns of thought that lead to homophobic bullying

Recognise beliefs and behaviours associated with homophobic bullying 

Part 1 (15 – 20 minutes)

1) Explain the objective of the exercise using simple words, such as the following:

Ga met de leerlingen in gesprek en maak hierbij een mindmap.

Onderwerpen voor een kringgesprek kunnen zijn:

Met beeldende activiteit gaan de leerlingen in groepjes van 4 een grote collage/ woordweb maken over het thema pesten, online pesten (cyberpesten) of Stop Pesten Nu.

Wat houdt pesten of online pesten (cyberpesten) eigenlijk in?

En waar denken kinderen eigenlijk aan als ze aan pesten of online pesten (cyberpesten) denken. Dit gaan ze verwerken op 1 groot vel papier. Ze mogen het mooi versieren en gaan er voor zorgen dat ze allemaal belangrijke dingen over  of online pesten (cyberpesten) op het grote vel papier krijgen.

Cyberpesten

Digitaal pesten, ook wel “cyberpesten” genoemd, is pesten via de digitale media. Dit zijn social media zoals Instagram, SnapChat, YouTube, Facebook, Tumblr, Twitter, What’s App, fora en chatrooms. 

Via deze digitale media kan je heel gemakkelijk dreigende berichten versturen, belastende foto’s of filmpjes plaatsen of iemand uitschelden. Online pesten voelt veilig voor de dader omdat niemand het kan zien.

Tijdens deze les verdiepen de studenten zich in cyberpesten, oftewel online pesten. Ze ontdekken wat begrip betekent, welke gevolgen het kan hebben en maken een presentatie over het onderwerp. Als docent kun je in deze les een lezing organiseren door een spreker uit te nodigen. Op die manier gaat het onderwerp nog meer leven! Hoe dit moet, staat omschreven in het kennisblok. ► Download de lesbrief voor de docent hier 

Online (on)wenselijk gedrag

Lesdoelen

 • De student kan voorbeelden noemen van (online) wenselijk gedrag;
 • De student kan uitleggen wat online pesten is.
Tijdsduur: 60 min.
Mbo-niveau: 2 | 3 | 4
Benodigdheden: Beamer | Video's uit de les
In te zetten bij:  Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

De student is online erg actief maar staat niet stil bij de negatieve effecten die bepaalde content of gedragingen met zich mee kunnen brengen.

Leuke kinderboeken met lesbrief om (jonge) kinderen spelenderwijs te leren dat pesten niet oke is:

Een jaar lang tegen pesten

Als school, jeugdvereniging of sportclub werk je best een sterk plan uit om pesten te voorkomen en aan te pakken. Hier vind je tips die duidelijk maken dat zo’n plan niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Je moet er gewoon mee aan de slag. Bovendien pluk je er het hele jaar de vruchten van!

DE WERKVORM IN HET KORT

Alle kinderen hebben wel ervaringen met pesten, vaak vanuit verschillende rollen. Als pester, als slachtoffer, als meeloper, toeschouwer of vanuit de positie van verzet. Veel kinderen willen wel wat doen tegen pesten, maar durven niet goed of weten niet hoe. In de tentoonstelling hebben leerlingen een top vijf gemaakt van tips tegen pesten. In deze verwerkingsopdracht bedenken leerlingen nog meer tips..

LEERDOELEN

  Leerlingen benoemen de verschillende rollen in pesten

Thema: Samen Aan Zet!

Lesmateriaal  ‘Samen aan zet’.Week Tegen Pesten 2020 

Samen met je klas, het team, de hele school zijn jullie aan zet om weer op een prettige manier met elkaar om te gaan. De Week tegen Pesten wordt gestimuleerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door Stichting School & Veiligheid. 

De lessenreeks social media is bedoeld om jongeren bewust te maken van de ‘gevaren’ en het eigen gedrag. Tijdens deze lessenreeks wordt er kennis gemaakt met de gevaren van social media, cyberpesten, sexting en grooming. In elke les wordt een gedeelte theorie behandeld en zijn er verschillende opdrachten. Per thema is verrijkingsstof en achtergrondinformatie toegevoegd. Lees dit ter voorbereiding door en bekijk eventueel de genoemde websites voor meer informatie. De lessenreeks bestaat uit drie verschillende onderwerpen:

Pagina's