Nederlandse beroepsbevolking kritisch over integriteitsklimaat | Stop Pesten NU

Nederlandse beroepsbevolking kritisch over integriteitsklimaat

Een recent onderzoek van KPMG heeft licht geworpen op hoe de Nederlandse beroepsbevolking het integriteitsklimaat op de werkvloer ervaart. dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de Week van de Integriteit, biedt inzicht in de houding van werknemers ten aanzien van integriteit en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Belangrijkste bevindingen

  • Ervaring met integriteitsschendingen: ongeveer 39% van de Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar een integriteitsschending meegemaakt. dit omvat onder meer onzorgvuldig omgaan met gevoelige informatie, schending van privacy, pesten, en het creëren van een vijandige werksfeer.
  • Meldingsgedrag: slechts 52% van de waargenomen integriteitsschendingen wordt gemeld. dit wijst op een aanzienlijke terughoudendheid onder werknemers om dergelijke incidenten te rapporteren.

Soft controls model

Het onderzoek maakte gebruik van het 'soft controls' model, ontwikkeld door Muel Kaptein, hoogleraar integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. dit model identificeert acht factoren die het gedrag binnen organisaties beïnvloeden en bijdragen aan een integere werkomgeving.

  • Positieve beoordeling: werknemers zijn het meest positief over de aspecten 'Bespreekbaarheid' (68%) en 'Helderheid' (67%).
  • Ruimte voor verbetering: er is minder positiviteit over 'Uitvoerbaarheid' (55%) en 'Transparantie' (45%). dit duidt op een behoefte aan verbetering in het zichtbaar maken van (niet-)integer gedrag en het stimuleren van een integere respons.

Integriteitsrisico’s en reactie

  • Gebrek aan zicht op risico’s: veel werknemers menen dat hun werkgevers onvoldoende inspanningen leveren om integriteitsschendingen te ontdekken. dit gebrek aan zichtbaarheid kan leiden tot een toename van niet-integer gedrag.
  • Leren van fouten: ondanks de druk om commerciële doelstellingen te behalen, ervaart 83% van de werknemers ruimte om van fouten te leren, wat cruciaal is voor het bevorderen van integriteit.

Uitdagingen bij het melden van schendingen

  • Terughoudendheid bij melden: bijna de helft van de werknemers die een integriteitsschending waarnemen, meldt dit niet. redenen hiervoor zijn onder andere de verwachting van een negatieve reactie, het gevoel dat het niet hun verantwoordelijkheid is, en de angst om als onruststoker gezien te worden.

Conclusie

Het onderzoek van KPMG benadrukt de complexiteit van het integriteitsklimaat binnen Nederlandse organisaties. hoewel er positieve aspecten zijn, zoals de mogelijkheid om van fouten te leren, blijven er uitdagingen bestaan, vooral op het gebied van transparantie en het melden van integriteitsschendingen. dit onderstreept het belang van voortdurende aandacht voor en verbetering van integriteitsbeleid en -praktijken in de werkomgeving. Lees meer >>

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen