Paarse vrijdag slaat door aldus SGP | Stop Pesten NU

Paarse vrijdag slaat door aldus SGP

Scholen zijn in de afgelopen jaren steeds indringender aan de slag gegaan met ‘Paarse Vrijdag’. Aanvankelijk was het paars een protest tegen pesten en uitsluiting, maar inmiddels is het de zoveelste uiting van de lhbt+-lobby. Om die reden hebben steeds meer leerlingen en ouders moeite met dit uit Amerika overgewaaide verschijnsel. In plaats van dat het leidt tot meer begrip, ervaren leerlingen, docenten en ouders steeds meer irritante opdringerigheid en ongewenste groepsdruk.

“We schieten door,” zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Hij verwijst naar berichten n.a.v. Paarse Vrijdag op 8 december jongstleden. “Door de massieve aandacht die er op sommige scholen was, moesten leerlingen zich tegenover anderen verantwoorden waarom ze geen paars droegen of anders denken over het huidige lhbt+-beleid. Op die manier schiet je je doel voorbij,” zegt Stoffer, die ervoor waarschuwt dat als je keer op keer en stelselmatig focust op het anders zijn van één bepaalde groep, daarmee de verschillen eerder vergroot worden dan verkleind.

De SGP heeft hierover aan de bel getrokken bij minister Dijkgraaf van OCW. Hij wijst op berichten waaruit blijkt dat leerlingen bewust van school worden gehouden of zelf de school liever mijden op Paarse Vrijdag. “Feit is dat het aantal klachten over hoe het nu gaat stijgt, óók van leerlingen en leraren lhbt+’ers een warm hart toedragen,” zegt Stoffer. “Sociale veiligheid moet er zijn voor iedereen, lhbt+ of niet. Dat is pas écht inclusief. Als aandacht doorschiet en verkeert in haar tegendeel, zijn we nog verder van huis.”

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • Bent u bekend met het bericht ‘Paarse Vrijdag? ‘Ongewenste gekkigheid uit de Randstad’?
  • Herkent u het beeld dat de zorgen van leerlingen en ouders over de manier waarop Paarse vrijdag wordt ingezet, groeien? Wat is uw reactie daarop?
  • Hoe beoordeelt u het feit dat inmiddels meerdere scholen excuses hebben aangeboden voor het feit dat de uitvoering van Paars vrijdag te ver ging en onvoldoende getuigde van respect voor de positie van leerlingen? Is dit voor u een indicatie dat de inzet voor sociale acceptatie kan doorschieten en tot beperking van de vrijheden van anderen kan leiden?
  • Wat vindt u ervan dat in meerdere gevallen voorstellingen en beelden zijn vertoond die door leerlingen en ouders als te confronterend zijn ervaren, wat zelfs leidt tot afwezigheid van leerlingen of de noodzaak van alternatieve lessen? Hoe zet u zich ook in dit opzicht in voor de sociale veiligheid van alle leerlingen?
  • Kunt u bevestigen dat het het goed recht is van leerlingen, ouders en personeel om niet actief mee te doen aan Paarse vrijdag? Hoe draagt u eraan bij dat zij zich voldoende gesteund kunnen weten en bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met de sectorraden?
  • Vindt u dat sprake is van een veilig schoolklimaat als kinderen niet op school durven komen zonder paarse trui vanwege de druk die zij voelen of zelfs omdat zij daarover ter verantwoording worden geroepen?
  • Bent u ook van mening dat straatmeubilair niet primair bedoeld is om een LHBTI-campagne mee te voeren en dat de functionaliteit en esthetiek voorop moeten staan?

 

Bron Tweede Kamer SGP

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen