Cyberpesten onder Chinese studenten: de rol van hechtingsangst en zelfonthulling op sociale media | Stop Pesten NU

Cyberpesten onder Chinese studenten: de rol van hechtingsangst en zelfonthulling op sociale media

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology, onderzoekt de complexe dynamiek van cyberpesten onder Chinese universiteitsstudenten. De studie richt zich op de invloed van hechtingsangst, zelfonthulling op sociale media en de modererende rol van geslacht op het ervaren van cyberpesten.

Hechtingsangst en cyberpesten

Hechtingsangst, voortkomend uit de hechtingstheorie, verwijst naar de emotionele banden die we vormen met belangrijke anderen, zoals ouders, vrienden en partners. De studie suggereert dat individuen met hoge hechtingsangst, gekenmerkt door een sterke behoefte aan nabijheid en angst voor afwijzing, meer vatbaar zijn voor pestgedrag. Dit komt omdat zij meer geneigd zijn van streek te raken door agressief gedrag, wat pesters in staat stelt hun doelen te bereiken.

Zelfonthulling op sociale media

Sociale media zelfonthulling (SMSD) omvat het gebruik van tekst, afbeeldingen en video's om persoonlijke informatie te delen op sociale media. De studie toont aan dat mensen met hechtingsangst mogelijk meer persoonlijke informatie delen op sociale media. Dit gedrag kan hen echter blootstellen aan potentiële pesters, vooral als de inhoud van de onthulling gevoelig of controversieel is.

Geslacht als modererende factor

De studie onderzoekt ook hoe geslacht de relatie tussen hechtingsangst, zelfonthulling op sociale media en cyberpesten beïnvloedt. Vrouwen met hoge hechtingsonzekerheid hebben de neiging meer informatie te delen op Facebook dan hun mannelijke tegenhangers. Dit kan worden toegeschreven aan traditionele genderrolverwachtingen, die vrouwen aanmoedigen zich meer te uiten en sociale steun te zoeken dan mannen.

Methodologie

De studie maakte gebruik van een webgebaseerde enquête met zelfrapportage psychologische metingen van hechtingsangst, zelfonthulling op sociale media, cyberpesten en andere relevante informatie (zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en gebruik van sociale media). De steekproef bestond uit 845 geldige respondenten, waarvan 210 mannen en 635 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 18,7 jaar.

Belangrijkste bevindingen

  • Hechtingsangst is positief geassocieerd met cyberpesten.
  • Sociale media zelfonthulling medieert het effect van hechtingsangst op cyberpesten.
  • Geslacht speelt een modererende rol in de relatie tussen hechtingsangst, zelfonthulling op sociale media en cyberpesten.

Conclusie

Deze studie benadrukt het belang van het begrijpen van psychologische en gedragsrisicofactoren in de context van cyberpesten. Het biedt inzicht in hoe hechtingsangst en zelfonthulling op sociale media bijdragen aan de kwetsbaarheid voor cyberpesten, met een specifieke focus op de rol van geslacht. Deze bevindingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van gerichte interventies om het risico en het lijden van slachtoffers van cyberpesten te verminderen.

Lees het volledige onderzoek Hechtingsangst en slachtofferschap van cyberpesten bij studenten: de bemiddelende rol van zelfonthulling op sociale media en de modererende rol van gender

ORIGINAL RESEARCH article

Front. Psychol., 14 November 2023
Sec. Media Psychology
Volume 14 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1274517

 

Xixi Yang   Yitong Huang*  Benqian Li

School of Media and Communication, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen