Golden circle oprichter Patricia Bolwerk | Stop Pesten NU

084-8340086

Golden circle oprichter Patricia Bolwerk

Mijn (persoonlijke) missie (Golden Circle: Why - How - What)

Why: Ik weet wat pesten is en hoe het voelt om gepest te worden …en pesten is totaal niet nodig. Niemand verdient het om gepest te worden. Het hele school-, sport-, werk- en leerklimaat heeft er in negatieve zin last van.

How: Al mijn kennis met jullie te delen ... de tips, de tools, de trics en zeker ook alle valkuilen en verborgen plekken.

What: Ik adviseer, ondersteun en begeleid scholen, bedrijven, bejaardentehuizen & sportverenigingen om pesten (preventief & duurzaam) aan te pakken, zodat wij de emotionele en financiële schade van pesten kunnen voorkomen, aanpakken en terugdringen.

Patricia

Alle kennis en ervaring die Patricia Bolwerk in de afgelopen jaren heeft opgedaan bij het aanpakken van pesten zet ze graag in om mensen verder te helpen om ongewenst gedrag in eigen omgeving aan te pakken. Voor alle doelgroepen maakt zij al ruim 10 jaar verschillende voorlichtingen op maat voor haar opdrachtgevers. 

De vragen en opdrachtgevers waren divers en voor iedere groep werd op maat een voorlichting ontwikkeld, een paar voorbeelden zijn:

Op de Werkvloer

 • Preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) op de werkvloer' workshops, thema bijeenkomsten & trainingen: 
  • MT & Directie
  • Leidinggevenden
  • OR, Vertrouwenspersonen
  • HRM, Arbo
  • Team en/of afdelingsniveau

Onderwijs

 • Docent bij E-wise voor E-learningen:
  • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
  • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)
    
 • Workshop, Thema bijeenkomst, Studiedag, Coaching on the job voor Professionals in het PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO Hogescholen over Pesten, Pesten op de Werkvloer of Cyberpesten (Online Pesten):
  • LPA (Leerplicht ambtenaren) over Pesten herkennen
  • Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen.
  • NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
  • PABO studenten voltijd en deeltijd
  • Anti-pest coördinatoren (APC)
  • Onderwijsassistenten
  • In de klas of online 
  • Ouderavond groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
    
 • Begeleider en coach bij de erkende PRIMA anti-pestinterventie tegen pesten: De PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
   
 • Observaties:
  • Klassenmanagement
  • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
  • Gedrag individuele leerling in de klas/groep
  • Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging
    
 • Workshops Trainers, Coaches, Vrijwilligers, Bestuurders en leden

Algemeen

 • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
   
 • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
   
 • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
   
 • Opvoedavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten) georganiseerd door de Gemeente 
   
 • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen

Trainingen, thema bijeenkomsten, workshops, cursussen en opleidingen over het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten). De door Patricia ontwikkelde  Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij Stop Pesten Nu Opleiding & Training / BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen 

* Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

 

Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

Pesten is te stoppen. Het werkt het beste door samen een vuist te maken tegen pesten. Omdat pesten een groepsproces is, is het belangrijk om dit met de hele groep op te pakken zodat je samen met je medewerkers of leerlingen het stoppen van pesten gaan bolwerken (zie betekenis).