Hulp om pestgedrag onder zorgmedewerkers aan te pakken Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Stop Pesten NU

084-8340086

Hulp om pestgedrag onder zorgmedewerkers aan te pakken Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Alle professionals in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen op de werkvloer. Pesten oplossen als onderlinge collega’s lukt alleen niet altijd. Daarom heeft Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg drie digitale folders gemaakt om pesten samen aan te pakken: als bestuurder, ondernemingsraad, leidinggevende en medewerkers.

Als werkgever en werknemer ben je samen verantwoordelijk voor een prettige werksfeer. Pesten op de werkvloer heeft vervelende gevolgen, zoals je vaker ziek voelen en een groter personeelsverloop. De zorg vormt geen uitzondering als het om pesten gaat. Volgens onderzoek in de zorg wordt gemiddeld 1 op de 25 medewerkers gepest.

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg, een samenwerkingsverband van sociale partners in de gehandicaptenzorg, heeft daarom drie digitale folders gemaakt om pesten samen aan te pakken:


“Bij pesten op het werk gaat het niet om een eenmalige vervelende grap of een opmerking door een collega. Pesten gebeurt vaker en over een langere tijd, met het doel om iemand te kwetsen en te vernederen. De impact op de slachtoffers en de collega’s is ongekend groot,” zo is te lezen in de folder voor medewerkers.

8 stappen
In de infographic worden 8 stappen bij pestgedrag genoemd:

  1. Meld pestgedrag bij iemand die je vertrouwt
  2. Spreek de dader aan op zijn gedrag
  3. Zie je pestgedrag? Steun deze collega en bespreek wat zou helpen
  4. Doe en lach niet mee met pesters
  5. Zoek medestanders, hoe meer mensen het afkeuren, hoe eerder pesten stopt
  6. Benadruk de positieve kanten van het slachtoffer
  7. Bespreek het onderwerp in het team
  8. Ga eventueel in gesprek met een vertrouwenspersoon

Bron https://www.klik.org/Nieuws/Hulp_om_pestgedrag_onder_zorgmedewerkers_aan_te_pakken-190110093245


Meer informatie over gezond en veilig werken staat in de Arbocatalogus Gehandicaptenzorg. Hierin vind je ook tips om arbeidsrisico's bespreekbaar te maken en aan te geven wat er in een werksituatie verbeterd kan worden. Daarnaast geeft de VeiligPlusaanpak handvatten om een onveilige werksituatie te voorkomen. 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen