Stop Pesten Nu Opleiding & Training | BOLWERKen

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voorlichtingen, Workshops & Thema bijeenkomsten over Pesten & Online Pesten

Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen

 

Alle voorlichtingen hebben als hoofddoel: 

Kennis & inzichten bij de deelnemers vergroten over pesten (of online pesten) gericht op bewustwording & preventie & wat kan ik doen? Want wie zijn/haar gedrag herkent kan dit veranderen.

Patricia Bolwerk

Congresspreker * Thema bijeenkomsten * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Scholing en bijscholing * Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten

Er zijn vele mogelijkheden om bij pesten, ongewenst gedrag, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen en voor het stellen van vragen

 Onderwerpen:

 1. Pesten 
  Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?
 2. Ongewenst Gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) aanpakken
 3. Online Pesten / Cyberpesten
  Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen

Alle kennis en ervaring die Patricia Bolwerk in de afgelopen jaren heeft opgedaan bij het aanpakken van pesten zet ze graag in om mensen verder te helpen om ongewenst gedrag in eigen omgeving aan te pakken. Voor alle doelgroepen maakt zij al ruim 10 jaar verschillende voorlichtingen op maat voor haar opdrachtgevers. 

De vragen & opdrachtgevers zijn altijd zeer divers, voor iedere groep wordt op maat een voorlichting ontwikkeld.

Alle inkomsten van BOLWERKen vloeien 100% naar Stichting Stop Pesten Nu

 

Bekijk een aantal voorbeelden van de workshops die Patricia in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld & verzorgd:

Pesten op het Werk - Duurzaam inzetbaarheid

 • Pesten op de werkvloer: preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie):
  • Voorlichtingen & Workshops MT & Directie
  • Workshops voor Leidinggevenden
  • Workshops voor OR, Vertrouwenspersonen
  • Workshops voor HRM, Arbo
  • Workshops & trainingen in Team en/of afdelingsniveau
  • Voorlichting voor Werknemers
  • Spreker op business events & congressen

Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging - Veiliger Sport klimaat (VSK)

 • Workshops voor Trainers, Coaches, Vrijwilligers, Bestuurders en leden het herkennen en aanpakken van pesten in teams. 

Overige

 • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
 • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
 • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
 • Opvoedavonden voor inwoners in diverse Gemeenten over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
 • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen.
 • Docent bij E-wise voor E-learningen:
  • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
  • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)

 

Professionals (stagiaires, vrijwilligers, BBL, BOL) die met kinderen werken - Social Veilig klimaat Scholen PO-, VO-, SBO-,  MBO, PABO, Hogescholen  en Universiteiten

  • Voorlichtingen Bovenschoolse besturen
  • Studiedag/dagdeel Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen
  • Studiemiddag NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
  • Workshops PABO studenten voltijd en deeltijd
  • Trainingen Anti-pest coördinatoren (APC)
  • Workshops Onderwijsassistenten
  • Gastlessen PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO, Hogescholen  en Universiteiten 
  • Ouderavonden groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
    
 • Begeleider & coach PRIMA Erkende anti-pest interventieDe PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
   
 • Observaties:
 • Klassenmanagement
 • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
 • Gedrag individuele leerling in de klas/groep
   
 • Pedagogisch medewerkers Workshops & Trainingen
  • Onderwijsassistenten
  • Medewerkers Tussenschoolse opvang (TSO) (extern & intern)
  • Gastouderbureaus
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Kinderdagverblijf (KDV)
  • Jongerenwerkers & Kindwerkers
    
 • Ouderavond voor ouders biBSO & Kinderdagverblijf:
  • Ouderavond Kinderdagverblijven
  • Ouderavond Buitenschoolse opvang (BSO)
    
 • Leerplichtambtenaren (LPA) 
  • Workshops
    

- - - Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu! - - - 

Alle ontwikkelde Stop Pesten Nu & Online Pesten voorlichtingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij Stop Pesten Nu Opleiding & Training / BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

 

NOOT: Er is beperkt ruimte om workshops, thema bijeenkomsten of voorlichtingen te laten verzorgen aangezien Patricia haar hoofdfocus ligt op de kerntaken van Stichting Stop Pesten Nu. Zij geniet echter zoveel van het in de praktijk aan de slag zijn, dat zij hier 'beperkte' ruimte voor vrij blijft houden. VOL = is dan helaas VOL.

 

Tip! Gratis les materialen - te gebruiken - Voor Scholen, Sportverenigingen, TSO, BSO & Kinderdagverblijven

​Zie alle gratis (Les)Materialen & Lesideëen om Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) (ook Engelstalig). Op dit moment staan er ruim 390 gratis les suggesties voor je klaar met zeer afwisselende werkvormen, lesideëen, spelletjes, video's, boeken, liedjes en meer om mee aan de slag te gaan in je klas, groep of team. Leerdoelen: pesten & online pesten herkennen, de rollen, opstaan tegen pesten & opkomen voor een ander. Allemaal leuke en inspirerende suggesties om met je klas in gesprek te gaan over pesten, bijvoorbeeld voor de:

 

Tip! Neem ook een kijkje in onze Kennisbank ... Pesten in het bejaardentehuis Poster 

In onze kennisbank kan je: *Handleidingen, *Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), *Wetenschappelijke Onderzoeken, *Posters Stop Pesten Nu en meer vinden. Deze materialen zijn gratis te downloaden voor niet commerciële doeleinden. Check de disclaimer voor het gebruik van informatie op onze site

Voor interventies op scholen verwijzen wij u naar de antipestprogramma's in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).