Lesmateriaal Pesten & Online Pesten | Stop Pesten Nu

084-8340086

Lesmateriaal over Pesten & Online Pesten

Ontdek gratis lesmaterialen op Stop Pesten Nu, speciaal ontworpen om leraren te ondersteunen bij het op een interactieve en speelse manier bespreken van Pesten & Online Pesten (#dagtegenpesten #weektegenpesten). Help uw leerlingen pesten begrijpen en voorkomen met innovatieve activiteiten zoals escape rooms, speurtochten en meer!"Ontdek meer dan 650 lesmaterialen op Stop Pesten Nu, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Inspiratie voor leraren om niet alleen de Week tegen Pesten, maar ook de Dag tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken!

 

 Geschikt voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Onderwijs (MBO) en Speciaal Onderwijs (SO)

 

Bij Stichting Stop Pesten Nu streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig kan leren en werken. We zijn trots op onze rol als centraal platform voor het verspreiden van gratis onderwijsmaterialen gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten en online pesten. Onze website, erkend als digitaal wereld erfgoed door UNESCO, is een rijke bron van informatie en educatieve hulpmiddelen.

 

Ontdek meer dan 650 lesmaterialen variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten (in het volledige overzicht onderaan pagina) of per onderwijssoort via de oranje buttons. 

 

PO

Primair Onderwijs gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu

VO

Voortgezet Onderwijs gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu  

Lesmateriaal 

Voortgezet Onderwijs

MBO

MBO gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu

Lesmateriaal 

Middelbaar onderwijs

SO

Speciaal Onderwijs gratis lesmaterialen Pesten en Online Pesten | Stop Pesten Nu

Lesmateriaal 

Speciaal Onderwijs

Samen tegen Pesten

 

Inspiratie voor leraren om niet alleen de Dag tegen Pesten, maar ook de Week tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken.

 

Wil jij ook jouw educatieve lesmaterialen delen?

Met elk gedeeld lesmateriaal brengen we onze doelstelling dichterbij: het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving voor iedereen. Jouw bijdrage heeft het potentieel om duizenden te bereiken en te helpen. Je ondersteunt niet alleen andere educatoren en studenten, maar helpt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van pestpreventie te verspreiden.

Het proces

Het proces is eenvoudig: deel je lesplannen, video's, artikelen, en andere educatieve hulpmiddelen met onze redactie. Ons team zal je inzendingen beoordelen en zorgen dat ze beschikbaar worden gesteld aan een uitgebreide gemeenschap van scholen, leraren, en onderwijsprofessionals. 

De kinderen leren over het belang van positieve relaties, empathie en samenwerking, en krijgen handvatten om dit toe te passen in hun dagelijks leven.

Lesopzet:

 

Context

Jan is nieuw op school. Deze verandering is altijd al een uitdaging, maar Jan wordt geconfronteerd met extra hindernissen. Hij voelt dat hij niet echt geaccepteerd wordt door de andere leerlingen. Tijdens pauzes staan ze niet open voor gesprekken, en wanneer het tijd is voor groepswerk, lijkt het alsof hij lucht is. Het gevoel van isolatie begint aan hem te knagen, en hij vraagt zich af hoe hij zich in deze nieuwe omgeving kan integreren.

Het verhaal

Er was eens een meisje genaamd Lisa. Lisa was een vrolijke en slimme meid, maar ze werd gepest op school door een groepje kinderen uit haar klas. Ze werd uitgelachen en buitengesloten, waardoor ze zich alleen en verdrietig voelde.

Op een dag zag Lisa's beste vriendin, Emma, wat er gebeurde. Ze zag hoe Lisa werd gepest en besloot om voor haar op te komen. Ze ging naar de pesters toe en zei: "Stop hiermee! Lisa is mijn vriendin en jullie mogen haar niet zo behandelen."

Case: Sarah is 8 jaar oud en zit in groep 4 op school. Sinds de laatste paar weken, merkt ze dat een paar kinderen uit haar klas haar niet zo aardig behandelen. Ze worden gemeen tegen haar en noemen haar namen. Ze hebben ook gezegd dat ze niet met haar willen spelen tijdens de pauzes. Sarah voelt zich hierdoor verdrietig en weet niet wat ze moet doen.

Vragen:

 1. Wat is er aan de hand met Sarah? 

 2. Wat zou Sarah kunnen doen? 

 3. Wat zouden de andere kinderen kunnen doen?

Hieronder vind je een voorbeeld van een mogelijke speurtocht:

Thema: Anti-pest speurtocht

Doel: Leren hoe je kunt opkomen voor jezelf en anderen en dat pesten niet oké is.

Voorbereiding:

 Goed voor elkaar dieren die goed samenwerken, zoals bijen of vogels Lesdoelen:

 • Kinderen begrijpen wat verbinden betekent en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen
 • Kinderen weten wat pesten is en begrijpen dat het niet leuk is
 • Kinderen weten wat ze kunnen doen als ze zien dat iemand gepest wordt
 • Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en verbinden

Materialen:

Pestgedrag is een serieus probleem dat invloed heeft op de veiligheid en het welzijn van medeleerlingen. Als getuige van pestgedrag tegen een klasgenoot heb je een belangrijke rol in het creëren van een veilige en ondersteunende schoolomgeving. Deze reflectieopdracht nodigt je uit om na te denken over je keuze om niets te zeggen in een dergelijke situatie en om te overwegen hoe je in de toekomst beter kunt reageren op pestgedrag.

Doelstellingen

Kinderen begrijpen wat pesten en plagen is.
Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen als er gepest wordt.
Kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.

Materialen:

Prentenboek over pesten en plagen

Bijvoorbeeld

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

Introductie Verbindingsspel 

Doel van het spel

Het bevorderen van verbinding, begrip en respect tussen leerlingen, en het stimuleren van positieve interacties om pesten tegen te gaan.

Benodigdheden

Personages: Pester (genaamd Max) - Slachtoffer (genaamd Lisa) - Bemiddelaar (genaamd Tom) - Klasgenoot (genaamd Emma)

 

Scène 1: Max zit aan zijn bureau en begint te lachen terwijl hij een bericht stuurt naar Lisa op zijn telefoon. Emma komt binnen.

Emma: "Wat ben je aan het doen, Max?"

Max: "Ik stuur een bericht naar Lisa om haar belachelijk te maken. Het is grappig."

Emma: "Dat is niet grappig. Het is pesten. Waarom doe je dat eigenlijk?"

Max: "Ik weet het niet. Het is gewoon leuk, denk ik."

 

Lespakket voor docenten 'Sextortion'

Doelgroep 

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lesdoelen

 • Kennis: Leerlingen weten wat sextortion is, dat het strafbaar is, en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
 • Vaardigheden: Leerlingen denken na over hun eigen wensen en grenzen, ook online. Leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze hulp nodig hebben. Ze leren victim blaming te herkennen en stoppen.

Gewenste houding leerlingen na les

Hieronder tref je een overzicht aan met (les)materialen en werkvormen om op een interactieve en creatieve manier met leerlingen in gesprek te gaan over pesten en online pesten (cyberpesten). Helaas laat dit overzicht het op dit moment nog niet toe om het op naam te sorteren. Excuses hiervoor.

VO De kracht van onze verhalen Gouden Weken

De Gouden Mosaic

Doel: Het bevorderen van groepsvorming, elkaar leren kennen, en het waarderen van individuele verschillen binnen de groep.

Benodigdheden:

Doel van de activiteit: Het primaire doel is het bevorderen van empathie en verbinding binnen de klas. Door het delen van persoonlijke verhalen kunnen leerlingen elkaar op een dieper niveau leren kennen, wat kan helpen bij het opbouwen van respect en begrip.

Bereidheid tot delen: Niet alle leerlingen zullen zich comfortabel voelen bij het delen van diepgaande persoonlijke verhalen. Het is belangrijk om dit te erkennen en ze niet te dwingen tot het delen van informatie waarbij ze zich oncomfortabel voelen.

Doel van de activiteiten: Het voornaamste doel van deze sessie is om de leerlingen te helpen zich onderdeel van de groep te voelen. Dit draagt bij aan het verhogen van hun zelfvertrouwen, helpt hen te integreren in de groep en stelt hen in staat hun academische en persoonlijke doelen beter te bereiken.

Leerlingen begrijpen het belang van respect, begrip en ondersteuning in een klasgemeenschap en zijn in staat om verbindend gedrag te herkennen en te tonen.

Benodigdheden:

Activiteit: Hoe bouw je positieve relaties op?

Door deze activiteit worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over concrete manieren waarop ze positieve relaties kunnen opbouwen. Ze worden aangemoedigd om actief te werken aan respectvolle communicatie en samenwerking, wat bijdraagt aan een positieve en ondersteunende klasgemeenschap.

Goede relaties met klasgenoten zijn belangrijk voor een positieve schoolomgeving. In deze les gaan we bespreken hoe je positieve relaties kunt opbouwen met je klasgenoten en waarom dit belangrijk is.

Activiteit 1: Waarom zijn positieve relaties belangrijk?

Toelichting:

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijnkan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een digitale wereld. Het is belangrijk dat ze die digitale vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en bij de samenleving van de toekomst. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn kwetsbaar op internet en vaker slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via (sociale) media dan andere jongeren. Mediawijsheid is dus juist iets wat veel aandacht verdient. Leerkrachten staan voor de uitdaging om hier op een heldere en aansprekende manier aandacht aan te besteden.

Samenwerken - Vertel de kinderen over dieren die goed samenwerken, zoals bijen of vogels. 

Laat voorbeelden zien van deze dieren en bespreek hoe ze samenwerken om dingen te bereiken. Vraag de kinderen wat ze denken dat ze samen kunnen bereiken als ze goed samenwerken.

Voor de leraar:

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die ons in staat stelt om samen dingen te bereiken en problemen op te lossen. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van dieren die goed samenwerken, zoals bijen en vogels.

Klaar om actie te ondernemen om pesten aan te pakken? Misschien weet je niet goed hoe je moet beginnen? Als student is pesten iets dat invloed heeft op jou, je leeftijdsgenoten en je school - of je nu het doelwit bent van pesten, een getuige bent of de persoon die pest. Er kan een einde komen aan pesten, maar dat gebeurt alleen als leerlingen, ouders en opvoeders samenwerken en actie ondernemen. Begin met het maken van een plan dat voor u en uw situatie werkt.

Case: Linda is een MBO-student en zit in het tweede jaar van haar opleiding. Ze heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Ze heeft moeite om zich te concentreren tijdens de lessen en heeft daardoor ook lagere cijfers gehaald dan ze had gehoopt. Linda heeft nog niet met haar docenten of schoolleiding gesproken over haar situatie.

Gesprekspunten:

Casus 1 MBO over pesten met antwoorden | Week tegen Pesten 2023

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

 

Casus 1

Een leerling wordt gepest door zijn klasgenoten omdat hij een andere achtergrond heeft en anders praat dan de rest van de klas.

Gesprekspunten:

Het doel van deze les is om te begrijpen hoe het bevorderen van verbinding met je klasgenoten en goed voor elkaar zijn, kan helpen om pesten te voorkomen en hoe we kunnen bijdragen aan een positieve en veilige schoolomgeving.

Stap 1: Inleiding (10 minuten)

Voor de leraar:

Skit over pesten en hoe je voor elkaar kunt opkomen nadat een naaktfoto van een klasgenoot viraal is gegaan voor leerlingen van 16 - 20 jaar. Een skit is een korte toneelvoorstelling die vaak humoristisch is en meestal tussen de vijf en vijftien minuten duurt. Het is een populaire vorm van theater die vaak wordt gebruikt in komische televisieprogramma's en live shows.

Titel: "De naaktfoto"

Personages:

Films over pesten met filmtips en lesmaterialen speciaal ontwikkeld voor deze films, klik op de links voor meer informatie over de films en de lesmaterialen. Er zijn ook vele films die super goed zijn zonder lesmaterialen, deze vermelden wij ook in dit overzicht:

PO - Basisscholen

This brief guide can be used to generate a student discussion after a case of student bullying is highlighted in the press. The guide also can be used at any time as a companion to anti-bullying curricula, activities or programs—during a student advisory period, following a school assembly on the topic, or as part of a social studies, psychology, health or current events class.

Grade level

6-12

Student learning objective

Beschrijving: Persoon A speelt de rol van degene die gepest wordt en persoon B speelt de rol van de helper. Als er een derde speler aanwezig is, kan deze de rol van pester spelen.

Benodigdheden:

2 spelers (persoon A en persoon B) - Eventueel een derde speler die de rol van pester op zich neemt

Persoon A: (verdrietig en alleen) Ik word gepest door een groep kinderen uit mijn klas. Ik voel me zo alleen en machteloos.

Persoon B: (komt naar Persoon A toe en gaat naast hem/haar zitten) Wat is er gebeurd? Wil je erover praten?

Case: Tom is 10 jaar oud en heeft gemerkt dat een van zijn klasgenoten, Emma, gepest wordt door sommige van hun andere klasgenoten. Ze maken gemene opmerkingen over haar en negeren haar in de pauzes. Tom voelt zich hierdoor verdrietig en wil graag dat het pesten stopt.

When considering the use of this activity it is important to think about the children in your class or club. If there are existing issues between the children and young people this activity may leave some of them feeling vulnerable and may not be appropriate at this time.

Drama time 30 MINUTES 

Goals

Help children take other children’s perspectives Support children to reflect about and share difficult experiences in a safe space

Material 

Zin in een tof spel dat jullie 12-14-jarigen uitdaagt om een sterkere groep te worden?

Speluitleg voor de groep

1. Het verhaal: wat is er aan de hand met de groep?

De kleuters leren hoe ze goed voor elkaar kunnen zijn en waarom het belangrijk is om aardig en behulpzaam te zijn om pesten tegen te gaan.

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

Les: Bouw een sterke klas 

Leerdoelen

Met dit opzegversje kunnen de kinderen het belang om pesten te voorkómen op een snelle en leuke manier aan anderen duidelijk maken. Leer het aan in de groep.

Waarom een WhatsApp spel?

Op een van mijn scholen hoorde ik van de groep 4 leerkracht dat hij veel gedoe had met WhatsApp in zijn klas. De les What's happy was nog te moeilijk voor deze groep. Daarom ontstond dit WhatsApp  spel, waarbij  kinderen offline met WhatAapp  aan de slag gaan. Live zeg je andere dingen tegen elkaar dan online.

Bewustwording dat je communiceert met een persoon met gevoelens, ipv een 'koud apparaat' staat centraal in dit spel.

 Helpwanted.nl heeft voor docenten een digitaal lespakket ontwikkeld (ook geschikt voor digibord) voor docenten over Grooming.

Doelgroep

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Lesdoelen

Waarom een Week tegen Pesten?

De anti-pestweek is een jaarlijks evenement in vele landen, zoals Verenigd Koninkrijk, België, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Nederland en heeft tot doel leerlingen leren dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties kunnen leerlingen laten zien dat ze pestgedrag afkeuren.Onderzoeken tonen aan dat als de PEER pressure group ingrijpt bij het pesten, dat het pesten in 10 seconden stopt in 57% van de gevallen!</body></html>

Case 1: Een groep leerlingen uit de klas van Tim heeft een WhatsApp-groep waarin ze elkaar uitsluiten en roddelen over andere leerlingen. Tim heeft gezien dat er ook over hem geroddeld wordt in de groep en voelt zich hierdoor buitengesloten en onzeker.

Gesprekspunten:

 1. Hoe heeft het gedrag van de groep invloed op Tim's welzijn?
 2. Hoe kan de school Tim ondersteunen?
 3. Hoe kan de school het gedrag van de groep aanpakken?

 

 

Hieronder vind je een voorbeeld van een mogelijke speurtocht:

Thema: Anti-pest speurtocht

Doel: Leren hoe je kunt opkomen voor jezelf en anderen en dat pesten niet oké is.

Voorbereiding:

 • Maak een plattegrond van de school of het schoolplein met daarop de locaties van de verschillende opdrachten.
 • Maak per groepje een pakketje met de benodigde materialen voor de opdrachten.
 • Print de vragenkaartjes en hang ze op de verschillende locaties.

Benodigdheden:

Meidenvenijn is: “Het subtiel kwetsen door meisjes, van andere meisjes” - Anke Visser. Dat kan door iemand buiten te sluiten, te roddelen, groepjes te vormen, negeren, iemand op te stoken, rollen met je ogen als iemand wat zegt of doet, zuchten, fluisteren, manipuleren of door online haataccounts aan te maken, stickers te maken en nog zoveel meer… 

Meidenvenijn wordt ook wel ‘Typisch meidengedoe’ genoemd. 

De meeste jongens vechten een ruzie letterlijk of figuurlijk uit en dan: zand erover! Maar bij meiden suddert het vaak nog heel lang door. 

Lesdoel: De kinderen leren over het belang van positieve relaties, empathie en samenwerking, en krijgen handvatten om dit toe te passen in hun dagelijks leven.

Doelgroep: Kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool

Lesopzet:

Inleiding (10 minuten):

Voorleesverhaal  Titel: "De Magische Samenwerking"

Lang geleden, in een klein dorpje genaamd Vriendschapstad, woonden er vijf beste vrienden genaamd Emma, Liam, Sofia, Noah en Julia. Ze waren altijd samen en vormden een onafscheidelijke groep.

Pagina's