Actieplan sociale veiligheid op school | Stop Pesten NU

084-0035994

Actieplan sociale veiligheid op school

Het gezamenlijke 'Actieplan sociale veiligheid op school' van de PO-Raad en de VO-raad beoogt scholen te ondersteunen bij de verbetering van de sociale veiligheid in de school.

Inleiding: "Pesten is een ernstig maatschappelijk probleem, dat scholen pro-actief, in samenwerking met relevante partijen moeten aanpakken. Dit is het meest effectief als de aanpak onderdeel is van een brede aanpak van de sociale veiligheid in de school. Daar willen de sectorraden zich sterk voor maken, samen met scholen en met het ministerie van OCW. De raden zullen zorgdragen voor een verantwoording van de resultaten, zodat zowel zijzelf als de Inspectie kunnen beoordelen of de aanpak het pesten effectief bestrijdt."

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):