Dader grensoverschrijdend gedrag werkvloer vaker collega dan leidinggevende | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Dader grensoverschrijdend gedrag werkvloer vaker collega dan leidinggevende

Bijna een op de vijf medewerkers in Nederland heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een op de tien ervaart zelfs meermaals grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het vaakst gebeurt dat door directe collega’s. Dat blijkt uit recent onderzoek onder meer dan 1000 werkenden door InnerVoice. 

Verbale intimidatie (50 procent), seksueel grensoverschrijdend gedrag (41 procent) en pesten en uitsluiten (30 procent) komen het vaakst voor.

Naast het seksueel grensoverschrijdend gedrag laat het onderzoek zien dat bij zaken als verbale intimidatie, pesten en uitsluiten in organisaties vaak de leidinggevende als dader wordt genoemd. Een kwart van de medewerkers geeft aan dat dit de leidinggevende ‘de dader’ is bij seksueel grensoverschrijdend gedrag; bij verbale intimidatie en pesten is dit zelfs 33 procent.

Vertrouwenspersoon wordt beperkt ingezet

De onderzoeksresultaten geven daarnaast aan dat medewerkers die een onveilige situatie hebben ervaren, maar beperkt een melding doen bij een vertrouwenspersoon (30 procent). Managing director Anne Branger van InnerVoice: "Dat duidt erop dat melding maken van ongewenst gedrag vaak lastig is. Organisaties moeten veel meer doen om dit soort zaken bespreekbaar te maken. Een vertrouwenspersoon helpt daarbij, maar veel minder vaak is er een cultuur waarbij proactief wordt gesproken met medewerkers over hun beleving van de werkomgeving. Organisaties die dat doen, hebben beter inzicht en kunnen tijdig ingrijpen."
Van de werknemers die grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren, geeft 45 procent aan dat de organisatie er niets mee heeft gedaan en 26 procent zegt niet te weten of er iets mee gedaan is. Bij tien procent van de gevallen is er niet adequaat gehandeld in de ogen van de melder en slechts bij zeventien procent is de melding wel naar tevredenheid afgehandeld.
 

Collega vaker dader dan leidinggevende

Van de respondenten die aangeven te maken hebben met verbale intimidatie, zegt ruim de helft dat dit door een collega is gedaan. Bij agressie of geweld is dat percentage 46 procent, pesten en uitsluiting wordt toegeschreven aan collega’s door ruim zes op de tien respondenten die hier last van hebben. Tot slot vindt ook seksuele intimidatie vooral plaats door collega’s, 60 procent zegt dat niet hun leidinggevende of manager hiervan de dader is. Branger is voorzichtig maar ziet wel een trend: "Collega’s worden vaker genoemd als dader, wat ook laat zien dat machtsrelaties niet standaard de reden zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Bovendien geven ook leidinggevenden aan grensoverschrijdend gedrag te ervaren."

 

Bron ManagersOnline

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco