De verborgen kosten van pesten op het werk: een oproep aan directies | Stop Pesten NU

De verborgen kosten van pesten op het werk: een oproep aan directies

Pesten op het werk is een serieuze en wijdverspreide kwestie die grote schade kan aanrichten binnen organisaties. In deze post willen we de directies bewust maken van de verborgen kosten die zij dagelijks dragen als gevolg van meelopers en pesters binnen hun organisaties.

1. Impact op Productiviteit

  • 1a. Verminderde prestaties: Werknemers die gepest worden, kunnen last hebben van angst, stress en verminderd zelfvertrouwen, wat hun prestaties negatief beïnvloedt.
  • 1b. Afleiding en verminderde focus: Het pestgedrag leidt tot afleiding en verminderde focus bij zowel de slachtoffers als de meelopers, waardoor de productiviteit van het hele team wordt aangetast.

2. Verloop van Getalenteerd Personeel

  • 2a. Talentvolle werknemers vertrekken: Werknemers die gepest worden, voelen zich vaak machteloos en ongelukkig op hun werkplek, wat uiteindelijk kan leiden tot het vertrek van waardevol personeel.
  • 2b. Kosten van vervanging en training: Het verlies van gekwalificeerde medewerkers brengt niet alleen hoge kosten met zich mee voor het aannemen en trainen van nieuwe werknemers, maar kan ook leiden tot een negatieve reputatie op de arbeidsmarkt.

3. Werkomgeving en Morale Schade

  • 3a Negatieve werksfeer: Een vijandige werkomgeving als gevolg van pesten heeft invloed op de algehele sfeer binnen de organisatie, wat kan leiden tot verminderde samenwerking en een gebrek aan motivatie.
  • 3b Emotionele tol op medewerkers: Pestgedrag veroorzaakt angst, stress en emotionele uitputting bij de slachtoffers, wat de algemene moraal en tevredenheid van werknemers beïnvloedt.

4 Juridische Gevolgen

  • 4a Potentiële juridische claims: Als directies nalaten om pestgedrag aan te pakken, kunnen zij geconfronteerd worden met juridische claims van werknemers wegens emotionele schade, discriminatie of nalatigheid.
  • 4b Reputatieschade: Publieke aandacht voor een organisatie die pestgedrag toelaat kan leiden tot reputatieschade en verlies van klanten en partners.

 

De Rol van 'Stop Pesten Nu':

Bewustwording, ondersteuning, advies of training: 'Stop Pesten Nu' biedt bewustmakingsprogramma's en trainingen die directies kunnen implementeren om pestgedrag binnen hun organisaties te voorkomen en aan te pakken.

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen