Dekker wil verplichte aanpak pesten op scholen | Stop Pesten NU

Dekker wil verplichte aanpak pesten op scholen

Scholen worden wettelijk verplicht om pesten te bestrijden. Dat hebben staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert maandag bekendgemaakt. Scholen moeten daarbij kiezen voor een bewezen effectieve aanpak. Een commissie onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut gaat hiervoor criteria opstellen.

Volgens Dekker is de verplichting noodzakelijk, omdat scholen nu vaak geen actief anti-pestbeleid voeren. Ook is er sprake van een wildgroei aan anti-pestprogramma's die lang niet altijd effectief of zelfs contraproductief zijn.

"We zien dat scholen, met de beste bedoelingen, vaak maar wat doen als het om pesten gaat. Er gaat veel energie verloren met pestaanpakken waarvan zeer de vraag is of ze nut hebben", aldus Dekker.

"Sommige scholen hebben helemaal geen aanpak. We kunnen pesten alleen tegengaan als we kiezen voor methoden die werken en als alle scholen hun verantwoordelijkheid nemen."

Volgens Dullaert wordt 1 op de 10 leerlingen op school gepest.

Bekijk de reactie van staatssecretaris Sander Dekker:

Leraren

In het plan van aanpak van de staatssecretaris en de Kinderombudsman wordt verder een belangrijke rol gegeven aan leraren. Die zouden moeite hebben met het doorzien van pesten en weten niet goed hoe ze moeten handelen.

Op de lerarenopleidingen zal daarom meer aandacht worden besteed aan pesten en krijgen huidige docenten een training. 

Scholen zullen begeleid worden in de aanpak van cyberpesten via sociale media.

Afspraken

  • Dekker en Dullaert willen de verantwoordelijkheid voor de gevallen van pesten bij school laten. Pas in het uiterste geval kunnen de ouders van kinderen naar de Kinderombudsman stappen. 
  • Scholen krijgen de optie om bij de aanmelding van een kind met ouders afspraken te maken over gewenst en ongewenst gedrag, bijvoorbeeld via schooloudercontracten.
  • Indien omgangsnormen worden overtreden kan sprake zijn van een strafbaar feit. De staatssecretaris en de Kinderombudsman wijzen er op dat het in dat geval belangrijk is om aangifte te doen.

"Sommige uitingen zijn strafbaar, maar ook mishandeling, bedreiging en belaging zijn voorbeelden van strafbare feiten waarin het pesten vorm kan krijgen", stellen ze.

Incidenten

Diverse incidenten hebben het thema pesten weer hoog op de agenda gezet. In november pleegde de 20-jarige Tim Ribberink uit Tilligte zelfmoord. In een afscheidsbrief aan zijn ouders liet hij weten het pesten en treiteren beu te zijn. 

Een maand later sprong een 15-jarig meisje uit Staphorst voor de trein. Er zou een afscheidsbrief zijn waarin het meisje aangeeft dat ze erg leed onder pestgedrag van andere kinderen.

Verplichte registratie

Dekker trekt een wetsvoorstel van het vorige kabinet in om te komen tot een verplichte registratie van incidenten op scholen.

Volgens de staatssecretaris is dit wetsvoorstel niet effectief om pesten aan te pakken, omdat de registratie zich vooral richt op zware incidenten en te weinig gericht is op preventie. 

Dekker ziet nu meer in monitoring van pesten op schoolniveau. Dit zou het voor de onderwijsinspectie makkelijker moeten maken om de sociale veiligheid op scholen te controleren.

NU.nl

 

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen