Dekker wil verplichte aanpak pesten op scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Dekker wil verplichte aanpak pesten op scholen

Scholen worden wettelijk verplicht om pesten te bestrijden. Dat hebben staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert maandag bekendgemaakt. Scholen moeten daarbij kiezen voor een bewezen effectieve aanpak. Een commissie onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut gaat hiervoor criteria opstellen.

Volgens Dekker is de verplichting noodzakelijk, omdat scholen nu vaak geen actief anti-pestbeleid voeren. Ook is er sprake van een wildgroei aan anti-pestprogramma's die lang niet altijd effectief of zelfs contraproductief zijn.

"We zien dat scholen, met de beste bedoelingen, vaak maar wat doen als het om pesten gaat. Er gaat veel energie verloren met pestaanpakken waarvan zeer de vraag is of ze nut hebben", aldus Dekker.

"Sommige scholen hebben helemaal geen aanpak. We kunnen pesten alleen tegengaan als we kiezen voor methoden die werken en als alle scholen hun verantwoordelijkheid nemen."

Volgens Dullaert wordt 1 op de 10 leerlingen op school gepest.

Bekijk de reactie van staatssecretaris Sander Dekker:

Leraren

In het plan van aanpak van de staatssecretaris en de Kinderombudsman wordt verder een belangrijke rol gegeven aan leraren. Die zouden moeite hebben met het doorzien van pesten en weten niet goed hoe ze moeten handelen.

Op de lerarenopleidingen zal daarom meer aandacht worden besteed aan pesten en krijgen huidige docenten een training. 

Scholen zullen begeleid worden in de aanpak van cyberpesten via sociale media.

Afspraken

  • Dekker en Dullaert willen de verantwoordelijkheid voor de gevallen van pesten bij school laten. Pas in het uiterste geval kunnen de ouders van kinderen naar de Kinderombudsman stappen. 
  • Scholen krijgen de optie om bij de aanmelding van een kind met ouders afspraken te maken over gewenst en ongewenst gedrag, bijvoorbeeld via schooloudercontracten.
  • Indien omgangsnormen worden overtreden kan sprake zijn van een strafbaar feit. De staatssecretaris en de Kinderombudsman wijzen er op dat het in dat geval belangrijk is om aangifte te doen.

"Sommige uitingen zijn strafbaar, maar ook mishandeling, bedreiging en belaging zijn voorbeelden van strafbare feiten waarin het pesten vorm kan krijgen", stellen ze.

Incidenten

Diverse incidenten hebben het thema pesten weer hoog op de agenda gezet. In november pleegde de 20-jarige Tim Ribberink uit Tilligte zelfmoord. In een afscheidsbrief aan zijn ouders liet hij weten het pesten en treiteren beu te zijn. 

Een maand later sprong een 15-jarig meisje uit Staphorst voor de trein. Er zou een afscheidsbrief zijn waarin het meisje aangeeft dat ze erg leed onder pestgedrag van andere kinderen.

Verplichte registratie

Dekker trekt een wetsvoorstel van het vorige kabinet in om te komen tot een verplichte registratie van incidenten op scholen.

Volgens de staatssecretaris is dit wetsvoorstel niet effectief om pesten aan te pakken, omdat de registratie zich vooral richt op zware incidenten en te weinig gericht is op preventie. 

Dekker ziet nu meer in monitoring van pesten op schoolniveau. Dit zou het voor de onderwijsinspectie makkelijker moeten maken om de sociale veiligheid op scholen te controleren.

NU.nl

 

Tip van de redactie

Tip Stop Pesten Nu

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

 Informeer naar de mogelijkheden voor een workshop of training gericht op bewustwording & preventie

 

 

Heb je haast? Navigeer dan snel naar de informatie per doelgroep:

Voor Werkgevers

Voor Werkgevers informatie over pesten op het werk en wat jij daar tegen kunt doen

 

 

Voor Werknemers

Voor Werknemers informatie over pesten op het werk en wat jij daar tegen kunt doen

 

 Voor Scholen & Professionals

Voor Scholen (directie, docenten, mentoren, APC, MR)  informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Voor Sportverenigingen 

Voor Sportverenigingen alle informatie over pesten voor bestuurders, trainers, coaches

 

 

Voor Kinderen & Jongeren

Voor Kinderen & Jongeren informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Voor Ouders & Opvoeders 

Voor Ouders & Opvoeders informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Ouderen & Woonzorgcentra 

Voor Bejaarden alle informatie om pesten aan te pakken in woonzorgcentra

 

Online Pesten Cyberpesten

Cyberpesten Online Pesten - alle informatie over online pesten met tips en adviezen

 

 

Poster Alleen losers pesten anderen om zichzelf zogenaamd groot en stoer te kunnen voelen

Poster pesten bij bejaarden

Ik word gepest ... Ik ken iemand die wordt gepest .... 

Wat kan ik doen? ► Praat erover 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen.  Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Bel, chat of mail met de organisaties, zij zijn er voor jou!

  * Vragen over Pesten

  * Vragen over Online Pesten / Cyberpesten (ook voor sexting, grooming, sextortion, shaming, victim blaming, afpersing met naaktfoto/video)

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten & Online pesten in Nederland!

ANBICBF  Unesco