Doe meer tegen Pesten zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van RijksUniversiteit Groningen | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Doe meer tegen Pesten zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van RijksUniversiteit Groningen

Scholen kunnen meer doen om pesten te voorkomen en een veilig schoolklimaat te realiseren, zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van de Rijksuniversiteit Groningen. Intern begeleiders kunnen daarbij helpen mits zij de ruimte krijgen.

Meer dan de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar is ooit gepest, bleek uit een meting van het NOS Jeugdjournaal in 2020 onder ruim 1.000 leerlingen. En ongeveer 10 procent van de kinderen is vandaag de dag slachtoffer van pesten, toonde de Monitor Sociale Veiligheid, een terugkerende landelijke meting, waarbij ongeveer één op de twintig kinderen minstens twee keer maand wordt gepest.

Sommige kinderen hebben wekelijks te maken met pesten, andere dagelijks. De effecten van pesten kunnen immens zijn: doordat de kinderen zich minder veilig voelen, leren ze minder goed en blijft hun ontwikkeling achter. Hier kunnen ze tot op volwassen leeftijd hinder van ondervinden. Maar er is ook goed nieuws: het aantal kinderen dat regelmatig gepest wordt daalt al jaren dankzij inspanningen in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Om deze daling vast te houden is blijvende aandacht voor een veilig schoolklimaat nodig, benadrukken onderzoekers keer op keer.

Help kinderen met het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden, treed op tegen pesten en wees zelf het goede voorbeeld. Dat klinkt helder, maar in praktijk is het soms lastig. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van pesten en wat is een geschikte reactie?

In het basisonderwijs gaat dit vaak bijna vanzelf. Daar is iedereen het gewend om vanuit het team te denken en handelen. Maar op middelbare scholen is de afstand tussen collega’s onderling en tussen docenten en leiding groter. De schoolcultuur is minder open. Daardoor ontstaat het risico dat maatregelen tegen pesten niet het draagvlak krijgen dat nodig is. Een veilig schoolklimaat is niet iets wat je in je eentje kunt realiseren. Je moet het samen doen. Iedereen in het team moet dezelfde uitgangspunten hebben. Alleen zo wordt het mogelijk om één lijn te trekken en aan leerlingen duidelijk te maken wat gewenst gedrag is. Nu kunnen leerlingen soms bij bepaalde docenten met pestgedrag wegkomen. Dat kan ondermijnend werken: docenten die wel optreden, worden minder serieus genomen.’

Danelien: ‘Soms beginnen docenten wel vol goede moed samen, maar verslapt de aandacht naarmate het schooljaar vordert: docenten worden op de gemiddelde leerprestaties van hun leerlingen afgerekend, niet op hoeveel ze hebben gedaan tegen pesten. De verantwoordelijkheid komt dan meestal volledig bij de mentor te liggen. Dat is niet goed. Het kan helpen om te bedenken dat blijvende aandacht voor een veilig schoolklimaat je als team op de lange termijn veel tijd scheelt: minder gedonder in de klas en op het schoolplein, betere concentratie in de les en een fijner leerklimaat. Het betaalt zich echt terug.’

Lees het volledige artikel Doe meer tegen Pesten: Scholen kunnen meer doen tegen pesten zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van RijksUniversiteit Groningen

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip Stop Pesten Nu

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

 Informeer naar de mogelijkheden voor een workshop of training gericht op bewustwording & preventie

 

 

Heb je haast? Navigeer dan snel naar de informatie per doelgroep:

Voor Werkgevers

Voor Werkgevers informatie over pesten op het werk en wat jij daar tegen kunt doen

 

 

Voor Werknemers

Voor Werknemers informatie over pesten op het werk en wat jij daar tegen kunt doen

 

 Voor Scholen & Professionals

Voor Scholen (directie, docenten, mentoren, APC, MR)  informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Voor Sportverenigingen 

Voor Sportverenigingen alle informatie over pesten voor bestuurders, trainers, coaches

 

 

Voor Kinderen & Jongeren

Voor Kinderen & Jongeren informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Voor Ouders & Opvoeders 

Voor Ouders & Opvoeders informatie over pesten en online pesten (cyberpesten)

 

 

Ouderen & Woonzorgcentra 

Voor Bejaarden alle informatie om pesten aan te pakken in woonzorgcentra

 

Online Pesten Cyberpesten

Cyberpesten Online Pesten - alle informatie over online pesten met tips en adviezen

 

 

Poster Alleen losers pesten anderen om zichzelf zogenaamd groot en stoer te kunnen voelen

Poster pesten bij bejaarden

Ik word gepest ... Ik ken iemand die wordt gepest .... 

Wat kan ik doen? ► Praat erover 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen.  Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Bel, chat of mail met de organisaties, zij zijn er voor jou!

  * Vragen over Pesten

  * Vragen over Online Pesten / Cyberpesten (ook voor sexting, grooming, sextortion, shaming, victim blaming, afpersing met naaktfoto/video)

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten & Online pesten in Nederland!

ANBICBF  Unesco