Een nieuwe school, een frisse start? Verandering en stabiliteit in relaties met leeftijdsgenoten en academische prestaties bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school | Stop Pesten NU

Een nieuwe school, een frisse start? Verandering en stabiliteit in relaties met leeftijdsgenoten en academische prestaties bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school

Eerdere onderzoeken naar relaties met leeftijdsgenoten bij schooltransities negeerden individuele verschillen, of onderzochten de relatie met academische prestaties op de middelbare school niet. Dit onderzoek volgde 649 leerlingen vanaf het laatste jaar van de basisschool tot en met het eerste jaar van de middelbare school (Mage op T1 = 11,6 (SD = 0,6); 53,6% meisjes). Uit de resultaten bleek dat studenten meer gehecht raakten aan leeftijdsgenoten, minder eenzaam waren en tijdens de transitie stabiel waren in slachtofferschap. Vooral leerlingen met meer negatieve peer-ervaringen op de basisschool genoten van een ‘nieuwe start’ wat betreft peer-ervaringen op de middelbare school. Studenten die meer mede-overgangsgenoten hadden, ervoeren een grotere vermindering van eenzaamheid. Veranderingen in de ervaringen van leeftijdsgenoten tijdens de transitie hadden geen betrekking op de academische prestaties op de middelbare school.

Conclusie

Schooltransities vormen een grote uitdaging voor de relaties met leeftijdsgenoten van leerlingen. Eerdere studies negeerden individuele verschillen in veranderende ervaringen van leeftijdgenoten, of onderzochten niet de relatie tussen veranderingen in ervaringen van leeftijdgenoten en academische prestaties op de middelbare school. In dit onderzoek werd onderzocht hoe de sociale positie van leerlingen en het aandeel leeftijdsgenoten in een co-transitie verband hielden met veranderingen in gehechtheid, eenzaamheid en slachtofferschap tijdens de overgang van de basisschool naar de middelbare school, en in welke mate veranderingen in de ervaringen van leeftijdsgenoten verband hielden met academische prestaties op de middelbare school.

De bevindingen laten zien dat schooltransities niet alleen de relaties met leeftijdsgenoten van leerlingen kunnen schaden. Leerlingen raakten gemiddeld meer gehecht aan leeftijdsgenoten en minder eenzaam, en veranderden niet in slachtofferschap na de overgang naar de middelbare school. Vooral leerlingen met negatievere ervaringen op de basisschool bleken een “nieuwe start” te hebben op de middelbare school. Studenten die meer verbeterden in één peer-ervaring, lieten ook een grotere verbetering zien in andere peer-ervaringen.

Het hebben van meer basisschoolvrienden die naar dezelfde middelbare school overstappen, was gunstig in termen van eenzaamheid. Veranderingen in peer-ervaringen waren niet gerelateerd aan de academische prestaties van leerlingen in het eerste jaar van de middelbare school. Leraren kunnen de zorgen van leerlingen over schooltransities wegnemen door deze sociale voordelen te benadrukken.

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen