Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond | Stop Pesten NU

084-0035994

Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond

Het is zover: op 11 mei mogen de scholen weer open, een moment waar flink naar uit is gekeken. Ook zijn er gemengde gevoelens. We willen elkaar graag zien, maar het virus is er nog. We kunnen maar half open. En er is veel onduidelijkheid en regelwerk. Naast alle organisatorische overwegingen en alle veiligheidsmaatregelen die van belang zijn voor de opening van de school biedt deze handreiking input om aan deze bijzondere gebeurtenis vorm en inhoud te geven, zodat gevoelens een plek krijgen en er weer een sfeer van verbondenheid ontstaat. Rituelen, van groot tot klein, kunnen daar bijzonder goed bij helpen. Ze geven wat meer ruimte en rust in een hectische tijd. Veel sterkte en vreugde gewenst de komende tijd!

Waarom een ritueel?

Verschillende belevingen

De manier waarop kinderen de opening van de school ervaren zal verschillend zijn. Sommige kinderen pakken de draad weer op, schudden de coronacrisis van zich af en doen alsof er weinig aan de hand is geweest. Anderen zijn blij zijn dat ze weer naar school mogen, omdat ze de leerkracht, klasgenoten en de dagelijkse houvast hebben gemist. Er zijn kinderen die thuis voldoende opgepikt hebben om ‘gewoon’ verder te gaan. Anderen hebben ongewenste ervaringen opgedaan o.a. omdat ouders minder in staat waren hen te begeleiden. En er zijn mogelijk kinderen die angst hebben ontwikkeld, nerveus zijn geworden, stress ervaren, bang, boos of verdrietig zijn. En er kunnen kinderen afscheid hebben moeten nemen van dierbaren in de afgelopen weken.

Er zal dus geen sprake zijn van een eenduidig ‘corona-effect’, omdat zowel de ervaringen, flexibiliteit als de veerkracht van de kinderen zo divers is.

Ruimte bieden voor ervaring

Nu de school haar leerlingen (deels) weer mag welkom heten, staat het vinden van verbinding, veiligheid en welbevinden voor alle leerlingen voorop. Het is belangrijk dat er een goede basis ontstaat voor het kunnen leren en het kunnen samenzijn. Het is daarom van belang de ervaringen die kinderen hebben opgelopen te erkennen en tevens ruimte te bieden voor hun verhalen en beleving. In deze bijzondere tijd is ongetwijfeld ook veel geleerd, en er zijn door grote en klein ervaringen opgedaan die uniek zijn. Er zal ook weer ‘gerekend en getaald’ dienen te worden, maar in eerste instantie is tijd nodig om goed te landen in de groep en ervaringen te delen met elkaar.

Samen terug- en vooruitkijken

Het is dan ook niet de vraag óf het een speciaal moment is om de school weer te openen, maar hoe een bijzondere gebeurtenis als deze tot zijn recht komt. Opnieuw samen naar school gaan markeert een betekenisvol moment in de levens van zowel leerlingen, leerkrachten, als ouders, en verdient het om samen bij stil te staan.

De periode thuis is er een geweest van onzekerheid, gemis, misschien van verlies. Maar ook een van creativiteit en van verbondenheid. Kinderen hebben zich wellicht verheugd om weer naar school te kunnen, of zien daar misschien tegenop. Het is dan ook waardevol om juist nú samen terug te blikken en vooruit kijken. Wat zul jij je altijd herinneren? Hoe voel jij je nu? Waar kijk je naar uit?

Maak een ritueel, bied ruimte voor gesprek, sluit de ene fase af en begin fris aan een nieuwe: kies bewust hoe vorm te geven aan het nieuwe samenzijn op school, maak er een mooie start van samen!

Download hier het volledige PDF document Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona

Deze handreiking is een coproductie van Arkade en het Humanistisch Verbond, vanuit een gedeeld geloof in persoonsvorming, burgerschap en brede vorming in onderwijs, en opvoeding.

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):