Heeft vroege slachtofferschap van pestkoppen op school invloed op kernzelfevaluaties in de jonge volwassenheid? Een gemodereerd bemiddelingsmodel | Stop Pesten NU

084-8340086

Heeft vroege slachtofferschap van pestkoppen op school invloed op kernzelfevaluaties in de jonge volwassenheid? Een gemodereerd bemiddelingsmodel

Vroeg slachtofferschap wordt in verband gebracht met een reeks psychologische aanpassingsproblemen in de jongvolwassenheid, waaronder kernzelfevaluaties. Er is echter weinig bekend over de mechanismen die ten grondslag liggen aan het verband tussen vroegtijdig slachtofferschap en de kernzelfevaluaties van jongvolwassenen. Deze studie onderzocht de mediërende rol van negatieve cognitieve verwerkingsbias en de modererende rol van veerkracht in de relatie. In totaal werden 972 studenten gerekruteerd om metingen van vroegtijdig slachtofferschap, negatieve cognitieve verwerkingsbias, veerkracht en kernzelfevaluaties te voltooien. 

De resultaten toonden aan dat vroeg slachtofferschap de belangrijkste zelfevaluaties in de jongvolwassenheid significant en negatief voorspelde. 

De negatieve associatie tussen vroege slachtofferschap en kernzelfevaluaties werd volledig gemedieerd door negatieve cognitieve verwerkingsbias. Veerkracht modereerde de relatie tussen vroege slachtofferschap en negatieve cognitieve bias, en de relatie tussen negatieve cognitieve verwerkingsbias en kernzelfevaluaties. Veerkracht heeft zowel risicobufferende als risicoverhogende effecten. In het licht van deze resultaten moeten we, om slachtoffers te helpen een goede geestelijke gezondheid te behouden, ingrijpen in individuele cognitieve factoren. Hoewel veerkracht in de meeste gevallen een beschermende factor is, moeten de voordelen van veerkracht niet worden overschat. 

We moeten dus niet alleen de weerbaarheid van leerlingen cultiveren, maar ze ook meer steun en middelen bieden en tegelijk ingrijpen bij risicofactoren. Veerkracht heeft zowel risicobufferende als risicoverhogende effecten. In het licht van deze resultaten moeten we, om slachtoffers te helpen een goede geestelijke gezondheid te behouden, ingrijpen in individuele cognitieve factoren. Hoewel veerkracht in de meeste gevallen een beschermende factor is, moeten de voordelen van veerkracht niet worden overschat.

Veerkracht heeft zowel risicobufferende als risicoverhogende effecten. In het licht van deze resultaten moeten we, om slachtoffers te helpen een goede geestelijke gezondheid te behouden, ingrijpen in individuele cognitieve factoren. Hoewel veerkracht in de meeste gevallen een beschermende factor is, moeten de voordelen van veerkracht niet worden overschat. We moeten dus niet alleen de weerbaarheid van leerlingen cultiveren, maar ze ook meer steun en middelen bieden en tegelijk ingrijpen bij risicofactoren.
 

Download Research Does Early Victimization of School Bullies Affect Core Self-Evaluations in Young Adulthood? A Moderated Mediation Model 2023

 

Conclusies

Deze studie construeerde een gemodereerd bemiddelingsmodel om de bemiddelende rol van negatieve cognitieve verwerkingsbias en de modererende rol van veerkracht te onderzoeken. De bevindingen suggereren dat het vroege slachtofferschap van pesten significant en negatief gerelateerd was aan kernzelfevaluaties in de jonge volwassenheid. Negatieve cognitieve verwerkingsbias bemiddelde volledig de relatie tussen vroege slachtofferschap van pesten en kernzelfevaluaties. Veerkracht modereerde de indirecte trajecten van het vroege slachtofferschap van pesten tot de kernzelfevaluaties van jonge volwassenen. De resultaten herinneren ons er ook aan dat hoewel veerkracht een beschermende factor is, de voordelen ervan niet moeten worden overschat, vooral in gevallen van hoge niveaus van slachtofferschap van pesten.

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen