Ik word gepest op mijn werk of studentenjob, wat kan ik doen? | Stop Pesten NU

084-8340086

Ik word gepest op mijn werk of studentenjob, wat kan ik doen?

Pesten doet pijn. Het is belangrijk dat er iets aan gedaan wordt en dat het stopt.

Erover praten, het melden is een eerste stap, ook al is dat best spannend. De stappen om pesten op het werk te melden staan in een wet:

1. Praat met je leidinggevende

 • Kan je terecht bij je leidinggevende? Dan is dit zeker een goede eerste stap.
 • Samen kunnen jullie een plan opmaken hoe jullie dit kunnen aanpakken.
 • Schakel de HR-dienst, de vertrouwenspersoon of preventieadviseur (psychosociaal welzijn) van de onderneming in voor extra hulp. In het arbeidsreglement van je werkgever staat wie dat zijn.

2. Heb je geen vertrouwen in je leidinggevende?

Ga dan rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon of preventieadviseur (psychosociaal welzijn) van je werkgever. In het arbeidsreglement staat wie dat zijn. Die persoon zal:

 • Naar jou luisteren
 • Samen met jou bekijken wat je kan doen:
 • in gesprek gaan (met anderen)
 • Bemiddelen
 • Klacht indienen
 • Niets. Want dat mag ook.

De vertrouwenspersoon en preventieadviseur hebben beroepsgeheim.

Kan ik zelf naar de rechtbank?

Dat kan, bij ernstige pesterijen die niet stopten nadat je vorige 3 stappen deed. Of als je slachtoffer bent van strafbare feiten, zoals lichamelijk en seksueel geweld of intimidatie.

1. Ernstige pesterijen die niet stopten

 • Als dit naar de rechtbank gaat, is het een 'burgerlijke procedure' via de 'arbeidsrechtbank'.
 • De rechter kan de werkgever verplichten om bepaalde dingen te doen om het pesten te stoppen of kan zorgen dat je een schadevergoeding krijgt.
 • De rechter zal je wel altijd eerst doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of preventieadviseur als je daar nog niet langsging.

2. Strafbare feiten, zoals geweld of intimidatie

 • Zijn er strafbare dingen gebeurd, zoals geweld of intimidatie? Dan kan dit een 'strafrechtelijke procedure' worden, via de 'correctionele rechtbank'.
 • De persoon die de strafbare dingen deed, kan dan een gevangenisstraf of geldboete krijgen.
 • Dit gebeurt niet zo vaak: meestal is het een burgerrechtelijke procedure via de arbeidsrechtbank.

Wat als ik het niet durf te melden?

Misschien kan je er eerst gewoon met iemand over praten? Dat kan ook anoniem. In het blokje ‘Praat erover’ op deze pagina, vind je enkele plekken waar je kan praten met iemand, online of in het echt.

Is pesten op het werk strafbaar?

Niet alle vormen van pesten zijn strafbaar. Maar is er iets strafbaars is gebeurd zoals lichamelijk en seksueel geweld of intimidatie? Dan kan je naar de rechtbank stappen. Is dat bij jou gebeurd? Dan dien je ook best een klacht in bij de politie.

 

Bron WatWat Door Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten 11-24 jaar

 
 

Tip ► Meer informatie over pesten op het werk ~ voor werknemers

Wat is Pesten op het Werk

Pesten op het werk is herhaald, onredelijk gedrag gericht tegen een medewerker of een groep medewerkers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid. Pesten omvat niet redelijke managementpraktijken of prestatiebeheer, die op een redelijke manier worden uitgevoerd. Pesten kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek, emotioneel, sociaal en/of seksueel misbruik. Het kan face-to-face gebeuren of via kanalen zoals sociale media, internetchatrooms, e-mail, sms, telefoon en videoconferentie.

Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld. Lees ook de zes stadia van pesten op het werk

De pester maakt gebruik van (een combinatie van)

 • Woorden (verbaal) gesproken (face-to-face of per telefoon) geschreven (per brief, e-mail, sms, social media)
 • Gebaren, gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal)
 • Direct lichamelijk contact (fysiek) 

Pestgedrag kan ... 

 • direct gericht zijn tegen de persoon (zoals steeds kleinerende en vernederende opmerkingen maken, voortdurend kritiek geven, fysiek aanvallen of bedreigen met geweld).
 • meer achter de rug om plaatsvinden (zoals iemand isoleren, buiten sluiten en negeren of roddelen, het verspreiden van kwaadaardige geruchten, leugens en valse beschuldigingen).

Kort videoexperiment 3 visies vanuit de Pester,het Slachtoffer en een Omstander

 

 

Voorbeelden pesten op het werk​

 • Belachelijke maken of beledigende taal, beledigingen, spot, imiteren, sarcasme of intimiderende opmerkingen.
 • Het verspreiden van gemene toespelingen of geruchten over een persoon en/of zijn haar privéleven.
 • Plagen of zogenaamde praktische grappen (streken) vooral nadat de beoogde persoon bezwaar heeft gemaakt.
 • Agressief gedrag, zoals: fysieke agressie, schreeuwen, vloeken, intimidatie
 • Roddelen.
 • Bellen of brieven of e-mails versturen die bedreigend, beledigend of vernederend zijn.
 • Inmenging in of schade aanbrengen aan eigendommen van een persoon.
 • Zinloze taken geven of onterecht slechte beoordeling.
 • Herhaaldelijk bekritiseren of opmerkingen maken die bedoeld zijn om een ​​persoon in diskrediet te brengen, te ondermijnen of hun werk devalueren.
 • Iemand opzettelijk niet groeten, negeren, buitensluiten van werkgerelateerde of studiegerelateerde evenementen, sociale activiteiten of netwerken.
 • Opzettelijk werkgerelateerde / studiegerelateerde informatie of middelen achterhouden of verstrekken.
 • Onjuiste informatie doorgeven of belangrijke informatie juist niet doorgeven aan een persoon.
 • Een student met lage cijfers of een medewerker op ongepaste wijze bedreigen met ontslag, disciplinaire maatregelen of degradatie.
 • Onrealistische baanveranderingen, waaronder te veel of te weinig werk, onredelijke deadlines of werkdoelen, of taken onder of ver boven het vaardigheidsniveau van een persoon.
 • Een persoon onderwerpen aan constant toezicht of overdreven gedetailleerd toezicht en ongerechtvaardigd controleren van de prestaties.
 • Toegang weigeren tot opleiding en ontwikkeling of carrièremogelijkheden zonder rechtvaardiging. 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen