Invloed van de groeperingsstrategieën van leraren op de sociale ervaringen van kinderen in de eerste klas van het basisonderwijs | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Invloed van de groeperingsstrategieën van leraren op de sociale ervaringen van kinderen in de eerste klas van het basisonderwijs

De meeste kinderen ervaren elke dag een vorm van groepering in de klas. Inzicht in hoe leraren groepsbeslissingen nemen en hun impact op de sociale ontwikkeling van kinderen kan licht werpen op effectieve lerarenpraktijken voor het bevorderen van een positieve sociale dynamiek in de klas. Deze studie onderzocht de invloed van de groeperingsstrategieën van leerkrachten op veranderingen in de sociale ervaringen van jonge kinderen met leeftijdsgenoten gedurende een academiejaar. In totaal 1.463 kinderen (51% meisjes, M leeftijd = 6,79, SD leeftijd= 1,22) en 79 leerkrachten van de kleuterschool tot de derde klas namen deel aan dit onderzoek. Leraren beoordeelden de gedragsproblemen van kinderen als de belangrijkste overweging bij het maken van zitschema's of het toewijzen van kinderen aan kleine groepen. Het bevorderen van bestaande of nieuwe vriendschappen werd als de minst belangrijke overweging beoordeeld. Heterogene vaardigheidsgroepering, die door de leerkrachten als enigszins belangrijk werd beoordeeld, ging gepaard met een afname van de vriendschappen van kinderen en toch ook een afname van de ervaring van meisjes met conflicten met leeftijdsgenoten. Onze bevindingen beginnen de hiaten in de literatuur over de sociale gevolgen van het groeperen van vaardigheden voor jonge kinderen op te vullen.

Conclusie

Deze studie documenteert veranderingen in de sociale ervaringen van jonge kinderen in de eerste klas van het basisonderwijs, laat zien hoe deze veranderingen verband houden met de groeperingsstrategieën van leerkrachten, en onderzoekt of deze groeperingsstrategieën op verschillende manieren de sociale ervaringen van meisjes en jongens mediëren. Sinds het baanbrekende onderzoek naar groeperingsstrategieën van leraren, uitgevoerd door Gest en Rodkin (2011)in klaslokalen van de eerste, derde en vijfde klas is de huidige studie de eerste poging om de literatuur over de sociale ervaringen van jongere kinderen (kleuterschool tot derde klas) uit te breiden, en is de eerste studie die gendermoderatie van de invloed van leraren onderzoekt. Over het algemeen laten onze bevindingen meer verschillen dan overeenkomsten zien met het baanbrekende werk van Gest en Rodkin, wat erop kan duiden dat de invloed van de leraar op de sociale ervaringen van kinderen verandert in de loop van de sociale ontwikkeling van kinderen.

 

Bron

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco