Misstanden in triatlonsport erger dan gedacht | Stop Pesten NU

084-8340086

Misstanden in triatlonsport erger dan gedacht

De aard en de omvang van de problemen in de triatlonsport waren de afgelopen 15 jaar ernstiger dan gedacht. Dat valt te concluderen uit een onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Unravelling.

Aard en omvang problemen triatlonsport ernstiger dan gedacht


Het gaat om diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag. Waaronder pesten, roddelen, buitensluiten en dan in zodanige mate dat atleten ook aangeven dat het als emotionele mishandeling werd ervaren ”, vertelt Martijn Mussche, onderzoeker bij Unravelling, in het NOS Radio 1 Journaal.

Problemen

In november verscheen al een rapport waaruit bleek dat Nederlandse toptrialeten soms jarenlang zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag. “Wat er anders aan is, is dat wij de periode vanaf 2007 tot eind 2021 onderzocht hebben. Dus ook de periode waarin wat oudere atleten inmiddels hebben gezeten. Wat wij in het nieuwe onderzoek hebben aangetoond, is dat atleten werden aangespoord om naar het nationaal trainingscentrum te komen. Daar te trainen en wonen, terwijl ze daar qua leeftijd en ontwikkeling nog niet klaar voor waren. Dat leidde dan tot gevoelens van diepe eenzaamheid.”

Grensoverschrijdend gedrag

“Het gaat om diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag. Waaronder pesten, roddelen, buitensluiten en dan in zodanige mate dat atleten ook aangeven dat het als emotionele mishandeling werd ervaren”, legt Mussche uit. “Dat leidde tot depressie. Atleten hebben ook aangegeven dat ze tot op de dag van vandaag mentale klachten aan over hebben gehouden.”

“Daarnaast werden atleten aangezet tot gewichtsverlies. Er was veel nadruk, met name in het verleden, op een laag gewicht. Dat droeg weer bij tot de ontwikkeling van eetproblematiek bij atleten. Ook was er sprake overmatig trainen, daar werden ze ook toe gezet. Dat leidde dan weer tot blessures, ziektes en ook overtraindheid en daardoor uit het topsportprogramma vielen.”

Ingrijpen

“De triatlonbond had moeten ingrijpen. Preciezer eigenlijk de directie en ook het bestuur van de NTB. Maar het bestuur van de NTB stond hier te ver op afstand om hier zicht op te kunnen hebben”, vertelt Mussche. “Er waren wel signalen. Best veel signalen, maar er trad eigenlijk een blinde vlek op. Niet alleen atleten zelf, maar ook ouders en staff hebben signalen afgegeven. Maar directie en staff pakte die signalen niet op. De blinde vlek zat hem er vooral in dat bij een deel van hen de gedachte leefden dat topsport nou eenmaal hard is en dat mentale en fysieke klachten daar nou eenmaal bijhoorden.”

Excuses

“Het is te erg voor woorden”, zegt Alexander Vandevelde, interim-voorzitter van de NTB. “Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om namens de NTB excuses aan te bieden, openbaar, aan iedereen die leed heeft ervaren aan wat de NTB in die periode heeft gedaan.”

“Toen wij begonnen in november hadden wij beelden bij wat er zich afgespeeld had. We hebben wel wat gehoord, maar die beelden staan niet in verhouding tot wij nu lezen.” Vandevelde noemt het erger dan gedacht. “De omvang, de hoeveelheid mensen die hierdoor geraakt zijn. Wij zijn ook ouders, voor de atleten is tuurlijk verschrikkelijk, maar als je ouder bent van een atleet en je ziet zoiets met je kind gebeuren, dat is toch niet voor te stellen.”

Aanbevelingen

Er staan een aantal aanbevelingen in het rapport. “Een hele belangrijke aanbeveling wat ons betreft, is dat de bond een sociaal veilige omgeving moet creëren. Zowel op individueel niveau als op groepsniveau”, legt Mussche uit. “Dan is het nu wenselijk om zowel binnen de directie als de staff in te zetten op empathisch leiderschap. Dat moet echt opgenomen worden in kwaliteitseisen en functiebeschrijvingen. Dat legt de bodem om te gaan te sturen op die eerder onwenselijke groepsdynamieken en groepsprocessen.”

“We nemen de aanbevelingen sowieso een-op-een over. Wij hebben zelf opdracht gegeven voor dit onderzoek en Unravelling uitgekozen, omdat we de onderste steen boven wilden hebben”, zegt Vandevelde. Dus we nemen alle aanbevelingen over en daar gaan we mee aan de slag. We hebben zelf het rapport maandagavond gelezen. We hebben nu de tijd nodig om die aanbevelingen tot ons te nemen en te kijken: hoe, wie, waar, wanneer. Maar dat wij ermee aan de slag gaan, staat vast.”

► Beluister radio fragment

Bron NOS Radio 1

Doelgroep: 
Sport en Vrije Tijd

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco