Onderzoek Een systematisch overzicht van de kenmerken en het gedrag van leerkrachten in het basisonderwijs bij het identificeren, voorkomen en verminderen van pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Een systematisch overzicht van de kenmerken en het gedrag van leerkrachten in het basisonderwijs bij het identificeren, voorkomen en verminderen van pesten

Ondanks de groeiende hoeveelheid onderzoek naar pesten en interventies op school, is de kennis over wat leraren zouden moeten doen beperkt doen om pesten te identificeren, te voorkomen en te verminderen. Dit systematisch literatuuronderzoek geeft een overzicht van onderzoek naar de rol van leerkrachten in het basisonderwijs met betrekking tot pesten en slachtofferschap. In lijn hiermee is een conceptueel kader ontwikkeld de Theory of Planned Pehavior, die in verder onderzoek kan dienen om onderzoek naar preventie te vergemakkelijken en vermindering van pesten.

Bij het categoriseren van de literatuur zijn verschillende elementen van dit raamwerk onderscheiden: kennis, attitudes, waargenomen subjectieve normen en zelfeffectiviteit, die vervolgens van invloed waren op de kans om in te grijpen, gebruikte strategieën en programma's, en uiteindelijk op de prevalentie van pesten in de klas. In totaal voldeden 75 onderzoeken de inclusiecriteria en werden systematisch beoordeeld. De Newcastle-Ottawa Quality Assessment werd gebruikt om de kwaliteit te beoordelen kwaliteit van elke studie, wat leidde tot 25 papers met een adequaat onderzoeksontwerp die in meer detail werden besproken. De aanpak in deze review biedt een raamwerk om studies over enkele of meerdere elementen van een complex theoretisch model te combineren waarvan slechts enkele delen empirisch zijn onderzocht.

Download het volledige onderzoek A Systematic Review on Primary School Teachers’ Characteristics and Behaviors in Identifying, Preventing, and Reducing Bullying 2022

Conclusie

Deze systematische literatuurstudie onderzocht 75 artikelen en gaf een synthese van de kennis, attitudes en interventies, en hun relaties met de prevalentie van pesten in Basisschool. De resultaten wezen op een grote verscheidenheid aan methodologische benaderingen en kenmerken van deelnemers de verschillende artikelen, evenals een focus op verschillende voorspellers en uitkomstvariabelen. De uitkomsten die zijn onderscheiden, kwamen overeen met het conceptuele kader dat werd ontwikkeld, die kan worden gebruikt in verder onderzoek en door beleidsmakers als uitgangspunt in hun streven naar verbetering
de effectiviteit van leraren bij het identificeren, voorkomen en verminderen van pesten in de klas.

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen