Onderzoek Gebruik van sociale media van adolescenten die stierven door zelfmoord: lessen uit een psychologisch autopsieonderzoek 2023 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Gebruik van sociale media van adolescenten die stierven door zelfmoord: lessen uit een psychologisch autopsieonderzoek 2023

Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren veel voordelen heeft, kunnen nadelige effecten zoals cyberpesten, online uitdagingen, sociale vergelijking en imitatie suïcidale gedachten en gedragingen uitlokken en verergeren. De invloed van sociale media op de geestelijke gezondheid en zelfmoordgedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig empirisch bewijs voor de mogelijke rol ervan bij zelfmoorden bij adolescenten. De huidige studie had tot doel digitale zelfmoordpreventiestrategieën te informeren door de betekenis van sociale media in het leven van jonge zelfmoordslachtoffers te onderzoeken en de schadelijke en ondersteunende effecten van het gebruik van sociale media op hun welzijn en leed op te helderen.

Methoden

Gegevens werden geanalyseerd uit een psychologisch autopsie-onderzoek van 35 adolescenten die in Nederland door zelfmoord zijn overleden (43% van alle adolescenten die in dat jaar door zelfmoord zijn overleden). Dit waren 18 meisjes en 17 jongens. Allen waren jonger dan twintig jaar, met een gemiddelde van zeventien jaar. Interpretatieve fenomenologische analyse werd uitgevoerd van 55 semigestructureerde interviews met leeftijdsgenoten en ouders van de overledenen.

Resultaten

Jongeren hebben baat gehad bij peer support en herstelverhalen. Er werden echter verschillende thema's besproken die betrekking hebben op de schadelijke effecten van sociale media, waaronder afhankelijkheid, triggers en imitatie, uitdagingen, cybervictimisatie en psychologische beknelling. De thema's afhankelijkheid en triggers en imitatie waren meer opvallend bij jonge vrouwen. Een groep meisjes cultiveerde een online identiteit rond hun suïcidale gedachten en gedragingen. Nabestaanden, met name ouders, stonden voor verschillende uitdagingen om met de adolescenten te praten over het gebruik van sociale media, waaronder technologisch analfabetisme, online anonimiteit en de geslotenheid van jongeren.

Conclusies

Op basis van de bevindingen bevelen we onderwijs aan om de digitale geletterdheid van ouders, gezondheidswerkers en opvoeders te stimuleren, gewetensvol gebruik van sociale media bij jongeren te ondersteunen en de preventie van cyberpesten uit te breiden. We moedigen toekomstig onderzoek aan om te onderzoeken hoe virtuele sociale netwerken zelfmoordgedachten en -gedrag in stand kunnen houden, en om de effectiviteit van digitale interventies, zoals gemodereerde ondersteuning door leeftijdgenoten en het gebruik van positieve rolmodellen, verder te onderzoeken.

Download en lees het volledige onderzoek hier.

 

Doelgroep: 
Kinderen en jongeren
Professionals
Ouders

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen