Onderzoek Het verband tussen internaliserende symptomen en getuige zijn van pesten op school en verdedigend gedrag: een analyse van genderverschillen tussen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren 2023 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Het verband tussen internaliserende symptomen en getuige zijn van pesten op school en verdedigend gedrag: een analyse van genderverschillen tussen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren 2023

Pesten is een groot probleem voor de volksgezondheid dat al op de basisschool begint en zijn hoogtepunt bereikt op de middelbare school. Hoewel onderzoekers de relatie hebben aangetoond tussen het internaliseren van symptomen en het doelwit zijn van pesten, is er beperkt onderzoek gedaan naar het verband tussen het internaliseren van symptomen en het getuige zijn van pesten op school en het verdedigen van doelen of geslachtsverschillen in deze relaties. 

In deze cross-sectionele studie onderzochten we geslacht als moderator van de relaties tussen internaliserende symptomen (bijvoorbeeld depressieve symptomen en sociale angst) en het getuige zijn van pestgedrag en verdedigend gedrag op school in een steekproef van basisschool- en middelbare scholieren ( N= 126; 51,6% vrouw; 3e t/m 8e leerjaar). De resultaten toonden aan dat het getuige zijn van pesten op school een significante voorspeller was van depressieve symptomen. Voor sociale angst was de interactie tussen geslacht x die getuige was van pesten op school significant voor sociale vermijding en angst (SAD), zodat SAD onder vrouwelijke studenten positief gerelateerd was aan het getuige zijn van pesten op school. 

Daarentegen was de interactie tussen geslacht en verdedigend gedrag significant vanwege de angst voor negatieve evaluatie (FNE), zodat onder mannelijke studenten FNE positief gerelateerd was aan verdedigend gedrag. Bevindingen suggereren dat de preventie van pesten trainingsprogramma's voor omstanders zou moeten omvatten die een focus omvatten op genderverschillen in sociale angst geassocieerd met het zijn van een pestende omstander.

Conclusies

Uit bevindingen uit het huidige onderzoek blijkt dat depressieve symptomen bij zowel vrouwelijke als mannelijke leerlingen positief geassocieerd zijn met het getuige zijn van pesterijen op school. Geslachtsverschillen die verband houden met sociale angst suggereren dat het getuige zijn van pesten op school bij vrouwen positief verband houdt met sociale vermijding en angst. Daarentegen is verdedigend gedrag positief gerelateerd aan de angst voor negatieve evaluatie voor mannen. De resultaten onderstrepen de noodzaak voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en op scholen om rekening te houden met genderverschillen bij het implementeren van pestende omstandersinterventies om de internaliserende symptomen onder omstanders te verminderen.

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen