Onderzoek Leraren ondersteunen om actief te reageren op pesten en een positieve relatie met hun leerlingen op te bouwen 2023 | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Leraren ondersteunen om actief te reageren op pesten en een positieve relatie met hun leerlingen op te bouwen 2023

Ondanks de centrale rol die leraren kunnen spelen bij het voorkomen en terugdringen van pesten, voelen zij zich vaak onzeker over de manier waarop ze met pesten moeten omgaan. In dit onderzoek werd een korte lerarenopleiding geëvalueerd – de Teachers SUPporting POsitive RelaTionships (T-SUPPORT) training genoemd – die tot doel heeft pesten terug te dringen door leraren te ondersteunen bij het opbouwen van positieve leraar-leerlingrelaties en bij het actief omgaan met pesten. 

Het doel van het huidige onderzoek was om te onderzoeken of de T-SUPPORT-training resulteerde in kwalitatief betere relaties tussen docenten en leerlingen, en actievere en minder passieve reacties op pestincidenten, en of deze verbeteringen op hun beurt resulteerden in een lager niveau van pesterijen. In een Randomized Controlled Trial werden 10 Belgische basisscholen willekeurig toegewezen aan een interventie- of controleconditie. De leraren van groep 4 tot en met 6 van de vijf scholen in de interventieconditie ontvingen de schoolgebaseerde training van drie sessies; controledocenten kregen geen interventie. Leerlingen van groep 4 tot en met 6 ( N  = 964; 55 klaslokalen) op deze scholen vulden vragenlijsten in tijdens de pre- en posttest. 

In tegenstelling tot de hypothesen onthulden de resultaten van de twee-niveau lineaire gemengde modelanalyses geen significant effect van de training op de kwaliteit van de leraar-leerlingrelatie, de reacties van leraren op pesten en het slachtoffer worden van pesten. Toch waren hogere kwaliteit leraar-leerlingrelaties en actievere reacties van leraren op pesten significant geassocieerd met minder slachtofferschap van pesterijen, terwijl meer passieve reacties verband hielden met meer slachtofferschap. Deze laatste bevindingen komen overeen met theorieën en onderzoek naar de rol die leraren kunnen spelen bij het terugdringen van pesten.

Conclusie

Het belangrijkste doel van het huidige onderzoek was het ontwikkelen en evalueren van een nieuwe, korte termijn lerarenopleiding – de T-SUPPORT training – die tot doel heeft pesten terug te dringen door leraren te ondersteunen bij het bevorderen van positieve leraar-leerlingrelaties en bij het omgaan met pesten. Tegen de verwachtingen in had het T-SUPPORT-onderzoek geen significant effect op slachtofferschap, noch op de veronderstelde mediatoren. Toch werden hogere kwaliteit leraar-leerlingrelaties, actievere reacties van leraren op pesten en minder passieve reacties geassocieerd met lagere niveaus van slachtofferschap. Deze resultaten, samen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat sommige leraren moeite hebben om op een adequate manier op pesten te reageren ( van Verseveld et al., 2020 ) en met het bevorderen van positieve relaties tussen leraren en leerlingen, tonen de noodzaak aan van voortdurende onderzoeksinspanningen over hoe leraren kunnen omgaan met pesten. ondersteund bij het tegengaan van pesten en bij causale mechanismen van interventie-effecten

 

Bron

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen