Onderzoek Sociale netwerkbenaderingen van pesten en slachtofferschap | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Onderzoek Sociale netwerkbenaderingen van pesten en slachtofferschap

Onderzoek naar sociale netwerken is dé manier om pesten als een groepsproces te onderzoeken. Cross-sectionele netwerkstudies stellen ons in staat om te onderzoeken wie wie pest of wie wie verdedigt, evenals de overeenstemming over deze dyadische relaties. Longitudinale netwerkstudies stellen ons in staat om vooral selectie- en beïnvloedingsprocessen te onderzoeken. De longitudinale studies met de meeste power laten zien dat selectie- en beïnvloedingsprocessen een rol spelen bij pesters. Voor slachtoffers zijn selectie- en beïnvloedingsprocessen gevonden in de adolescentie (secundair onderwijs), maar niet in de kindertijd (basisonderwijs).

Onderzoek Sociale netwerkbenaderingen van pesten en slachtofferschap 2021 

Veenstra, R., & Huitsing, G. (2021). Social network approaches to bullying and victimization (Nederlandse vertaling, Google translate)

Sociale netwerkdynamiek bij pesten en slachtofferschap kan ook worden gekoppeld aan onderzoek naar de impact van sociale normen of de evaluatie van een interventie. Recente studies zijn ook begonnen om de onderlinge afhankelijkheden tussen meerdere positieve en negatieve relaties te onderzoeken. Het meeste sociale netwerkonderzoek naar pesten en slachtofferschap is gedaan in de late kindertijd of vroege adolescentie. Enkele onderzoeken hebben echter aangetoond dat het ook mogelijk is om de dynamiek van netwerkgedrag op jongere leeftijd te onderzoeken. Verder onderzoek is nodig of en hoe individuen in een netwerk, relatiepatronen of de gehele netwerkstructuur door interventies het doelwit kunnen zijn.

Conclusies

Onderzoek naar sociale netwerken is dé manier om pesten als een groepsproces te onderzoeken. Het vereist gegevens over relaties tussen kinderen en adolescenten via netwerkvragen. Cross-sectionele netwerkstudies stellen ons in staat om te onderzoeken wie wie pest of wie wie verdedigt, evenals de overeenstemming over deze dyadische relaties. Longitudinale netwerkstudies stellen ons in staat om met name selectie- en beïnvloedingsprocessen te onderzoeken. De longitudinale studies met de meeste power laten zien dat selectie- en beïnvloedingsprocessen een rol spelen bij pesters. Voor slachtoffers zijn selectie- en beïnvloedingsprocessen gevonden in de adolescentie (secundair onderwijs), maar niet in de kindertijd (basisonderwijs). Sociale netwerkdynamiek bij pesten en slachtofferschap kan ook worden gekoppeld aan onderzoek naar de impact van sociale normen of de evaluatie van een interventie.

Recente studies zijn ook begonnen om de onderlinge afhankelijkheden tussen meerdere positieve en negatieve relaties te onderzoeken. Bijvoorbeeld tussen pesten (wie pest wie?) en verdedigen (wie verdedigt wie?) of vriendschappen (wie is met wie bevriend?), of tussen pesten en populariteit (wie nomineert wie als populair?). Het meeste sociale netwerkonderzoek naar pesten en slachtofferschap is gedaan in de late kindertijd of vroege adolescentie. Enkele onderzoeken hebben echter aangetoond dat het ook mogelijk is om de dynamiek van netwerkgedrag op jongere leeftijd te onderzoeken. Verder onderzoek is nodig of en hoe individuen in een netwerk, relatiepatronen of de gehele netwerkstructuur door interventies het doelwit kunnen zijn. Inzichten in sociale netwerken kunnen bijdragen aan de effectiviteit van peer-based interventies omdat het ons in staat stelt om gedetailleerde selectie- en beïnvloedingsprocessen te onderzoeken.

Download Social Network Approaches to Bullying and Victimization 2021

 

Research Veenstra, R., & Huitsing, G. (2021). Social network approaches to bullying and victimization.

Abstract

Social network research is the way to examine bullying as a group process. Cross-sectional network studies allow us to examine who bullies whom or who defends whom, as well as the agreement on these dyadic relationships. Longitudinal network studies allow us to particularly examine selection and influence processes. The longitudinal studies with the most power have shown that selection and influence processes play a role for bullies. For victims, selection and influence processes have been found in adolescence (secondary education), but not in childhood (elementary education).
 
Social network dynamics in bullying and victimization can also be linked to research on the impact of social norms or the evaluation of an intervention. Recent studies have also started to examine interdependencies between multiple positive and negative relationships. Most social network research on bullying and victimization has been done in late childhood or early adolescence. A few studies, however, have shown that it is also feasible to examine network-behavior dynamics at younger ages. Further research is necessary on whether and how individuals in a network, relationship patterns, or the entire network structure can be targeted by interventions.

Conclusions

Social network research is the way to examine bullying as a group process. It requires data on relationships between children and adolescents through network questions. Cross-sectionanetwork studies allow us to examine who bullies whom or who defends whom, as well as the agreement on these dyadic relationships. Longitudinal network studies allow us to particularlyexamine selection and influence processes. The longitudinal studies with the most power have shown that selection and influence processes play a role for bullies. For victims, selection and influence processes have been found in adolescence (secondary education), but not in childhood (elementary education). Social network dynamics in bullying and victimization can also be linked to research on the impact of social norms or the evaluation of an intervention.

Recent studies have also started to examine interdependencies between multiple positive and negative relationships. For example, between bullying (who bullies whom?) and defending (who defends whom?) or friendships (who is befriended with whom?), or between bullying and popularity (who nominates whom as popular?). Most social network research on bullying and victimization has been done in late childhood or early adolescence. A few studies, however, have shown that it is also feasible to examine network-behavior dynamics at younger ages. Further research is necessary on whether and how individuals in a network, relationship patterns, or the entire network structure can be targeted by interventions. Social network insights may contribute to the effectiveness of peer-based interventions because it allows us to examine detailed selection and influence processes.

Download Social Network Approaches to Bullying and Victimization 2021

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco