Onderzoek verband te onderzoeken tussen verspreiding van verantwoordelijkheid en pro-agressief gedrag van omstanders op drie tijdstippen in het hoger basisonderwijs | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek verband te onderzoeken tussen verspreiding van verantwoordelijkheid en pro-agressief gedrag van omstanders op drie tijdstippen in het hoger basisonderwijs

Testing the reciprocal longitudinal association between pro-aggressive bystander behavior and diffusion of responsibility in Swedish upper elementary school students

Samenvatting:

 • Peer victimization verwijst naar situaties waarin kinderen het doelwit zijn van schadelijk gedrag, uitgevoerd door andere kinderen, zoals fysiek, verbaal en relationeel pesten.
 • Bystanders zijn vaak aanwezig in peer victimization-situaties en kunnen de kant van de dader, het slachtoffer of passief blijven en buiten de situatie blijven.
 • Bystanders spelen een cruciale rol in het beïnvloeden van de prevalentie van pesten.
 • Pro-aggressief bystander gedrag omvat het ondersteunen van de pesters door bijvoorbeeld aan te moedigen en te lachen.
 • De studie onderzoekt de longitudinale relatie tussen diffusie van verantwoordelijkheid en pro-aggressief bystander gedrag bij kinderen.
 • Diffusie van verantwoordelijkheid kan bijdragen aan pro-aggressief bystander gedrag door de persoonlijke verantwoordelijkheid te verminderen.
 • De studie omvatte deelnemers van de vierde tot de zesde klas en betrok controlevariabelen zoals geslacht en immigratieachtergrond.
 • Pro-aggressief bystander gedrag werd gemeten met een 15-item schaal en geanalyseerd over drie tijdspunten.

Meer details en hypotheses:

 • De studie formuleerde drie hypothesen: diffusie van verantwoordelijkheid zou later pro-aggressief bystander gedrag voorspellen, pro-aggressief bystander gedrag zou later diffusie van verantwoordelijkheid voorspellen, en de relatie tussen diffusie van verantwoordelijkheid en pro-aggressief bystander gedrag zou wederzijds zijn.
 • De studie onderzocht de associaties tussen diffusie van verantwoordelijkheid en pro-aggressief bystander gedrag over tijd, evenals de stabiliteit van deze variabelen.
 • De longitudinale relaties werden zowel tussen als binnen individuen geanalyseerd.
 • Controlevariabelen omvatten geslacht en immigratieachtergrond.

Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de tekst over peer victimization, bystander gedrag en de studie die de longitudinale relatie tussen diffusie van verantwoordelijkheid en pro-aggressief bystander gedrag onderzoekt.Het gegeven tekstfragment bevat informatie over statistische analyses met betrekking tot pro-agressief gedrag en de verspreiding van verantwoordelijkheid onder studenten op verschillende tijdstippen. Hier zijn de belangrijkste punten:

 • De tekst beschrijft statistische analyses die zijn uitgevoerd met betrekking tot pro-agressief bystander-gedrag en de verspreiding van verantwoordelijkheid onder studenten.

 • De analyses omvatten longitudinale associaties tussen pro-agressief gedrag als toeschouwer en de verspreiding van verantwoordelijkheid.

 • Er worden twee modellen gebruikt: een traditioneel cross-lagged panelmodel (T-CLPM) en een random intercept cross-lagged panelmodel (RI-CLPM).

 • Beide modellen tonen autoregressieve effecten, wat betekent dat zowel pro-agressief bystander-gedrag als de verspreiding van verantwoordelijkheid over tijd stabiel zijn.

 • Er wordt een wederzijdse relatie gevonden tussen pro-agressief bystander-gedrag en de verspreiding van verantwoordelijkheid in de vierde en vijfde klas, maar minder in de vijfde en zesde klas.

 • Er wordt gesuggereerd dat gedrag zich in de loop van de tijd ontwikkelt en dat de stabiliteit ervan toeneemt naarmate kinderen ouder worden.

 • Er wordt ook gesproken over mogelijke verklaringen, zoals persoonlijkheidsontwikkeling en de invloed van groepsnormen en sociale posities.

Dit onderzoek heeft betrekking op pro-agressief gedrag en de verspreiding van verantwoordelijkheid onder studenten en toont aan dat deze gedragingen zich in de loop van de tijd ontwikkelen en veranderen.

Thornberg, R., Sjögren, B., Gini, G. et al. Testing the reciprocal longitudinal association between pro-aggressive bystander behavior and diffusion of responsibility in Swedish upper elementary school students. Soc Psychol Educ (2023). https://doi.org/10.1007/s11218-023-09839-2

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen