Onderzoek Voorkomen van pesten op de middelbare school resulteert in levenslange kostenvoordelen van meer dan 1,4 miljoen dollar per persoon | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Onderzoek Voorkomen van pesten op de middelbare school resulteert in levenslange kostenvoordelen van meer dan 1,4 miljoen dollar per persoon

Pesten is het systematische misbruik van macht en wordt gedefinieerd als agressief gedrag of opzettelijk kwaaddoen door leeftijdsgenoten dat herhaaldelijk wordt uitgevoerd en waarbij sprake is van een onevenwichtige machtsverhouding. Gepest worden wordt nog vaak ten onrechte beschouwd als een ‘normaal overgangsritueel’. Deze review beschouwt het belang van pesten als een belangrijke risicofactor voor een slechte fysieke en mentale gezondheid en verminderde aanpassing aan volwassen rollen, waaronder het aangaan van duurzame relaties, integratie in het werk en economisch onafhankelijk zijn. Pesten door leeftijdsgenoten wordt meestal genegeerd door gezondheidswerkers, maar moet worden beschouwd als een belangrijke risicofactor en beschermingskwestie.

Pesten is geen gedragsstoornis

Pesten komt in alle samenlevingen voor, ook in moderne samenlevingen van jager-verzamelaars en oude beschavingen. Het wordt beschouwd als een evolutionaire aanpassing, met als doel een hoge status en dominantie te verwerven, toegang te krijgen tot hulpbronnen, overleving veilig te stellen, stress te verminderen en meer paringsmogelijkheden mogelijk te maken. Pestkoppen zijn vaak bi-strategisch, waarbij ze zowel pesten als daden van agressief 'prosociaal' gedrag om hun eigen positie te versterken door in het openbaar te handelen en de ontvanger afhankelijk te maken omdat ze niet kunnen beantwoorden.

Zo is gevonden dat pure pestkoppen (maar geen pestkoppen/slachtoffers of slachtoffers) om een ​​goed sociaal en emotioneel begrip te hebben.Daarom hebben pestkoppen hoogstwaarschijnlijk geen gedragsstoornis. Bovendien komen pesters, in tegenstelling tot gedragsstoornis, voor in alle sociaal-economische en etnische groepen. Slachtoffers worden daarentegen beschreven als teruggetrokken, niet assertief, snel emotioneel van streek en met een gebrekkig emotioneel of sociaal begrip, terwijl pester/slachtoffers de neiging hebben om agressief zijn, gemakkelijk boos zijn, weinig populair zijn, vaak gepest worden door hun broers en zussen en afkomstig zijn uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status (SES), vergelijkbaar met kinderen met een gedragsstoornis.

Hoe pesters te werk gaan

Pesten vindt plaats in omgevingen waar individuen geen zeggenschap hebben over de groep waarin ze willen horen. Dit is de situatie voor kinderen in klaslokalen of thuis met broers en zussen, en wordt vergeleken met 'gekooid' worden met anderen. In een poging om een ​​sociaal netwerk of een hiërarchie tot stand te brengen, zullen pestkoppen proberen hun macht uit te oefenen op alle kinderen. Degenen die een emotionele reactie hebben (bijv. huilen, wegrennen, van streek zijn) en niemand of weinigen hebben die voor hen opkomen, zijn herhaaldelijk het doelwit van pestkoppen. Pestkoppen kunnen anderen zover krijgen om mee te doen (lachen, plagen, slaan, geruchten verspreiden) als omstanders of zelfs als handlangers (pestkop/slachtoffers). Het is aangetoond dat omstandigheden die een hogere dichtheid en grotere hiërarchieën in klaslokalen (ongegalitaire omstandigheden), thuis of zelfs in landen bevorderen, peste en de stabiliteit van het slachtofferschap van pesten in de loop van de tijd vergroten.

Een volledig gerefereerd overzicht van de gevolgen van pesten tijdens de kindertijd en adolescentie op prospectief bestudeerde resultaten tot de leeftijd van 17 jaar is weergegeven in tabel 1. Download volledig rapport Long-term effects of bullying

  • Van kinderen die het slachtoffer waren van pesten is consequent vastgesteld dat ze een hoger risico lopen op veelvoorkomende somatische problemen, zoals zoals verkoudheid, of psychosomatische problemen zoals hoofdpijn, buikpijn of slaapproblemen, en zijn sneller geneigd om te gaan roken.
  • Slachtoffers blijken ook vaker internaliserende problemen en een angststoornis of depressiestoornis te ontwikkelen.

Samenvatting en implicaties

Pesten door kinderen heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor individuen, hun gezinnen en de samenleving als geheel. In de VS wordt geschat dat het voorkomen van pesten op de middelbare school resulteert in levenslange kostenvoordelen van meer dan 1,4 miljoen dollar per persoon. Alleen al in het VK zijn naar schatting meer dan 16.000 jongeren tussen 11 en 15 jaar afwezig op openbare scholen vanwege pesten. als belangrijkste reden, en 78 000 zijn afwezig wanneer pesten een van de redenen is die voor afwezigheid wordt genoemd. Veel gepeste kinderen lijden in stilte en zijn terughoudend om hun ouders of leerkrachten over hun ervaringen te vertellen, uit angst voor represailles of uit schaamte .Tot 50% van de kinderen zegt dat ze het zelden of nooit aan hun ouders zouden vertellen, terwijl tussen de 35% en 60% het niet aan hun leerkracht zouden vertellen.

Gezien dit bewijs van de nadelige gevolgen van gepest worden en het feit dat kinderen veel meer tijd met hun leeftijdsgenoten zullen hebben doorgebracht dan met hun ouders tegen de tijd dat ze 18 jaar oud zijn, is het meer dan verrassend dat pesten in de kindertijd niet op de voorgrond staat. als een groot probleem voor de volksgezondheid. Kinderen worden door gezondheidswerkers bijna nooit gevraagd naar hun relaties met leeftijdsgenoten. Dit kan zijn omdat gezondheidswerkers slecht zijn opgeleid over pesten en het moeilijk vinden om het onderwerp aan de orde te stellen of ermee om te gaan. Het is echter belangrijk in aanmerking te nemen dat veel kinderen niet naar school gaan vanwege pesten en aanverwante gezondheidsproblemen en gepest worden een lange weg schaduw over hun leven. Om geweld tegen het zelf (bijv. zelfbeschadiging) te voorkomen en mentale en somatische gezondheidsproblemen te verminderen, is het absoluut noodzakelijk dat gezondheidswerkers pesten aanpakken.

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco