Onderzoek Zichzelf zien als geïntegreerd in de peergroep: een beschermende factor tegen slachtofferschap bij kinderen met een leerstoornis 2023 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Onderzoek Zichzelf zien als geïntegreerd in de peergroep: een beschermende factor tegen slachtofferschap bij kinderen met een leerstoornis 2023

Pesten is nog steeds een wijdverspreid maatschappelijk probleem dat serieuze aandacht behoeft. Tot op heden heeft onderzoek over dit onderwerp aangetoond dat het begrijpen van het fenomeen een psychosociaal perspectief vereist. Het primaire doel van het onderzoek is om de factoren te identificeren die bijdragen aan het slachtofferschap van studenten met een leerstoornis. De hypothese is dat de slachtofferschapservaringen van deze groep studenten kunnen worden verklaard door een aantal sociaal-relationele dynamieken. 

Met behulp van een bemiddelingsmodel toont deze studie aan dat waargenomen sociale integratie de associatie tussen de aanwezigheid van leerstoornissen en ervaringen met slachtofferschap volledig bemiddelt. Dit impliceert dat leerlingen met leerproblemen vooral het slachtoffer worden als ze niet sociaal geïntegreerd zijn in hun klasgroep. De implicaties voor diagnostiek en behandeling worden besproken.

Concluderend, toekomstig onderzoek naar het psychisch welbevinden van leerlingen met leerproblemen zou moeten kijken naar de impact van relaties met leeftijdsgenoten en groepsdynamiek, die overheersend zijn in de schoolomgeving. Het zou erg belangrijk zijn om te kijken hoe relaties met leeftijdsgenoten en sociale status pesten en gepest worden beïnvloeden door steekproeven te gebruiken met een breder scala aan leeftijden en soorten stoornissen. Toekomstig onderzoek zou ook rekening moeten houden met comorbide stoornissen met SLD's. In het licht van het belang dat sociale en relationele contexten aannemen voor de aanpassing van leerlingen, zou het ook interessant zijn om te onderzoeken of de aanwezigheid van een ondersteunende omgeving de relatie tussen het bestaan ​​van een leerstoornis en de perceptie van integratie in de klasgroep kan matigen. . Volgens talrijke studies, je onderdeel voelen van een gemeenschap houdt in dat je je verbonden, gesteund en opgenomen voelt door je groep. 
 
Uit deze onderzoekslijn zouden talloze suggesties kunnen komen voor het versterken van behandelingen tegen pesten, met name voor adolescenten die verschillende kwetsbaarheden vertonen. Bovendien zou het verbeteren van de schoolomgeving de hele academische gemeenschap ten goede komen. Positieve sociale banden tussen studenten met verschillende achtergronden kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen en tieners zich als verantwoordelijke burgers gedragen. 
De school is in feite een instelling die niet alleen verantwoordelijk is voor de verspreiding van kennis, maar ook voor de opleiding van jonge mensen, de toekomstige wereldburgers. met name voor adolescenten die een verscheidenheid aan kwetsbaarheden vertonen, zou uit deze onderzoekslijn kunnen komen. Bovendien zou het verbeteren van de schoolomgeving de hele academische gemeenschap ten goede komen. 
 
Positieve sociale banden tussen studenten met verschillende achtergronden kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen en tieners zich als verantwoordelijke burgers gedragen. De school is in feite een instelling die niet alleen verantwoordelijk is voor de verspreiding van kennis, maar ook voor de opleiding van jonge mensen, de toekomstige wereldburgers. met name voor adolescenten die een verscheidenheid aan kwetsbaarheden vertonen, zou uit deze onderzoekslijn kunnen komen. Bovendien zou het verbeteren van de schoolomgeving de hele academische gemeenschap ten goede komen. Positieve sociale banden tussen studenten met verschillende achtergronden kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen en tieners zich als verantwoordelijke burgers gedragen. De school is in feite een instelling die niet alleen verantwoordelijk is voor de verspreiding van kennis, maar ook voor de opleiding van jonge mensen, de toekomstige wereldburgers.

 

Bron

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco