Ons sterkste wapen tegen pesten zijn de leerlingen zelf | Stop Pesten NU

084-8340086

Ons sterkste wapen tegen pesten zijn de leerlingen zelf

“Geen enkele school is pestvrij, ook de onze niet”, geeft Hilde Van Wichelen grif toe. Maar als coördinator van het antipestbeleid beschikt ze over 25 vernuftige voelsprieten: de zesdejaars die een opleiding volgden tot ‘Switcher’. Ze zijn het eerste aanspreekpunt én bemiddelen zelf bij conflicten. “De drempel om pestgedrag te melden, lag nooit zo laag.” Kijk in de video hoe ze dat aanpakken.

Meldknop

Hilde Van Wichelen, coördinator antipestbeleid, Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven: “De Switchers zijn onze eerstelijnshulp tegen pesten op school. Vroeger voerden de leraren die gesprekken maar 5 jaar geleden gingen we op zoek naar manieren om ons antipestbeleid laagdrempeliger te maken. Zo kwamen we uit bij ‘peer mediation’. Leerlingen initiatief en vertrouwen geven is deel van ons pedagogisch project."

“Zesdejaars die zich geroepen voelen, krijgen aan het begin van het schooljaar een tweedaagse opleiding. Een externe expert traint hen om moeilijke gesprekken te voeren en ook de theorie rond conflictbemiddeling komt aan bod: veiligheid creëren, niet op zoek gaan naar de schuldige, wat met privacy? …”

“We geven de Switchers heel wat verantwoordelijkheid maar met een groep leraren bieden we doorheen het jaar ook ondersteuning waar nodig. Bij echt hete situaties kunnen ze bij ons terecht of zoeken we hulp. Er is dus altijd een vangnet, al hebben we dat niet vaak nodig.”

“Via een knop op Smartschool hebben we het leerlingen en ouders ook erg eenvoudig gemaakt om pestgedrag te melden. We krijgen zo’n 35 meldingen per jaar. Ook leraren drukken vaak op de knop en geven zo het vertrouwen aan de Switcher om die gesprekken te voeren.”

Switchers groeien uit tot volwaardige vertrouwenspersonen

Hilde Van Wichelen
coördinator antipestbeleid

Pestpreventie

Hilde Van Wichelen: “Minstens zo belangrijk als de conflictbemiddeling, is de preventieve rol die ze opnemen. Elke Switcher is meter of peter van een klas. Door regelmatig langs te gaan voor een spelletjesmiddag of een gesprek over cyberpesten, smeden ze een band. Ze voelen wat er leeft in de lagere klassen en groeien uit tot volwaardige vertrouwenspersonen.”

“Ze krijgen daar veel waardering voor terug, blijkt uit klasgesprekken en een bevraging die we net hebben gehouden. Leerlingen geven aan dat ze dankzij Switch een warmer en veiliger gevoel hebben op school. Ze durven ook opener te zijn tegen hun peers dan tegen leraren. Als er problemen ontstaan, zijn zij het natuurlijke aanspreekpunt.”

“Aanvankelijk voelen de Switchers zich vaak onzeker. Maar doorheen het jaar zien we ze groeien in hun rol dankzij de opleiding, de oefenmomenten en het vertrouwen dat ze krijgen. De vaardigheden en competenties die ze verwerven dragen ook verder dan dat ene bemiddelingsgesprek. Hoe los je een conflict op? Daar heb je de rest van je leven wat aan.”

 

Bron Klasse

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen