Oud-Jakhals was bang voor DWDD-eindredacteur: 'Krijsend uitgescholden' | Stop Pesten NU

084-8340086

Oud-Jakhals was bang voor DWDD-eindredacteur: 'Krijsend uitgescholden'

Matthijs Kleyn, een van de voormalige Jakhalzen van ‘De Wereld Draait Door’ (DWDD), heeft naar eigen zeggen ook vervelende ervaringen gehad met eind- en hoofdredacteur Dieuwke Wynia.

Dat zegt hij tegen RTL Boulevard naar aanleiding van het vrijdagavond verschenen Volkskrant-artikel waarin tientallen oud-medewerkers spreken over “grensoverschrijdend gedrag” van presentator Matthijs van Nieuwkerk en Wynia.

ERVARINGEN MATTHIJS KLEYN

Het verhaal doet Kleyn veel, vertelt hij. “De ervaringen die ik bij het programma heb opgedaan, zijn al tien jaar oud. Ik heb ze onbewust een plek gegeven toen ik na mijn tijd als Jakhals ben verdergegaan met andere dingen. Het lezen van het artikel wierp me gisteren terug in de tijd. Ik voelde de sfeer weer, de spanningen, de angst om iets verkeerd te zeggen of iets te maken wat voor woede zou zorgen.”

Hij is naar eigen zeggen onder meer “krijsend” door haar uitgescholden in het bijzijn van anderen. Hij was “doodsbang” voor haar.

“Hoe groter de angst werd, hoe meer een compliment betekende. Soms appte ze me al tijdens de uitzending dat mijn filmpje fantastisch was. Ze plaatste je dan op een voetstuk, maar de volgende ochtend trapte ze je ervan af. Dan moest ik op kantoor komen en dan schreeuwde ze tegen me. Dan moest ik uitleggen hoe ik het in mijn hoofd haalde om zoiets aan te leveren.”

KLEM

Wynia erkende in het Volkskrant-artikel dat ze “in het heetst van de strijd” soms “grote woorden” heeft gebruikt. Ook zei ze “klem” te hebben gezeten tussen Van Nieuwkerk en de redactie.

De presentator had volgens haar “extreme woedeaanvallen”, maar bekommerde zich niet om de redactie en liet Wynia op moeilijke momenten alles alleen opknappen, stelt zij. “Ik moest voortdurend schipperen tussen de wensen van de redactie en de eisen van Matthijs.”

 

Bron Linda

 

Het herkennen van pesten is van groot belang in de problematiek rondom de aanpak van (pest)gedrag. Pesten gebeurt overal! Als manager is het belangrijk de emotionele en de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige fijne werknemers (collega's) besluiten zelfs ontslag te nemen omdat zij niet willen werken in een giftige omgeving. 

 • Jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)
 • Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade
 • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro
 • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten)
 • Maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade​ 

► Navigeer snel naar de informatie - Kenniscentrum Pesten voor Werkgevers

  Wat is Pesten op het werk?

  Pesten op het werk is herhaald, onredelijk gedrag gericht tegen een medewerker of een groep medewerkers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid. Pesten omvat niet redelijke managementpraktijken of prestatiebeheer, die op een redelijke manier worden uitgevoerd. Pesten kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek, emotioneel, sociaal en/of seksueel misbruik. Het kan face-to-face gebeuren of via kanalen zoals sociale media, internetchatrooms, e-mail, sms, telefoon en videoconferentie.

  Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

  De pester maakt gebruik van (een combinatie van)

  • Woorden (verbaal) gesproken (face-to-face of per telefoon) geschreven (per brief, e-mail, sms, social media)
  • Gebaren, gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal)
  • Direct lichamelijk contact (fysiek) 

  Voorbeelden pesten op het werk​

  • Belachelijke maken of beledigende taal, beledigingen, spot, imiteren, sarcasme of intimiderende opmerkingen.
  • Het verspreiden van gemene toespelingen of geruchten over een persoon en/of zijn haar privéleven.
  • Plagen of zogenaamde praktische grappen (streken) vooral nadat de beoogde persoon bezwaar heeft gemaakt.
  • Agressief gedrag, zoals: fysieke agressie, schreeuwen, vloeken, intimidatie
  • Roddelen.
  • Bellen of brieven of e-mails versturen die bedreigend, beledigend of vernederend zijn.
  • Inmenging in of schade aanbrengen aan eigendommen van een persoon.
  • Zinloze taken geven of onterecht slechte beoordeling.
  • Herhaaldelijk bekritiseren of opmerkingen maken die bedoeld zijn om een ​​persoon in diskrediet te brengen, te ondermijnen of hun werk devalueren.
  • Iemand opzettelijk niet groeten, negeren, buitensluiten van werkgerelateerde of studiegerelateerde evenementen, sociale activiteiten of netwerken.
  • Opzettelijk werkgerelateerde / studiegerelateerde informatie of middelen achterhouden of verstrekken.
  • Onjuiste informatie doorgeven of belangrijke informatie juist niet doorgeven aan een persoon.
  • Een student met lage cijfers of een medewerker op ongepaste wijze bedreigen met ontslag, disciplinaire maatregelen of degradatie.
  • Onrealistische baanveranderingen, waaronder te veel of te weinig werk, onredelijke deadlines of werkdoelen, of taken onder of ver boven het vaardigheidsniveau van een persoon.
  • Een persoon onderwerpen aan constant toezicht of overdreven gedetailleerd toezicht en ongerechtvaardigd controleren van de prestaties.
  • Toegang weigeren tot opleiding en ontwikkeling of carrièremogelijkheden zonder rechtvaardiging. 
  Doelgroep: 
  Pesten op het werk

  Tip van de redactie

  Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

  ► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

  ► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

  ► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

  ► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

  Tip Stop Pesten Nu

   

  Breng snel een bezoekje aan ...

  Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

  Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

  Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

  ► Ik word gepest, wat kan ik doen