Ouderen: pesten en gepest worden | Stop Pesten NU

084-0035994

Ouderen: pesten en gepest worden

Wijsheid komt met de jaren, zo luidt het spreekwoord. Je zou denken dat ouderen beter zouden moeten weten, maar ook in verzorgingshuizen en zorgcentra komt relationele agressie – pesten – onder de inwonende ouderen voor. Onderzoek wijst uit dat een op de vijf ouderen tot op zekere hoogte slachtoffer is van pesten – soms zelfs door hun eigen kinderen.

Zes taartjes, zeven bejaarden
Bewoners in verzorgings- en bejaardentehuizen die elkaar negeren, elkaar buitensluiten, de lift net voor andermans neus dicht laten glijden, of elkaars weg blokkeren met bijvoorbeeld hun rollator. Maar ook: ouderen die vuil neerleggen bij de voordeur van de buurvrouw, de buurman onder tafel schoppen, negatieve opmerkingen maken of op een verjaardag altijd een taartje te weinig meenemen zodat er iemand is die niets krijgt. Het zijn allemaal schrijnende voorbeelden die aantonen dat pesten niet alleen iets is van de jeugd. 

Niet altijd moedwillig
Hester Trompetter rondde in september 2009 haar Engelstalige onderzoeksmaster Behavioural Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen af. Trompetter en haar collega’s interviewden 121 bewoners (gemiddeld 86 jaar oud) van zes zorgcentra aan de hand van vragenlijsten. Driekwart van de ouderen was vrouw. Negentien procent van de ouderen zei tot op zekere hoogte slachtoffer te zijn geweest van pesten. 
Sommige ouderen vertelden dat er werd gezegd dat ze ongewenst waren in de groep. Anderen voelden zich vooral genegeerd. Trompetter merkt hierbij wel op dat het feit dat ouderen elkaar niet groeten, niet per definitie betekent dat ze moedwillig pesten. ‘Soms horen ze een groet gewoon niet meer. Of ze maken net een moeilijke draai met de rollator, zodat het lijkt alsof ze zich met de rug naar de ander keren. Toch kan zoiets er wel toe leiden dat buren elkaar twee maanden niet meer spreken.’

Territoriumdrift
Nieuwkomers in een verzorgingshuis merken doorgaans snel dat ze een nieuwe sociale wereld betreden met eigen omgangsvormen en regels, bleek tijdens het onderzoek

lees verder

 

 

Lees ook:

 
 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):