Pesten & Discriminatie | Stop Pesten NU

084-0035994

Pesten & Discriminatie

Een geintje op het werk moet kunnen. Toch kunnen collega´s op het werk soms te ver gaan. Heb jij het gevoel dat je anders wordt behandeld op je werk puur vanwege je leeftijd, sekse, culturele achtergrond of geloof? Dan moet je ingrijpen.

Word je gepest, gediscrimineerd of bedreigd op je werk? Dan kun je de volgende stappen zetten:

1. Laat je niet wegpesten. Neem nooit zelf ontslag, want dan heb je vaak geen recht op een uitkering.

2. Voel je je niet veilig of zelfs ziek door pesterijen op je werk? Meld je dan ziek en onderneem actie!

3. Schrijf op wat er is gebeurd en wie erbij waren. Vraag collega´s of andere getuigen om de gebeurtenissen te bevestigen.

4. Ga altijd eerst naar je baas. Hij is verplicht om je zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag en discriminatie op de werkvloer.

5. Bespreek je problemen met de vertrouwenspersoon op je werk. Dit kan iemand van personeelszaken zijn, uit de ondernemingsraad of de arbodienst.

6. Maak ook aan de dader zelf duidelijk dat je zijn gedrag niet langer accepteert.

7. Ben je lid van een vakbond? Schakel die dan in! De bond kan je helpen en zo nodig juridische hulp verlenen.

Hulp bij discriminatie

In geval van discriminatie kun je schriftelijk of telefonisch een klacht indienen bij het meldpunt antidiscriminatie in je woonplaats. De adressen kun je vinden op www.discriminatie.nl. 

Ook kun je terecht bij de College voor de rechten van de mens. Het beste is om eerst het juridische spreekuur te bellen om te checken of ze iets met je klacht kunnen. Je kunt ze bellen op 030-883888 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur). Of kijk op hun website www.mensenrechten.nl voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Vertrouwenstelefoon

Een vertrouwenspersoon bij de FNV is een door ons opgeleide vrijwilliger. De vertrouwenspersonen bieden je een luisterend oor en geven je advies als je te maken hebt met discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten of ander ongewenst gedrag op je werk. Vraag aan de vertrouwenstelefoon? Ga dan naar: https://www.fnv.nl/contact/vertrouwenstelefoon/

 

Bron Jong FNV

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):