Pesten kost bedrijf 45.000 euro per jaar | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Pesten kost bedrijf 45.000 euro per jaar

Pesten op de werkvloer wordt op veel bedrijven onderschat. Werkgevers geven er weinig aandacht aan. En dat terwijl 7,8 procent van de werknemers door collega’s gepest wordt, volgens onderzoeksinstituut TNO. Dit kost bedrijven gemiddeld 45.000 euro per geval per jaar.

Mary Vos van arbodienst Zorg van de Zaak geeft aan dat er juist een belletje moet gaan rinkelen als de vertrouwenspersoon van een groot bedrijf nooit meldingen over pesten krijgt. Je moet je dan afvragen of er een angstcultuur heerst waardoor mensen niet aan de bel durven trekken.

Pestprotocol

Veel bedrijven hebben wel protocollen, maar de uitvoering hiervan verloopt niet altijd goed. 'Ze benoemen bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, maar hun namen zijn onvindbaar op het intranet. En als de vertrouwenspersoon het personeel voorlichting wil geven, zegt de werkgever dat dit niet nodig is, want "hier wordt niet gepest"', zegt Mary Vos tegen het FD.

Verzuim

Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro, berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer.

Verantwoordelijkheid

Van der Meer geeft aan dat werkgevers vaak op een verkeerde manier omgaan met pesten. Een maatregel die vaak voorkomt is het overplaatsen of ontslaan van het slachtoffer of de dader. 'Maar dat alleen helpt niet. Als het slachtoffer vertrekt, zoekt het team een nieuw slachtoffer. En als de dader weggaat, staat er een nieuwe dader op. Je moet de hele afdeling aanspreken en verantwoordelijk maken.'

Wat ook goed kan helpen, is het personeel gemotiveerd houden en een teamgevoel geven, zegt Laura Willemse, voorzitter van de stichting Pesten op de Werkvloer. 'Dan is er geen voedingsbodem', legt ze uit. Volgens haar lopen bedrijven met een sterke hiërarchie en zwakke communicatie tussen afdelingen, zoals ziekenhuizen, meer kans op pesten. 

Risicobranches

Ook de overheid is een risicobranche voor pesten. Coördinator wordt op coördinator gestapeld en iedereen moet 'zijn eigen toko verdedigen', aldus Van der Meer. Ook is er volgens Willemse een 'gouden kooi' van ambtenaren, waar relatief weinig doorstroom is en die een hoge ontslagbescherming hebben. 'Dat vergroot de kans op vriendjespolitiek en geklier.'

Andere risicobranches zijn sectoren waarin veel met flexibele contracten en stagiairs wordt gewerkt, zoals de horeca en de bouw. 'Mensen die toch weer weggaan, kun je makkelijker uitschelden of rotklusjes geven', legt Vos uit.

Bron

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):