Regenboogouderen in de knel: ‘Ze gaan eigenlijk terug de kast in’ | Stop Pesten NU

Regenboogouderen in de knel: ‘Ze gaan eigenlijk terug de kast in’

Lhbti-ouderen in Nederland hebben vaak te maken met kwetsbaarheid en onzichtbaarheid. LATER is een project dat zich richt op deze regenboogouderen en hen helpt om meer zichtbaar te worden en minder kwetsbaar. LATER omdat regionale symposia en activiteiten, een reizende fototentoonstelling en een documentaire. Onder leiding van Sebastiaan Kes en Maaike Kluit wordt dit probleem aan de kaak gesteld, en belangrijker nog: er wordt gewerkt aan een oplossing.

In Nederland zijn naar schatting zo’n 250.000 lhbti-ouderen van boven de 65 jaar. De lhbti-gemeenschap heeft een lange geschiedenis van discriminatie en onderdrukking, en dit heeft ook invloed gehad op de oudere generatie. Veel regenboogouderen hebben jarenlang hun seksualiteit en/of genderidentiteit verborgen gehouden, uit angst voor afwijzing en geweld. Dit heeft geleid tot een gevoel van isolement en een gebrek aan sociale steun.

Vrijheid

Juist deze groep heeft hard gestreden voor de vrijheid die nu als vanzelfsprekend wordt ervaren. Het probleem heeft ook te maken met de omgeving die een blinde vlek heeft voor deze kwetsbare groep. Te veel mensen in de zorg hebben vooroordelen over de seksuele oriëntatie van hun patiënten volgens Kes: “We horen verhalen van ouderen die, uit angst, niet eerlijk durven te zijn over het feit dat ze getrouwd zijn met iemand van hetzelfde geslacht. Al snel wordt er aan een oudere meneer gevraagd naar zijn vrouw, wat dus een vooroordeel is. Uit angst om anders behandeld te worden durven ze in zo’n situatie niet te vertellen dat ze eigenlijk getrouwd zijn met een man. Op latere leeftijd gaan ze eigenlijk weer terug de kast in.”

Dat het niet altijd om heftige situaties als pesten gaat wil Kluit graag benadrukken, want dat zou juist onderdeel zijn van de bewustwording. “Het is niet altijd zo dat ouderen verbaal of fysiek getreiterd worden, het zit echt in de kleine dingen. We hebben ook wel verhalen gehoord waarbij het wel gaat om ernstige gevallen, maar het gaat voornamelijk tussen neus en lippen door.”

Het project LATER wil de geschiedenis van de regenboogouderen erkennen en juist daarom een stem geven. Door middel van symposia en activiteiten is het de bedoeling bewustwording te creëren bij iedereen die in aanraking komt met ouderen die hulpbehoevend zijn. Op deze manier moet er meer ruimte gemaakt worden voor deze groep om eerlijk te laten zien en te vertellen wie ze echt zijn.

Het symposium LATER wordt gehouden op 23 mei vanaf 13.00 uur in Scheltema Leiden. Toegang is gratis en aanmelden kan via de website van de organisatie.

Sebastiaan Kes en Maaike Kluit bij de Avond met Robbert over het project LATER.

 

Bron: Sleutelstad

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen