Schelden, schreeuwen en bedreigingen: zo ervaren medewerkers de werksfeer bij Tuinland | Stop Pesten NU

084-8340086

Schelden, schreeuwen en bedreigingen: zo ervaren medewerkers de werksfeer bij Tuinland

Schreeuwen, schelden, zwartmakerij en doodsbedreigingen. De lijst van klachten die medewerkers hebben over de leiding van Tuinland is lang. Werkplezier lijkt vaak ver te zoeken bij het tuincentrum met het hoofdkantoor in Assen. Personeelsleden van het bedrijf doen een boekje open over de sfeer op de werkvloer. RTV Drenthe sprak met zeventien van hen. Ze willen allemaal alleen anoniem hun verhaal vertellen. Hun namen zijn bekend bij de redactie van RTV Drenthe.

'Vroeger was alles beter'

Tuinland staat al meer dan honderd jaar onder leiding van de familie Drenth. De huidige eigenaar is een kleinzoon van de oprichter van het tuincentrum. Hij nam het bedrijf in de jaren 90 over van zijn vader en is momenteel een van de twee directeuren van Tuinland. Medewerkers die lang bij het tuincentrum in dienst zijn of waren, kijken met weemoed terug naar de tijd dat de Tuinland-erfgenaam nog in zijn eentje de baas was. Het bedrijf liep volgens hen prima en het was er prettig werken.

"Tuinland was echt een gezellig familiebedrijf met een goed concept", vertelt een medewerker die al lang bij het bedrijf werkt. "De eigenaar was er niet vaak, maar overal had hij goede bedrijfsleiders dus dan hoef je je er ook niet dagelijks mee te bemoeien. Hij vertrouwde op zijn medewerkers."

Werksfeer drastisch veranderd

Dat veranderde volgens oudgedienden snel toen de directeur een relatie kreeg met een vrouw, waar hij ook mee trouwde. In 2013 deed zij haar intrede in het bedrijf en inmiddels vormt zij samen met haar man de directie van Tuinland. De medewerkers die RTV Drenthe sprak, vertellen dat de werksfeer na haar komst drastisch veranderde. Volgens ieder van hen gaat de vrouw op een nare manier om met het personeel. De verhalen die de (oud-)werknemers vertellen gaan van schreeuwen en schelden tot aan het uiten van doodsbedreigingen.

Als hij bij de directeur op kantoor moest komen, dan schreeuwde en schold ze zo hard dat de deuren in hun sponningen trilden.

Medewerker Tuinland

Gescheld, geschreeuw en bedreigingen

Vijftien van de personeelsleden die RTV Drenthe sprak verklaarden dat ze wel eens een scheldkanonnade over zich heen hebben gekregen of zeggen dat ze er getuige van zijn geweest dat een collega verbaal met de grond gelijk werd gemaakt. Dat gebeurde zowel op kantoor als telefonisch.
"We hadden voorheen een algemeen manager die alles moest overleggen met de directie. Als hij bij de directeur op kantoor moest komen, dan schreeuwde en schold ze zo hard dat de deuren in hun sponningen trilden. Alles kon je door de muren heen horen", vertelt een medewerker van een van de winkelvestigingen.

Bedreigd door de directeur

Anderen vertellen dat ze de directeur zelfs bedreigingen hebben horen uiten richting collega's. Tien (oud-)medewerkers vertellen dat ze de voorkeur heeft om ermee te dreigen om mensen 'de kop van hun romp' te zullen trekken, bijvoorbeeld als ze niet precies doen wat zij zegt.
In een brief van medewerkers aan vakbond CNV komen de bedreigingen aan bod. "Van termen als 'ik hoop dat hij sterft, ik trek zijn kop van zijn romp, ik hoop godverdomme dat hij een hartaanval krijgt, het liefst zou ik hem omleggen' kijkt een groot deel van het personeel dan ook niet meer op", schrijven de personeelsleden.
"Ze denkt dat ze alles maar kan zeggen, alles flapt ze eruit. Maar het is echt niet normaal hoe ze mensen verrot scheldt. Niemand durft er alleen tegenin te gaan", vertelt één van de medewerkers aan RTV Drenthe.
Het blijft overigens niet bij schelden, schreeuwen en bedreigen. Zo vertellen meerdere medewerkers over plotselinge overplaatsingen naar andere vestigingen en het zwartmaken van personeelsleden bij hun collega's.

'Andere directeur grijpt niet in'

Over de eigenaar, de andere directeur van Tuinland, zijn de medewerkers een stuk milder. Op dagen dat hij als enige van de twee directieleden aanwezig is, verbetert de sfeer volgens de medewerkers aanzienlijk. "Dan groet hij je vriendelijk, of maakt hij een gezellig praatje", vertelt een van hen.
De (oud-)medewerkers van het hoofdkantoor die RTV Drenthe sprak, zeggen dat de eigenaar zelf op kantoor ook uitgescholden wordt door zijn vrouw. Het personeel neemt het hem kwalijk dat hij niet ingrijpt wanneer zijn vrouw zich misdraagt.

Met bijna alle leveranciers heeft ze ruzie gemaakt.

Medewerker Tuinland

Ruzie met leveranciers

Klanten merken volgens de personeelsleden weinig van de driftbuien van de vrouwelijke directeur, omdat de ergste uitbarstingen in haar kantoren in de verschillende vestigingen plaatsvinden. Tegen leveranciers van producten schiet ze volgens medewerkers wel uit haar slof.
"Met bijna alle leveranciers heeft ze ruzie gemaakt. De inkopers moeten dat vervolgens weer gaan sussen", vertelt een medewerker. Een voormalig collega vertelt eenzelfde verhaal. "Het moet altijd gaan zoals zij wil. Als ze haar zin niet krijgt, dat begint ze als een klein kind te gillen."
Medewerkers zeggen bang te zijn om zich uit te spreken over het gedrag van de directeur. Sommigen vrezen voor hun baan. Anderen hebben geen zin in een scheldpartij en proberen onder de radar te blijven of proberen haar zelfs actief te ontlopen wanneer de directeur op de werkvloer is. Maar ook is het personeel bang om door Tuinland voor de rechter te worden gesleept. En die zorgen zijn niet ongegrond.

Rechtszaak tegen medewerker

Tuinland voerde vorige maand een rechtszaak tegen de bedrijfsleider van de vestiging in Assen, die zich moest verantwoorden omdat ze volgens de directie van Tuinland bedrijfsgeheimen heeft geschonden.
Die bedrijfsgeheimen staan volgens de directie in een e-mail waarin de vrouw intern haar ongenoegen uitte over de werksfeer bij het bedrijf. Tuinland eist dat de bedrijfsleider daarvoor een boete van 12.500 euro betaalt. De directie spreekt tijdens de zitting van opgelopen imagoschade en wil precies weten wie de mail allemaal gekregen hebben.
De advocaat van de bedrijfsleider vertelt namens haar in de rechtbank dat zij na een ziekmelding direct een brief van de advocaat van Tuinland kreeg. De bedrijfsleider erkent dat ze de mail in een emotionele opwelling schreef, maar dat er geen bedrijfsgeheimen in staan. Tuinland is er volgens haar op uit om haar onder druk te zetten en kapot te maken.
De rechtbank in Assen oordeelde op 1 november dat Tuinland het kort geding onterecht heeft aangespannen. Tuinland had volgens de rechter geen spoedeisend belang om de rechtszaak tegen de bedrijfsleider te voeren. De claim dat het bedrijf imagoschade leidt door de e-mail schuift de rechtbank van tafel.

Vakbond en inspectie op de hoogte

Verhalen over de verziekte werksfeer liggen inmiddels ook op het bureau van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Die geeft aan meldingen te hebben ontvangen over psychosociale arbeidsbelasting. Dat kan gaan over pesterijen of intimidatie op de werkvloer. De inspectie denkt nog na over het doen van onderzoek naar Tuinland.
Inmiddels heeft een deel van het personeel zich ook gemeld bij vakbond CNV. Bestuurder Sijtze de Bruine van de vakbond zegt dat hij is geschrokken van de verhalen die Tuinland-medewerkers hem vertelden. Hij belegde onlangs een personeelsbijeenkomst en zag daar hoe angstig de mensen zijn voor de directie.
De Bruine: "Er zijn ongeveer twintig medewerkers gekomen, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen zijn met dezelfde ervaringen. Mensen zetten zelfs hun auto een paar straten verderop, uit angst om herkend te worden."

'Directeur moet terugtreden'

De medewerkers hebben ook een brief geschreven aan CNV, waarin ze hun ervaringen over Tuinland delen. Daarin schrijven ze onder meer dat de vrouwelijke directeur 'geen enkele tegenspraak duldt en zich verbaal zeer agressief opstelt'.


In de brief dragen de medewerkers drie oplossingen aan voor de verziekte werksfeer. Ze willen dat er goede afspraken worden gemaakt over de omgangsvormen en willen ook dat de directie zich daaraan moet houden. Lukt dat niet, dan wil het personeel dat de vrouwelijke directeur voorgoed afscheid neemt van het bedrijf.
Het CNV heeft inmiddels contact gezocht met de directie en De Bruine heeft met beide directeuren gesproken. Dat leverde volgens de vakbondsman weinig op.
"Alles werd eigenlijk ontkend. Men herkende zich niet in de aantijgingen en in de angstcultuur. Het werd allemaal op anderen geschoven en mensen moesten zich maar melden", vertelt De Bruine. Het CNV eist dat de directie in ieder geval nieuwe omgangsvormen vaststelt en zich daar ook aan zal houden.

'Ze kwam altijd weer terug'

Voor de medewerkers die RTV Drenthe sprak is een definitief vertrek van de vrouwelijke directeur de enige echte oplossing. "Ze is al een aantal keren eerder weg geweest, maar tot nu toe kwam ze altijd weer terug."
De vrees van de medewerkers is dat de geschiedenis zich zal herhalen en er uiteindelijk een heksenjacht op gang komt naar mensen die zich negatief hebben uitgelaten over de directeur.
Dat gebeurde volgens een medewerker al eerder nadat een aantal collega's een anonieme getuigenverklaring schreven voor de rechtszaak van de bedrijfsleider. "Ze gaat vast na dit artikel op zoek naar wie wat gezegd heeft. Daar ben ik echt heel erg bang voor."

Directie trekt boetekleed aan

Directeur Girbe Drenth erkent namens de directie van Tuinland dat er wel eens is geschreeuwd en gescholden. Ook bevestigt hij de bedreiging dat iemands kop van zijn romp zou worden getrokken. "Dat is niet goed, dat is kwalijk. En ik weet ook zeker dat het niet meer gaat gebeuren in de toekomst", zegt hij. Hij benadrukt dat het om incidenten gaat.
Medewerkers hebben zich volgens Drenth niet bij de directie gemeld met dergelijke verhalen. Dat had hij liever anders gezien. Drenth: "Het zijn anonieme meldingen, dat is heel jammer. We willen graag dat dingen goed gaan en alles goed werkt."

 

Bron RTV Drenthe

 

Het herkennen van pesten is van groot belang in de problematiek rondom de aanpak van (pest)gedrag. Pesten gebeurt overal! Als manager is het belangrijk de emotionele en de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige fijne werknemers (collega's) besluiten zelfs ontslag te nemen omdat zij niet willen werken in een giftige omgeving. 

 • Jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)
 • Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade
 • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro
 • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten)
 • Maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade​ 

► Navigeer snel naar de informatie - Kenniscentrum Pesten voor Werkgevers

  Wat is Pesten op het werk?

  Pesten op het werk is herhaald, onredelijk gedrag gericht tegen een medewerker of een groep medewerkers dat een risico vormt voor de gezondheid en veiligheid. Pesten omvat niet redelijke managementpraktijken of prestatiebeheer, die op een redelijke manier worden uitgevoerd. Pesten kan de vorm aannemen van verbaal, fysiek, emotioneel, sociaal en/of seksueel misbruik. Het kan face-to-face gebeuren of via kanalen zoals sociale media, internetchatrooms, e-mail, sms, telefoon en videoconferentie.

  Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die worden gepest op het werk raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

  De pester maakt gebruik van (een combinatie van)

  • Woorden (verbaal) gesproken (face-to-face of per telefoon) geschreven (per brief, e-mail, sms, social media)
  • Gebaren, gezichtsuitdrukkingen (non-verbaal)
  • Direct lichamelijk contact (fysiek) 

  Voorbeelden pesten op het werk​

  • Belachelijke maken of beledigende taal, beledigingen, spot, imiteren, sarcasme of intimiderende opmerkingen.
  • Het verspreiden van gemene toespelingen of geruchten over een persoon en/of zijn haar privéleven.
  • Plagen of zogenaamde praktische grappen (streken) vooral nadat de beoogde persoon bezwaar heeft gemaakt.
  • Agressief gedrag, zoals: fysieke agressie, schreeuwen, vloeken, intimidatie
  • Roddelen.
  • Bellen of brieven of e-mails versturen die bedreigend, beledigend of vernederend zijn.
  • Inmenging in of schade aanbrengen aan eigendommen van een persoon.
  • Zinloze taken geven of onterecht slechte beoordeling.
  • Herhaaldelijk bekritiseren of opmerkingen maken die bedoeld zijn om een ​​persoon in diskrediet te brengen, te ondermijnen of hun werk devalueren.
  • Iemand opzettelijk niet groeten, negeren, buitensluiten van werkgerelateerde of studiegerelateerde evenementen, sociale activiteiten of netwerken.
  • Opzettelijk werkgerelateerde / studiegerelateerde informatie of middelen achterhouden of verstrekken.
  • Onjuiste informatie doorgeven of belangrijke informatie juist niet doorgeven aan een persoon.
  • Een student met lage cijfers of een medewerker op ongepaste wijze bedreigen met ontslag, disciplinaire maatregelen of degradatie.
  • Onrealistische baanveranderingen, waaronder te veel of te weinig werk, onredelijke deadlines of werkdoelen, of taken onder of ver boven het vaardigheidsniveau van een persoon.
  • Een persoon onderwerpen aan constant toezicht of overdreven gedetailleerd toezicht en ongerechtvaardigd controleren van de prestaties.
  • Toegang weigeren tot opleiding en ontwikkeling of carrièremogelijkheden zonder rechtvaardiging. 
  Doelgroep: 
  Pesten op het werk

  Tip van de redactie

  Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

  ► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

  ► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

  ► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

  ► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

  Tip Stop Pesten Nu

   

  Breng snel een bezoekje aan ...

  Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

  Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

  Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

  ► Ik word gepest, wat kan ik doen