Sociale doelen en voordelen van pesten en agressie door adolescenten: een meta-analyse | Stop Pesten NU

084-8340086

Sociale doelen en voordelen van pesten en agressie door adolescenten: een meta-analyse

Er is een langdurig debat gaande over de doelen die ten grondslag liggen aan sociaal dwingend gedrag van adolescenten, zoals pesten, relationele agressie en instrumentele agressie. Kennis over deze doelen is cruciaal voor de ontwikkeling van effectieve interventies. Door evolutionaire en sociaal-cognitieve perspectieven te overbruggen, stellen we een sociaal doelen- en winstmodel voor pesten en agressie door adolescenten voor en onderbouwen we dit. Het model gaat ervan uit dat adolescenten die agentische doelen nastreven (dwz anderen voor zijn) in plaats van gemeenschappelijke doelen (dwz met anderen overweg kunnen), zich meer schuldig maken aan pesten en agressie. Pesten en agressie kunnen er op hun beurt toe leiden dat adolescenten aan populariteit winnen, maar hun sympathie verliezen. Om dit model te onderbouwen, hebben we meta-geanalyseerde gegevens van 164.143 adolescenten (leeftijdscategorie: 8-20 jaar), uit 148 onafhankelijke steekproeven, met Meta-Analytic Structural Equation Modeling (MASEM). Onze resultaten ondersteunen en verfijnen ons model. Zoals verondersteld, waren de agentische doelen van adolescenten geassocieerd met hogere niveaus van pesten en agressie. Pesten en agressie werden op hun beurt geassocieerd met een hogere populariteit maar een lagere sympathie. Er was echter geen significant verband tussen de gemeenschappelijke doelen van adolescenten en pesten of agressie. Deze bevindingen suggereren dat sociaal dwingend gedrag, zoals pesten en agressie, kan worden aangewakkerd door agentische doelen en mogelijk kan leiden tot winst in populariteit maar verlies in sympathie. Dit suggereert dat interventieprogramma's pesten en agressie zouden kunnen verminderen door de middelen te veranderen waarmee adolescenten agentische doelen nastreven.

Hoogtepunten

  • De wens om populair en dominant te worden motiveert adolescenten om agressief te zijn.
  • Adolescenten die pesten en agressief zijn tegen leeftijdsgenoten zijn populair maar minder geliefd.
  • Pesten en agressie door adolescenten kan adaptief en doelgericht gedrag zijn.
  • Leer adolescenten hoe ze op een pro-sociale manier populariteit en dominantie kunnen verwerven.

 

 

Conclusie

Het Social Goals and Gains-model stelt dat pesten en agressie sociale doelen en sociale voordelen hebben: adolescenten die anderen pesten of agressief zijn, hebben agentische (in plaats van gemeenschappelijke) doelen en zijn populairder (maar minder geliefd). Onze meta -analyse ondersteunde en verfijnde dit model en verschafte inzicht in de doelen en voordelen die pesten en agressie bij adolescenten motiveren, en identificeerde dit gedrag als zelfregulerend en doelgericht. Terugkijkend op Seneca (ca. 4 BCE-CE 65; Seneca & Grimal, 1969 ), komt misschien niet alle wreedheid voort uit zwakte. Sommige wreedheden komen voort uit een verlangen naar keuzevrijheid en het vooruitzicht om door wreedheid aan populariteit te winnen.

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco