Stappenplan voor het opstellen van een beleid tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) | Stop Pesten NU

Stappenplan voor het opstellen van een beleid tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) kan ernstige gevolgen hebben voor medewerkers en de organisatie als geheel. Het is daarom essentieel voor werkgevers om een effectief beleid te ontwikkelen en implementeren om PSA te voorkomen of te beperken.

Hier volgt een stappenplan om een dergelijk beleid op te stellen:

Stap 1: Inventarisatie & Evaluatie

 • Identificeer risicofactoren
  Analyseer de organisatie en identificeer mogelijke risicofactoren voor PSA, zoals hoge werkdruk, conflictsituaties, of gebrek aan sociale steun.
   
 • Voer onderzoek uit
  Verzamel gegevens via bijvoorbeeld enquêtes, interviews, of observaties om de omvang en aard van PSA binnen de organisatie te begrijpen.

Stap 2: Opstellen van Beleid & Doelstellingen

 • Formuleer beleidsuitgangspunten
  Definieer de kernprincipes en waarden die de basis vormen van het PSA-beleid, zoals zero-tolerance voor pesten en discriminatie.
   
 • Stel concrete doelstellingen op
  Formuleer specifieke doelstellingen die het gewenste resultaat van het beleid beschrijven, bijvoorbeeld het verminderen van het aantal meldingen van PSA met een bepaald percentage binnen een bepaalde periode.

Stap 3: Maatregelen & Interventies

 • Preventieve maatregelen
  Implementeer maatregelen om PSA te voorkomen, zoals het creëren van een positieve werkcultuur, het aanbieden van trainingen over respectvol gedrag, en het stimuleren van open communicatie.
   
 • Repressieve maatregelen
  Bepaal hoe u zult omgaan met incidenten van PSA, zoals het instellen van een klachtenprocedure, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, en het bieden van ondersteuning aan slachtoffers.

Stap 4: Implementatie &Uitvoering

 • Toewijzen van verantwoordelijkheden
  Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe aan specifieke personen of afdelingen voor de uitvoering en handhaving van het beleid.
   
 • Communicatie en training
  Zorg voor effectieve communicatie over het beleid naar alle medewerkers en bied trainingen aan over PSA-preventie en -behandeling.

Stap 5: Monitoring & Evaluatie

 • Monitor de effectiviteit
  Houd de voortgang van het beleid nauwlettend in de gaten door regelmatig meldingen van PSA te volgen, te evalueren of doelstellingen worden behaald, en feedback van medewerkers te verzamelen.
   
 • Evalueer en pas aan
  Evalueer periodiek het beleid en de genomen maatregelen, en pas deze aan indien nodig op basis van nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden.

Stap 6: Borging en Continuïteit

 • Integratie in organisatiebeleid
  Zorg ervoor dat het PSA-beleid integraal onderdeel wordt van het bredere organisatiebeleid en opgenomen wordt in de bedrijfscultuur.
   
 • Continue verbetering
  Stimuleer een cultuur van continue verbetering door te blijven leren van ervaringen, feedback te gebruiken voor aanpassingen, en te streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

Door het volgen van dit stappenplan kunt u een effectief beleid ontwikkelen en implementeren om psychosociale arbeidsbelasting binnen uw organisatie te voorkomen en te verminderen.

Let op: Dit stappenplan dient als richtlijn en kan naar behoefte worden aangepast aan de specifieke situatie en behoeften van uw organisatie.

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen