Stichting Stop Pesten Nu uitgenodigd bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland over Pesten op het Werk | Stop Pesten NU

084-8340086

Stichting Stop Pesten Nu uitgenodigd bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland over Pesten op het Werk

Op woensdag 12 april 2023 was het een belangrijke dag voor de stichting Stop Pesten Nu. Mark Strolenberg, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland, had de stichting uitgenodigd voor achtergrondinformatie over pesten op het werk. De stichting werd gevraagd om mee te denken over mogelijke vragen die de Kamer aan Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, zou kunnen stellen tijdens de Landelijke Dag tegen Pesten.

De stichting Stop Pesten Nu was zeer verheugd om deze uitnodiging te ontvangen en nam de gelegenheid te baat om hun expertise en kennis over pesten op het werk te delen. Tijdens de bijeenkomst benadrukte de stichting het belang van preventie en bewustwording bij werkgevers en werknemers om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.

Na afloop van het gesprek werden er verschillende vragen geformuleerd die de stichting Stop Pesten Nu samen met Mark Strolenberg zal voorleggen aan Minister Karien van Gennip. De antwoorden op deze vragen zullen worden meegenomen in de Kamerbrief die op de Landelijke Dag tegen Pesten zijn aangeboden.

 

 SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN HET LID STROLENBERG (VVD) AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

1. Bent u bekend met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 van TNO, waarin staat dat 5% van alle werknemers in Nederland weleens te maken heeft met pesten op het werk?1 

2. Wat is uw visie op de aanpak van pesten op het werk? 

3. Welke maatregelen heeft uw ministerie getroffen om werkgevers te stimuleren om een beleid te voeren tegen pesten op de werkvloer? 

4. Welke rol ziet u weggelegd voor werkgevers en werknemers in het voorkomen en aanpakken van pesten op het werk? 

5. Welke sancties gelden er momenteel voor werkgevers die onvoldoende actie ondernemen om pesten op het werk tegen te gaan? 

6. Welk inzicht heeft u in de omvang van pesten op het werk in Nederland op dit moment en hoe dit zich verhoudt tot andere landen in Europa? 

7. In hoeverre is er kennis en expertise op het gebied van pesten op het werk bij werkgevers en werknemers? Bent u van plan hierin te faciliteren? 

8. Welke acties heeft uw ministerie genomen om de bevindingen uit het onderzoek ‘Wat is pesten op het werk?’ van TNO uit 2015 te implementeren? 

9. Is de impact gemeten van de campagne ‘Herken Pesten’ uit 2015 door toenmalig minister Asscher? Zo ja, wat zijn de uitkomsten en wat gaat het ministerie nu doen om meer werkgevers te bereiken? 

10. Is er ook al eens een vervolgonderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van pesten op het werk en wat zijn hiervan de uitkomsten? 

11. Zijn er plannen om het bewustzijn van pesten op de werkvloer te vergroten en werknemers en werkgevers te voorzien van informatie over hoe ze dit probleem kunnen aanpakken? Zo ja, welke? 

12. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat de aanpak van pesten op het werk hoog op de agenda blijft staan bij werkgevers, werknemers en andere betrokken partijen? 

 

De stichting is blij met deze kans om hun stem te laten horen en hoopt dat de aandacht voor pesten op het werk hierdoor verder zal toenemen. Ze benadrukken dat pesten op het werk niet alleen verwoestend kan zijn voor de slachtoffers, maar ook een negatieve invloed kan hebben op de werksfeer en productiviteit. Het is dan ook van groot belang dat er meer aandacht wordt besteed aan dit onderwerp en dat er actie wordt ondernomen om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken.De stichting Stop Pesten Nu zal ons op de hoogte houden van de antwoorden op de vragen die zij hebben gesteld aan Minister Karien van Gennip. 

We kijken uit naar de resultaten van deze inspanningen en hopen dat dit zal leiden tot een grotere bewustwording en preventie van pestgedrag op de werkvloer.

 

Bron

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco