Veelgestelde vragen van leraren over pesten | Stop Pesten NU

Veelgestelde vragen van leraren over pesten: Herkenning, preventie en aanpak

Vraag: Hoe kan ik pesten herkennen in mijn klas?

Antwoord: Pesten kan subtiel zijn en moeilijk te herkennen, maar er zijn enkele signalen waar je op kunt letten:

 • Veranderingen in gedrag of stemming van leerlingen
 • Terugtrekking uit sociale situaties
 • Onverklaarbare fysieke verwondingen
 • Verlies van bezittingen
 • Angst om naar school te gaan
 • Daling in schoolprestaties

 

 

Vraag: Wat is pesten precies?

Antwoord:

Pesten is herhaald, opzettelijk gedrag dat bedoeld is om iemand fysiek of emotioneel pijn te doen. Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder fysiek geweld, verbaal misbruik, sociale uitsluiting en online pesten (cyberpesten). Pesten kan plaatsvinden op school, op de werkplek, thuis en online.

 

 

Vraag: Wat moet ik doen als ik vermoed dat een leerling gepest wordt?

Antwoord

Als je vermoedt dat een leerling gepest wordt, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen:

 1. Praat met de leerling: Zorg voor een veilige omgeving waarin de leerling openlijk kan praten.
 2. Documenteer incidenten: Houd gedetailleerde notities bij van wat er is gebeurd en wanneer.
 3. Informeer ouders en collega's: Werk samen met ouders en andere leraren om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.
 4. Volg schoolbeleid: Volg het beleid en de procedures van je school met betrekking tot pesten.

 

Vraag: Hoe kan ik pesten voorkomen in mijn klas?

Antwoord

Preventie is cruciaal om pesten te verminderen. Hier zijn enkele strategieën:

 • Creëer een positieve klasomgeving: Bevorder respect, inclusiviteit en samenwerking.
 • Voer anti-pestprogramma's uit: Gebruik erkende programma's die zich richten op bewustwording en preventie.
 • Stel duidelijke gedragsregels op: Zorg dat leerlingen weten wat acceptabel gedrag is en wat niet.
 • Wees een rolmodel: Toon respectvol en empathisch gedrag naar alle leerlingen.

 

Vraag: Wat zijn de gevolgen van pesten voor leerlingen?

Antwoord

Pesten kan ernstige en langdurige gevolgen hebben voor slachtoffers, daders en omstanders. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

 • Voor slachtoffers: Angst, depressie, lage zelfwaardering, gezondheidsproblemen, academische achteruitgang.
 • Voor daders: Verhoogd risico op crimineel gedrag, problemen met relaties en academische prestaties.
 • Voor omstanders: Gevoelens van machteloosheid, schuld, angst om zelf slachtoffer te worden.

 

Vraag: Hoe ga ik om met cyberpesten?

Antwoord

Cyberpesten is een groeiend probleem en vereist een specifieke aanpak:

 • Leer leerlingen over veilig internetgebruik: Bespreek de gevaren van online pesten en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.
 • Monitor online activiteiten: Houd toezicht op het online gedrag van leerlingen binnen de schoolomgeving.
 • Meld incidenten: Rapporteer cyberpesten aan de juiste autoriteiten, zoals de schooladministratie en, indien nodig, de politie.
 • Ondersteun het slachtoffer: Bied emotionele steun en praktische hulp aan slachtoffers van cyberpesten.

 

Vraag: Wat kan ik doen als pesten plaatsvindt buiten school?

Pesten stopt niet altijd bij de schoolpoort. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 • Communiceer met ouders: Informeer ouders over wat er gebeurt en werk samen om een oplossing te vinden.
 • Verwijs naar hulpbronnen: Bied informatie over organisaties en hulplijnen die kunnen helpen.
 • Ondersteun de leerling: Zorg voor continue ondersteuning binnen de school, zelfs als het pesten buiten school plaatsvindt.

 

Vraag: Wat zijn effectieve anti-pestprogramma's?

Er zijn verschillende erkende anti-pestprogramma's die effectief zijn gebleken:

 • KiVa: Een wetenschappelijk onderbouwd programma uit Finland dat zich richt op preventie en interventie.
 • PRIMA Olweus Bullying Prevention Program: Een van de meest onderzochte en succesvolle programma's wereldwijd.
 • PBS (Positive Behavior Support): Richt zich op het bevorderen van positief gedrag en het verminderen van probleemgedrag.

Bekijk het volledige interventie overzicht bij pesten op het Nederlands Jeugd instituutNJI 

 

Vraag: Hoe kan ik ouders betrekken bij het voorkomen van pesten?

Antwoord

Ouders spelen een cruciale rol bij het voorkomen van pesten. Hier zijn enkele manieren om hen te betrekken:

 • Communicatie: Houd ouders op de hoogte van schoolbeleid en incidenten.
 • Workshops: Organiseer informatiesessies over pesten en preventie.
 • Samenwerking: Moedig ouders aan om deel te nemen aan anti-pestinitiatieven en om open communicatie met hun kinderen te onderhouden.

 

Vraag: Hoe zorg ik voor een veilige en inclusieve schoolomgeving?

Antwoord

Het creëren van een veilige en inclusieve schoolomgeving vereist een gezamenlijke inspanning van leraren, leerlingen, ouders en de schoolgemeenschap:

 • Schoolbeleid: Ontwikkel en implementeer een duidelijk anti-pestbeleid.
 • Training: Bied training aan personeel over het herkennen en aanpakken van pesten.
 • Inclusiviteit: Promoot diversiteit en inclusiviteit in het curriculum en de schoolactiviteiten.
 • Ondersteuning: Zorg voor toegang tot counseling en andere ondersteunende diensten voor leerlingen die het nodig hebben.

 

 

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen