veelgestelde vragen van ouders en opvoeders over pesten | Stop Pesten NU

veelgestelde vragen van Ouders en Opvoeders over pesten

Tip! Bekijk alle tips, tools en adviezen in het Kenniscentrum Pesten voor Ouders & Opvoeders.

 

Vraag: Wat is pesten?

Antwoord

Pesten is herhaald, opzettelijk gedrag dat bedoeld is om iemand fysiek of emotioneel pijn te doen. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals fysiek geweld, verbaal misbruik, sociale uitsluiting en online pesten (cyberpesten). Pesten kan overal plaatsvinden: op school, thuis, op de werkplek en online.

 

Vraag: Hoe kan ik herkennen of mijn kind gepest wordt?

Antwoord

Er zijn verschillende signalen die erop kunnen wijzen dat je kind gepest wordt:

 • Veranderingen in eet- of slaapgewoonten
 • Onverklaarbare verwondingen
 • Verlies van bezittingen
 • Terugtrekking uit sociale situaties of activiteiten
 • Angst of weerstand om naar school te gaan
 • Daling in schoolprestaties
 • Plotselinge stemmingswisselingen of gedragsveranderingen

 

Vraag: Wat moet ik doen als mijn kind gepest wordt?

Antwoord

Als je vermoedt dat je kind gepest wordt, zijn er enkele stappen die je kunt nemen:

 1. Praat met je kind: Creëer een veilige omgeving waarin je kind openlijk kan praten over wat er gebeurt.
 2. Documenteer incidenten: Houd gedetailleerde notities bij van wat je kind vertelt, inclusief data, tijden en betrokken personen.
 3. Neem contact op met de school: Informeer de school over het pesten en werk samen aan een oplossing.
 4. Bied steun aan je kind: Laat je kind weten dat het niet alleen is en dat pesten onacceptabel is.

 

Vraag: Hoe kan ik mijn kind helpen zich te verdedigen tegen pesten?

Antwoord

Het is belangrijk om je kind te leren hoe het zich kan verdedigen tegen pesten:

 • Zelfvertrouwen opbouwen: Moedig je kind aan om zelfverzekerd te zijn en rechtop te staan.
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen: Help je kind bij het ontwikkelen van sterke vriendschappen en sociale netwerken.
 • Assertiviteitstraining: Leer je kind om op een assertieve maar niet-agressieve manier te reageren op pesten.
 • Gebruik van humor: Soms kan een humorvolle reactie helpen om de spanning te verminderen.

 

Vraag: wat kan ik doen als mijn kind een pester is?

Antwoord

Als je ontdekt dat je kind anderen pest, is het belangrijk om snel in te grijpen:

 1. Praat met je kind: Begrijp waarom je kind pest en bespreek de gevolgen van dit gedrag.
 2. Stel duidelijke grenzen: Maak duidelijk dat pesten onacceptabel is en bespreek de gevolgen van dit gedrag.
 3. Moedig empathie aan: Help je kind om de gevoelens van anderen te begrijpen en zich in hun plaats te stellen.
 4. Werk samen met de school: Zorg ervoor dat de school op de hoogte is en samenwerkt om het gedrag van je kind te verbeteren.

 

Vraag: Wat zijn de gevolgen van pesten?

Antwoord

Pesten kan ernstige gevolgen hebben voor zowel slachtoffers als daders:

 • Voor slachtoffers: Angst, depressie, lage zelfwaardering, gezondheidsproblemen, academische achteruitgang.
 • Voor daders: Verhoogd risico op crimineel gedrag, problemen met relaties en academische prestaties.
 • Voor omstanders: Gevoelens van machteloosheid, schuld, angst om zelf slachtoffer te worden.

 

Vraag: hoe kan ik mijn kind beschermen tegen cyberpesten?

Antwoord

Cyberpesten is een groeiend probleem en vereist specifieke aanpak:

 • Leer veilig internetgebruik: Bespreek de gevaren van online pesten en hoe je kind zichzelf kan beschermen.
 • Monitor online activiteiten: Houd toezicht op het online gedrag van je kind en bespreek wat ze online doen.
 • Rapporteer incidenten: Meld cyberpesten aan de school en, indien nodig, aan de politie.
 • Bied emotionele steun: Zorg ervoor dat je kind weet dat het bij jou terecht kan voor steun en hulp.

 

Vraag: hoe kan ik mijn kind weerbaarder maken tegen pesten?

Het versterken van de weerbaarheid van je kind kan helpen om pesten te voorkomen:

 • Bevorder zelfvertrouwen: Moedig je kind aan om zelfverzekerd te zijn en zijn of haar sterke punten te waarderen.
 • Stimuleer sociale vaardigheden: Help je kind om sterke vriendschappen en netwerken op te bouwen.
 • Leer probleemoplossende vaardigheden: Help je kind om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met conflicten en problemen.

 

Vraag: wat zijn effectieve anti-pestprogramma's voor scholen?

Antwoord

Er zijn verschillende erkende anti-pestprogramma's die effectief zijn gebleken:

 • KiVa: Een wetenschappelijk onderbouwd programma uit Finland dat zich richt op preventie en interventie.
 • Olweus Bullying Prevention Program: Een van de meest onderzochte en succesvolle programma's wereldwijd.
 • PBS (Positive Behavior Support): Richt zich op het bevorderen van positief gedrag en het verminderen van probleemgedrag.

 

Vraag: hoe kan ik de school betrekken bij het oplossen van pesten?

Antwoord

De samenwerking met de school is cruciaal bij het aanpakken van pesten:

 • Communiceer met de leerkrachten: Houd de school op de hoogte van wat er gebeurt en werk samen aan een oplossing.
 • Volg schoolbeleid: Informeer jezelf over het anti-pestbeleid van de school en volg de juiste procedures.
 • Neem deel aan ouderbijeenkomsten: Woon bijeenkomsten bij over pesten en deel je zorgen en suggesties.

 

Vraag: hoe zorg ik voor een veilige en ondersteunende thuisomgeving?

Antwoord

Een veilige en ondersteunende thuisomgeving is essentieel voor het welzijn van je kind:

 • Open communicatie: Zorg ervoor dat je kind weet dat het altijd bij jou terecht kan met zorgen en problemen.
 • Stel duidelijke regels: Maak duidelijk welk gedrag acceptabel is en welk niet.
 • Bied emotionele steun: Laat je kind weten dat het geliefd en gewaardeerd is, ongeacht wat er gebeurt.

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen