Vier #vertrouwenspersonen vertellen over hun ervaringen met grensgevallen van pestenopdewerkvloer | Stop Pesten NU

084-8340086

Vier vertrouwenspersonen vertellen over hun ervaringen met grensgevallen van pestenopdewerkvloer

Een grapje over je uiterlijk, een opmerking over je privéleven of een belangrijk mailtje dat per ongeluk niet in jouw mailbox terechtkomt. Wat voor een buitenstaander misschien een kleinigheid lijkt, kan hard binnenkomen. Vier vertrouwenspersonen vertellen over hun ervaringen met ‘grensgevallen’ van pesten op het werk en delen hun praktische tips. Met één gemene deler: het belang van het bespreekbaar maken van pesten op het werk - en het voorkomen van pestgedrag.

“Wat begon als een charmeoffensief van de leidinggevende, eindigde in de dreiging dat ze haar baan zou verliezen.”

Wanneer kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?

(On)gewenste diversiteit

“De medewerkster was aangenomen om meer diversiteit binnen het team te creëren. In de praktijk werd ze soms buitengesloten of kreeg zij niet de informatie die zij nodig had voor haar functie. Ze werd letterlijk gedwarsboomd.” - vertrouwenspersoon Margriet Maris

Dreiging met verlies van baan

“Wat begon met een charmeoffensief van haar leidinggevende: het aanbod van een vaste aanstelling, eindigde voor een gedetacheerde medewerkster in de dreiging met verlies van haar baan als zij persoonlijke informatie over een collega niet zou delen.” - vertrouwenspersoon Wouter Klapwijk

Sociaal isolement

"Afdelingsuitjes liet de technisch ondersteuner aan zich voorbij gaan, omdat hij het financieel niet breed had. Al snel werd hij maar helemaal niet meer meegevraagd door zijn collega's. Langzaamaan werd hij steeds eenzamer op de werkvloer en raakte hij in een isolement." - vertrouwenspersoon Francine Prak

Verdwenen dossiers

“Een administratief medewerkster werd regelmatig per ongeluk overgeslagen als een collega trakteerde. Ook verdwenen er dossiers die zij in behandeling had. Een naaste collega noemde haar arrogant en een betweter. Zelf vond ze dat ze niet lekker in de groep lag.  In werkelijkheid was het een jonge vrouw met een perfectionistische houding die niet door iedereen werd gewaardeerd.” – vertrouwenspersoon Anja von Rotz

De vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Een werknemer kan dan bijvoorbeeld terecht bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf, de bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Een vertrouwenspersoon is een luisterend oor, geeft advies en eventueel bijstand. Zorgvuldigheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Kijk voor meer informatie op het Arboportaal.

“Als je ziet dat er gepest wordt op je werk, heb je de verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen.”

Wat kan een vertrouwenspersoon doen?

Pestgedrag bespreekbaar maken

“Met z’n tweeën zijn we in gesprek gegaan met de leidinggevende. We hebben het bespreekbaar gemaakt. Wanneer je ziet dat er gepest wordt op je werk, heb je de verantwoordelijk om daar iets mee te doen. Als leidinggevende, maar ook als collega. Als omstander ben je niet neutraal, maar gedoog je het pestgedrag wanneer je geen actie onderneemt. Daarnaast is het als vertrouwenspersoon belangrijk een goede band op te bouwen met bestuurders binnen de organisatie waar je voor werkt. Zo kun je op het juiste moment zaken aankaarten en kun je inschatten wat er met je punt gebeurt.” – vertrouwenspersoon Margriet Maris

Teamprocessen bijsturen

“Een ingewikkelde situatie met bijvoorbeeld een gedetacheerde medewerkster die eigenlijk niet bij mij terecht kon, maakte duidelijk hoe belangrijk het is om goede afspraken te maken met je opdrachtgever. Door de samenwerkingsrelatie in een document vast te leggen, weet jij welke mogelijkheden je hebt om in te grijpen. Ik doe ook veel voordeel met mijn ervaring als topsporter. De teamprocessen die ik daar tegenkwam, herken ik ook op de werkvloer. Ik ben een ervaringsdeskundige als het aankomt op pesten en intidimeren en heb me er tijdens mijn sportcarrière ook weleens schuldig aan gemaakt. Die ervaringen komen nu van pas.” – vertrouwenspersoon Wouter Klapwijk

Relaties herstellen

“Ik heb gemerkt dat het voor veel cliënten voelt als verliezen om hulp te zoeken, maar het is juist een krachtig signaal. Als vertrouwenspersoon kunnen wij helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om verstoorde relaties te herstellen en daar ondersteuning in bieden. Maar dan moet je als vertrouwenspersoon wel gevonden worden. En dat is niet alleen een telefoonnummer op intranetsite. Introduceer jezelf op een persoonlijke wijze zodat de medewerkers geen barrière voelen om je te benaderen.”  - vertrouwenspersoon Francine Prak

“Introduceer jezelf zodat de medewerkers geen barrière voelen om je te benaderen.”

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Ben jij een vertrouwenspersoon en wil je graag in contact komen met andere vertrouwenspersonen? De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) is de beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit of een combinatie daarvan. Het doel van de LVVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Voor meer informatie, advies of hulp kijk op de website van de LVVV.

Bron Rijksoverheid

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen