Welk sabotagegedrag herken jij op je werk? en Hoe pak je een conflict in de lerarenkamer aan? 4 stappen | Stop Pesten NU

Welk sabotagegedrag herken jij op je werk? en Hoe pak je een conflict in de lerarenkamer aan? 4 stappen

Als je het niet eens bent met beslissingen op school of als je anders denkt dan de meerderheid, dan wordt je stem niet altijd gehoord. In zulke situatie stellen we sabotagegedrag. Want oprecht met elkaar praten of naar elkaar luisteren lukt niet meer. Welk gedrag stel jij soms?
 
Vink aan welk gedrag jij soms stelt (of ziet) in de lerarenkamer, tijdens klassenraden vakgroep- of pedagogische vergaderingen.

Sabotagelijn: grapjes. Illustratie van monstertje

Je maakt wel eens grapjes over beslissingen of het reilen en zeilen op school. Collega’s lachen meestal goed mee. Soms worden de grapjes harder en sarcastisch.

Sabotagelijn: excuses en smoesjes. Illustratie van monstertje

Je gebruik regelmatig smoesjes of excuses om onder een overleg of vergadering uit te komen.

Sabotagelijn: roddel. Illustratie van monstertje

Tijdens de koffiepauze of in kleine groepjes zeg je wat je echt denkt, niet tijdens de vergaderingen. Je ventileert of roddelt soms in de lerarenkamer. Je hebt het gevoel dat lobbyen op school beter werkt dan in dialoog te gaan.

Sabotagelijn: gestokte communicatie. Illustratie van monstertje

Je praat niet meer met sommige collega’s of groepen collega’s overleggen niet meer met elkaar. Ze communiceren vaak enkel nog via e-mail (en halve waarheden).

Sabotagelijn: opzettelijk tegenwerken. Illustratie van monstertje

Je voert bewust obstructie. Door onderonsjes of struikelblokken laat je een vergadering helemaal uit de hand lopen.

Sabotagelijn: vertragen. Illustratie van monstertje

Je zorgt ervoor dat agendapunten keer na keer naar de volgende vergadering geschoven worden. Beslissingen worden niet meer genomen. Of je haalt bewust je deadlines niet: ‘Mijn examenvragen zijn nog niet klaar’.

Sabotagelijn: staken. Illustratie van monstertje

Uit frustratie en onmacht doe je niet meer mee. Je haakt helemaal af voor overleg en ook personeelsfeestjes hoeven niet meer.

Sabotagelijn: oorlog, vertrek. Illustratie van monstertje

Je zondert je helemaal af. Alle contact is weg. Je bent in oorlog. Je denkt aan opstappen of in ziekteverlof gaan.

 

Welke vakjes vinkte jij aan?

In elke school komt sabotagegedrag voor. Het is een gefrustreerde poging om te zeggen hoe we ons voelen, wat ons idee of gedacht is.

  • Hoe meer je aanvinkte bovenaan de lijst, hoe makkelijker het is om de situatie te keren, om samen naar de echte boodschap te gaan.
  • Hoe meer je aanduidde onderaan de lijst, hoe dieper het conflict zit. Probeer sabotagegedrag en conflicten zo snel mogelijk naar boven te halen.

En nu?
Lees het experteninterview over een constructieve aanpak van conflicten.
Of ontdek met welke stappen je een conflict aanpakt.
 

 

Hoe pak je een conflict in de lerarenkamer aan? 4 stappen

Meningsverschillen en conflicten in de lerarenkamer, op het schoolsecretariaat, in de vakwerkgroep. We mijden ze vaak en gaan er niet mee om. Toch kan je de conflicten beter aangaan, zegt Deep democracy ‘want er zit goud in’. Hoe doe je dat dan?

Vraag eerst iedereen een akkoord over 3 principes:

  1. Niemand heeft monopolie op de waarheid.
  2. We doen dit om onze (werk)relatie te verbeteren.
  3. We zijn bereid om iets te leren over onszelf en elkaar.

4 stappen bij de aanpak van een conflict

Stap 1: Vraag iedereen of ze de spanning of het conflict willen aangaan. Spreek veiligheidsregels af: wat hebben we nodig om het gesprek goed te voeren?

Stap 2: Beide partijen in het conflict ‘zeggen alles’. We luisteren en gaan niet in discussie.

Stap 3: We vragen elkaar: ‘Wat heeft jou geraakt in wat je gehoord hebt?’ (nieuwe elementen of inzichten, persoonlijke bewustwording …)

Stap 4: We komen samen tot voorstellen via de stappen van inclusieve besluitvorming.
 

Deep democracy-tools

Hoe zorg je ervoor dat ‘alles’ bespreekbaar wordt? Onderstaande Deep democracy-tools kunnen misschien helpen.

DEBAT

DOEL? Kleine emotionele spanningen, onenigheden of praktische vragen aanpakken.

WANNEER? Als we moeilijk een besluit kunnen nemen en op een ja-neevraagstuk stoten.

HOE? We vragen om alle argumenten van de ene kant en daarna die van de andere kant te horen. We luisteren en gaan niet in discussie. Nodig collega’s expliciet uit om iets te zeggen vanuit de kant waarmee ze het oneens zijn.

 
PIJLEN GOOIEN

DOEL? Alle inzichten droppen.

WANNEER? Als er zich in de groep een polariteit aftekent (bv. ouders toelaten in de kleuterklas of niet, wel/niet huiswerk).

HOE? Aan de ene kant van het lokaal staat wie zich thuis voelt in de ene rol, aan de andere kant de collega’s van de andere rol. Vraag om vanuit die positie pijlen te gooien naar de overkant: scherp en onomwonden zeggen wat ze ervan denken, wat ze voelen en willen doen. Tot alle pijlen uit de koker zijn. Zo kom je tot diepere inzichten. Vaak is het wijs om voor een externe, neutrale begeleider te kiezen.

 
LET’S TALK

DOEL? Spanningen, conflicten en moeilijke beslissingen bespreekbaar te maken.

WANNEER? Bij spanningen tussen 2 personen.

HOE? Stap 1: beide partijen ‘zeggen alles. Stap 2: iedereen zegt wat hem geraakt heeft. Stap 3: samen kijken hoe we dat conflict kunnen oplossen via ‘inclusieve besluitvorming’. Sleept het conflict al lang aan of is het erg emotioneel, werk dan met een externe facilitator.

 


Deze en nog veel meer tools uit Deep democracy vind je in het boek ‘Van zondebok naar zebra’ – Fanny Matheusen – Pelckmans – Je kan de tools ook in je klas toepassen.

 

Bron Klasse.be

 

 
Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):