Zelfmoord bij falend management: de lessen van Arthur Gotlieb | Stop Pesten NU

084-0035994

Zelfmoord bij falend management: de lessen van Arthur Gotlieb

Precies een jaar geleden pleegde Arthur Gotlieb zelfmoord vanwege situaties op zijn werk. Wat kunnen we leren van zijn verhaal?

Volgens een schatting van TNO (2005) plegen ongeveer tweehonderd mensen per jaar zelfmoord door slechte omstandigheden op het werk (pesten, intimidatie, verwaarlozend management). Bekend zijn de ruim dertig werknemers van France Telecom (nu Orange) die in 2008/2009 zelfmoord pleegden vanwege ‘brutal management’ van de topman. 

Nu kun je als individuele werknemer meestal niet veel doen aan de stijl van management of de manier waarop mensen in een organisatie met elkaar omgaan. Toch zijn er wel een paar richtlijnen te geven om het soort tragische zelfmoorden als die van Arthur Gotlieb te voorkomen.

Advies voor collega’s

 • Houd contact, ook met een medewerker die burn-outklachten heeft en zich terugtrekt.
 • Stuur zelf een bloemetje of een kaartje bij ziekte.
 • Bied aan een collega te ondersteunen bij re-integratie.
 • Praat over wat dwars zit, spreek je zorg uit en ga mee naar de bedrijfsarts.
 • Dring aan op andere aanpak van het herstel dan rust.
 • Dring erop aan dat de collega hulp zoekt, of het nu therapie is of coaching.

Zelfreflectie bij de organisatie

Iedere suïcide en dreigende suïcide zou tot zelfonderzoek van de organisatie moeten leiden. De vragen die gesteld kunnen worden zijn:

 • Wat zijn onze waarden?
 • Hoe dragen we ze uit?
 • Houden we ons aan die waarden?
 • Wat betekenen onze waarden voor de mensen die erbij werken?
 • Zorgen we daarnaast voor integriteitstrainingen voor leidinggevenden?

Zelfonderzoek bedrijfsarts

De oplossing ‘Rust en opladen’ is een slecht advies, zeker voor een piekerende medewerker. Wat wel te doen?

 • Neem kennis van signalen die wijzen op zelfdoding: paniek, terugtrekgedrag, gevoel klem te zitten, gevoel van waardeloosheid, schaamte, isolement, gekrenkte woede, ernstige werkstressuitlokkers zoals dreigend ontslag, gepasseerd voor promotie, negatieve beoordeling, gedwongen verhuizing, geen passende reactie van leidinggevende op signalen van overbelasting, pesten en seksuele intimidatie,
 • Neem contact op met de huisarts. In het geval van Arthur Gotlieb had de huisarts al drie jaar antidepressiva voorgeschreven vanwege stress op het werk en slaapproblemen. Bespreek bij ernstige signalen een verwijzing naar de crisisdienst en eventuele opname of ambulante hulp.
 • Betrek naasten, de partner of familie. Neem contact op met de werkgever, verwijs naar mediation, coach of psychotherapeut, maar zorg dat er perspectief is op een oplossing. Geen uitweg meer zien is dé oorzaak voor suïcide.
 • School je bij. Neem kennis van de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal gedrag.

lees het volledige artikel (tevens Bron) hier

 

Note van de redactie: Mocht je zelf met zelfmoord gevoelens rondlopen, neem dan contact op met 113 Online. Zij kunnen jou helpen!

 

Interessante informatie:

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):