Downloadcentrum | Page 2 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Downloadcentrum

In onze kennisbank (inclusief downloadcentrum) tref je allerlei materialen en informatie aan over pesten & online pesten (nationaal en internationaal), ter inspiratie of om te downloaden: *Algemeen, *Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), *Handleidingen, *Bijlagen bij Lesmaterialen over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten), *Posters en *Wetenschappelijke Onderzoeken 

Lees de disclaimer voor het gebruik van de materialen

BN'ers steunen Stop Pesten Nu

Beleid & Factsheets
Gids Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap Van papier naar praktijk KNAW Downloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium Downloaden
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid Downloaden
Guide Social Safety in Dutch Academia. From Paper to Practice (pdf) KNAW Downloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020 Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COP Downloaden
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Handleiding onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid Vensters VO-raad Downloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon Downloaden
Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker Downloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO Downloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland Downloaden
Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer' Downloaden
Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) - Stichting van de Arbeid Downloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal Downloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie Movisie Downloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Hoe gaat u als werkgever om met een klacht of een melding? | Pesten op het werk Bron AN-i Downloaden
Hoofdlijnen - De Staat van het Onderwijs 2023 Downloaden
Infoblad Benoemen professionele vertrouwenspersoon - SER Downloaden
Infographic Cyberpesten van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Discriminatie Monitor Bron Nationale Vacaturebank Downloaden
Infographic Hoe tevreden bent u over onze school? Voor Ouders Downloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement Downloaden
Infographic Onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer PGGM & Co Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport Bron NOC-NSF Downloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport Downloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSF Downloaden
Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie Downloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies Downloaden
Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZW Downloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Downloaden
Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse Arbeidsinspectie Downloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen Downloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf) Downloaden
Ingrijpen bij online discriminatie: lessons learned Het creëren van een veilig, inclusief pedagogisch klimaat waarin zowel docenten en leerlingen zich herkend en erkend voelen Eindrapportage project #DatMeenJeNiet Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders Downloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Jaarverslag 2022 Stichting Stop Pesten Nu
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020' Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022 Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021 Downloaden
Kascontrole 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021 Downloaden
Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron Tumult Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup Downloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut Downloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018 Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs Ministerie OCW Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021 Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon Downloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie Downloaden
Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019 Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Ouderbetrokkenheid in de vereniging - Sport - advies van Centrum Ethiek in de Sport Downloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut Downloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk Downloaden
Pesten gebeurt niet in een vacuüm, onderzoekers over hun resultaten en de stemmen van kinderen op de reis van gepest naar erkend. Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf Downloaden
Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
Cyberpesten
Gids voor ouders en verzorgers Cyberpesten Project Blurred Lives Downloaden
Haatspraak Bron Medianest Downloaden
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. Online Downloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron Europol Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Infographic Sextortion Openbaar Ministerie Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Media guide for schools NW 2021 Downloaden
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs - als een ramp de school treft 2021 Downloaden
Poster Flyer checklist tegen Cyberpesten Downloaden
Algemeen
Gids voor ouders over gamen van Veilig Online be Downloaden
Gouden regels bij online winkelen Bron Europol Downloaden
Gouden Weken en fasen PDF Downloaden
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Infographic Pesten Basisscholen Beau Oldenburg Downloaden
Interview met VOS ABB magazine editie november 2022 'Pesten, zo ga je het écht tegen' PDF Downloaden
Kamervragen over Pesten op het Werk aan Minister SZW dd 19-4-2023 Landelijke Dag tegen Pesten Downloaden
Klasindeling maken Downloaden
Klasmanagement tips en tools Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Kunnen kinderen en jongeren van jouw groep terecht bij jou als ze een vraag hebben, een suggestie of een probleem Downloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying org Downloaden
LOL pop kleurplaat Downloaden
Mag ik foute grappen maken? | Onderzoekend gesprek met socioloog Niels Spierings PDF aantekeningen van de avond Downloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron Europol Downloaden
Ouderbetrokkenheid - Houdingen van leerkrachten ten aanzien van ouders en hun emoties, reacties en gevoelens van competentie bij verschillende uitingen van ouderbetrokkenheid Een casusspecifieke analyse Downloaden
Ouderbetrokkenheid succesfactoren en voorbeelden RUG.pdf Downloaden
Ouders en emoties 4 fasen - hoe moet je als leerkracht reageren Downloaden
Pesten is een groepsproces PDF Downloaden
Pesten op school daar gaan wij samen wat aan doen van Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Pesten, wat kan ik als ouder / opvoeder doen? Downloaden
Poster
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Poster Pesten door Beau Oldenburg Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Kleurplaat Poster Iedereen hoort erbij groep 3 tm 6 4/4 Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
PDF poster 'Pest niet in de klas en niet Online' zie ook de DigiBord poster Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster A2 'Van Pesten krijg je spijt' bij stripboek Spijt van Carry Slee Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 1 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 2 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 3 van 3 Downloaden
Poster animatie cyberpesten Ik stop pesten nu deel 3 van 4 Downloaden
Poster animatie cyberpesten online pesten Downloaden
Poster animatie fysiek pesten Ik stop pesten nu deel 1 van 4 Downloaden
Poster animatie groepspesten Ik stop pesten nu deel 4 van 4 Downloaden
Poster animatie verbaal pesten Ik stop pesten nu deel 2 van 4 Downloaden
Poster Cyberpesten Animatie Reageer LIEF or LEAVE Downloaden
Poster deel 1/3 want ik sluit niemand buiten (buitensluiten) - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 2/3 Ik sta op tegen pesten - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 3/3 Ik kom op voor een ander - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster Herken Pesten Downloaden
Poster Het is echt NIET STOER om een pestkop te zijn Stop Pesten Nu Downloaden
Poster Hey jij hou eens op met dat gepest Downloaden
Poster Iedereen mag meedoen groep 3 tm 6 2/4 Downloaden
Poster LOL Surprise & Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCO Downloaden
Goede humor, slechte smaak: een sociologie van de mop Downloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUG Downloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020 Downloaden
Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021 Movisie Downloaden
Het bewustzijn en de gevoeligheid van leraren voor een pestincident: een kwalitatief onderzoek 2023 (Engels) Downloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Downloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTOR Downloaden
Het einde van pesten op school in zicht Downloaden
Heterogenous associations between Gender-Sexuality Alliances and LGBTQ adolescents' maladjustment across individual victimization level 2023 Downloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescenten Downloaden
How dislike andbullying co-develop: a longitudinal study of negative relationships among children DorottyaKisfalusi MarianneHooijsma GijsHuitsing. RenéVeenstra Downloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGate Downloaden
In mijn klas wordt niet gepest PDF Beau Oldenburg Downloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdf Downloaden
Integriteit onderzoek Belastingdienst 2022 Rapport Downloaden
Intervention in (inter)action A video-based analysis of the role of third parties in interpersonal conflicts 2022 Downloaden
Interventions That Failed: Factors Associated with the Continuation of Bullying After a Targeted Intervention 2023 Downloaden
Investigating the effects of autonomy-supportive parenting practices on Italian young adolescent students’ motivation to defend victims of bullying: findings on the mediating roles of reactance, depression, anxiety, and stress 2023 Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014 Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018). Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and Wellbeing Downloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: Rijksoverheid Downloaden
Long-term effects of bullying Downloaden
Longitudinal alterations in brain morphometry mediated the effects of bullying victimization on cognitive development in preadolescents Downloaden
Longitudinal Relationship between Bullying Victimization and Non-Suicidal Self-Injury among Chinese Adolescents: The Buffering Roles of Gratitude and Parental Autonomy Support Downloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000 Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018 Downloaden
Master Too Bee or to Queen Bee? Meidenvenijn in groep 5 2014 Downloaden
Masterproef Grensoverschrijdend gedrag: een probleem van werknemer of werkgever 2023 Downloaden
Measuring science capital, science attitudes, and science experiences in elementary and middle school students Downloaden
Measuring science capital, science attitudes, and science experiences in elementary and middle school students Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 Vlaanderen Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 1 Studenten Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2 Medewerkers Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 3 Beleid Downloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace Bullying Downloaden
Moral judgment of disparagement humor Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class Danelien A. E. van Aalst ,Frank van Tubergen Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021 Downloaden
Motivation towards mathematics from 1980 to 2015: Exploring the feasibility of trend scaling Downloaden
Naaktfoto's gelekt? Kwalitatieve studie naar ervaringen van slachtoffers 2020 UGent Downloaden
NICAM Onderzoek toepassing Kijkwijzer voor social mediaplatforms Instagram en TikTok juni 2023 Downloaden
Nice or Naughty? The Role of Emotions and Digital Media Use in Explaining Adolescents’ Online Prosocial and Antisocial Behavior Research 2016 Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
Old jokes, new media – Online sexism and constructions of gender in Internet memes n2018 Downloaden
Onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) Downloaden
Onderzoek 'Het draait allemaal om context': schoolcapaciteit opbouwen om een ​​schoolbrede aanpak van pesten te implementeren 2023 Downloaden
Onderzoek 2017 Hoofdrolspeler, bijrol en figurant: socialisatie of individueel kenmerk Bron UGent Downloaden
Onderzoek Academisch Pesten BMJ Open Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequences Downloaden
onderzoek Adult health outcomes of childhood bullying victimization: evidence from a five-decade longitudinal British birth cohort Downloaden
Onderzoek Affectieve atmosferen van geseksualiseerde haat onder jongeren online: een bijdrage aan pesten en cyberpesten Onderzoek naar sociale sfeer 2019 Downloaden
Onderzoek Associaties tussen het omstandersgedrag van studenten en individuele en collectieve morele onthechting in de klas 2023 Downloaden
Onderzoek benadering van sexting door jongeren: het uitdagen van risico's, schaamte en het ontzeggen van rechten op lichamelijke en seksuele expressie binnen de digitale seksuele cultuur van jongeren 2019 Downloaden
Onderzoek Biedt een authentiek gevoel van eigenwaarde een buffer tegen de negatieve effecten van slachtofferschap van pesten op sociale angst en concentratie in de klas? Bewijs uit een longitudinaal onderzoek op korte termijn met vroege adolescenten 2023 Downloaden
Onderzoek Boeken en pestkoppen: reacties op pesten bij kleuters 2023 Downloaden
onderzoek Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysis 2021 Downloaden
Onderzoek Cyberpesten en de slachtofferervaring van de faculteit: percepties en resultaten 2023 Downloaden
Onderzoek De escalatie van pesten op de werkplek voorkomen en neutraliseren: de rol van conflictbeheersing 2023 Downloaden
Onderzoek De relatie tussen slachtofferschap door leeftijdgenoten, zelfrespect en internaliserende symptomen bij adolescenten: een systematische review en meta-analyse 2023 Downloaden
Onderzoek De rol van kleurenblind racisme en blanke kwetsbaarheid bij het handhaven van racistisch pesten op de middelbare school 2023 Downloaden
Onderzoek De zelfredzaamheid van leraren bij het voorkomen van en ingrijpen bij pesten op school: een systematische review 2021 Downloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNV Downloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNV Downloaden
Onderzoek Een boze dader en een triest doelwit tekenen: het begrip van kinderen voor de emoties van daders en doelwitten van pesten op school 2023 Downloaden
Onderzoek Een systematisch overzicht van de kenmerken en het gedrag van leerkrachten in het basisonderwijs bij het identificeren, voorkomen en verminderen van pesten 2023 Downloaden
Onderzoek Empathie en de relatie tussen empathie en agressie in de vroege kinderjaren Downloaden
Onderzoek Ervaringen met slachtofferschap en resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid onder leerlingen van groep 7 tot en met 12 in Canada 2019 Downloaden
Onderzoek FNV Sociale Veiligheid Media en Cultuur januari 2023 Downloaden
Onderzoek Frequentie van pesten en cyberpesten Slachtofferschap en bijbehorende factoren onder Noorse adolescenten 2023 Downloaden
Onderzoek Gebruik maken van waardigheidstheorie om pesten, cyberpesten en kinderrechten te begrijpen 2023 Downloaden
Onderzoek Grensoverschrijdend gedrag in de zwemsport 2022 I&O Research Downloaden
Onderzoek Het belang van aandacht voor sociale processen bij pesten op school Onderzoek: een constructivistische gefundeerde theoriebenadering aannemen 2023 Downloaden
Onderzoek Het klimaat van pesten in de klas begrijpen: de rol van de samenstelling van het studentenlichaam, relaties en onderwijskwaliteit 2021 Downloaden
Onderzoek How Workplace Bullying Jeopardizes Employees’ Life Satisfaction: The Roles of Job Anxiety and Insomnia 2013 Downloaden
Onderzoek Humor en toch leuk? Downloaden
Onderzoek In hoeverre zijn middelbare scholen in Nederland aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor schade die een leerling lijdt als hij op die school wordt gepest Tom Rotteveel Downloaden
Onderzoek Interventies die faalden: factoren die verband houden met de voortzetting van pesten na een gerichte interventie 2023 Downloaden
Onderzoek inzicht in het klimaat van pesten in de klas: de rol van de samenstelling van het studentenlichaam, relaties en onderwijskwaliteit 2022 Downloaden
Onderzoek ISO Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident 2022 Downloaden
Onderzoek Kunstmatige intelligentie om cyberpesten, intimidatie en misbruik aan te pakken: nieuwe richtingen te midden van complexiteit 2022 Downloaden
onderzoek Kwalitatief onderzoek naar visie en aanpak van vak- en groepsleerkrachten omtrent pesten binnen het gymnastiekonderwijs op basisscholen Downloaden
Onderzoek Lachen voorbij de grens Een filosofische bespreking van humor Downloaden
Onderzoek Laster versus pesten: het perspectief van een universiteitsstudent 2020 Downloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Onderzoek n in de kindertijd als predictor van psychopathische trekken in de adolescentie 2014 Bron UGent Downloaden
Onderzoek naar de verbanden tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties onder Nederlandse jongeren 2022 Downloaden
Onderzoek Ondergemiddelde motorische vaardigheden voorspellen slachtofferschap van pestkoppen uit de kindertijd: een onderzoek onder volwassenen met ADHD Downloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen Downloaden
Onderzoek Pesten door docenten jegens studenten: een scoping review 2022 Downloaden
Onderzoek Pesten onderbroken: leerlingen die het slachtoffer zijn van onderwijs op afstand tijdens de COVID-19-pandemie Oktober 2022
onderzoek Pesten op het werk, symptomen van angst en de interactie met leiderschapskwaliteit - een longitudinaal onderzoek met behulp van dynamische panelmodellen met vaste effecten 2023 Downloaden
Onderzoek Pesten op school en persoonlijkheidskenmerken van basisschool tot universiteit 2023 Downloaden
Onderzoek Pesten voorkomen bij kinderen in de voorschoolse leeftijd: voorspellers van verdedigend gedrag 2023 Downloaden
Onderzoek PSA 2019-2022 Arbeidsinpectie Ministerie SZW Voorkomen is beter dan genezen Downloaden
Onderzoek Reacties van omstanders op getuige zijn van cyberpesten: de rol van empathische stress, empathische woede en mededogen 2023 Downloaden
Onderzoek Reacties van omstanders op getuige zijn van cyberpesten: de rol van empathische stress, empathische woede en mededogen 2023 Downloaden
Onderzoek Relationele agressie bij kinderen in groep 7 en 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs Downloaden
Onderzoek Risico- en beschermende factoren bij cyberpesten: de rol van familie, sociale steun en emotieregulatie 2022 Downloaden
Onderzoek Scoping van pesten en cyberpesten Slachtofferschap onder een steekproef van hoogbegaafde adolescenten in Ierland 2022 Downloaden
Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag Rapport I&O Research maart 2023 Downloaden
onderzoek Social goals and gains of adolescent bullying and aggression: A meta-analysis 2023 Downloaden
Onderzoek Sociale beoordeling van kinderen van uitsluiting in vriendschapsgroepen 2020 Downloaden
Onderzoek The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review 2021 RUG Downloaden
Onderzoek Theoretische perspectieven en twee verklarende modellen van pesten op school 2023 Downloaden
onderzoek Toenemende relevantie van meldingen van slachtofferschap van cyberpesten door adolescenten onder volwassen ambulante patiënten 2023 Downloaden
Onderzoek Traditioneel pesten en slachtofferschap van cyberpesten voorspellen onafhankelijk veranderingen in problematisch internetgamen in een longitudinale steekproef 2023 Downloaden
Onderzoek Verband tussen slachtofferschap van pesten en posttraumatische stressstoornissen bij Chinese adolescenten: een meervoudig bemiddelingsmodel 2023 Downloaden
Onderzoek Vormen van pesten en associaties tussen schoolpercepties en gepest worden onder Finse middelbare scholieren van 13 en 15 jaar 2019 Downloaden
Onderzoek Vreemdelingen verantwoordelijk voor de helft van online haatgevallen, studie vondsten 2023 Downloaden
Onderzoek Wat werkt voor wie? Patronen en veranderingsmechanismen evalueren onder pestkoppen, slachtoffers en slachtoffers van pesten 2023 Downloaden
Onderzoek zelfbeoordelingsinstrument voor scholen om de mate te meten waarin scholen bereid zijn om cyberpesten en andere uitdagingen voor de sociale schoolomgeving te voorkomen en erop te reageren 2023 Downloaden
Onderzoek Zijn zelfverzekerde ouders zich echt bewust van de online risico's van kinderen 2023 Downloaden
Onderzoeksrapport Evaluatie preventieve integriteitsvoorzieningen Belastingdienst
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Onderzoek​ seksuele intimidatie op de werkvloer Downloaden
Online ontspoord schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland Downloaden
Online teaching during COVID-19 pandemic: A phenomenological study of university educators’ experiences and challenges 2022 Downloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021 Downloaden
Overal op je hoede onderzoek van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Downloaden
Palmer, The Financial Costs of Harassment, Bullying, and Abuse in Organizations 2012 Downloaden
Pathways to Cyber Bullying from Bystander to Participant: Secondary School Students’ Perspectives Downloaden
Peer relations and friendships in early childhood: The association with peer victimization Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten een volwassen probleem onderzoek naar risico factoren Pesten op de werkvloer Downloaden
Pesten is kindermishandeling Downloaden
Pesten op het werk aclvb .be Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten op sportverenigingen (2016) Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Pesten, wat doe je eraan? Christelijke Hogeschool Ede Downloaden
Places and spaces: exploring interconnections between school environment, resources and social relations 2023 Downloaden
Positive and Negative Leadership in Late Childhood: Similarities in Individual but Differences in Interpersonal Characteristics 2023 Downloaden
Handleidingen
Google handleiding van Helpwanted Downloaden
Guidance Sexual bullying - anti-bullying for teachers and other professionals Source ABA Downloaden
Guidance support LGBT children online Staying safe online PDF Source Childnet Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ITU-COP Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid Bron Kennisnet Downloaden
Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
Handleiding discussiekaarten downloaden Kennisnet Downloaden
Handleiding Doorsturen monitorings- gegevens aan de inspectie Downloaden
Handleiding Onderzoek tevredenheid leerlingen Downloaden
Handleiding Tevredenheidsonderzoeken via externe onderzoeks- aanbieder Vensters en VO raad Downloaden
Handleiding Tevredenheidsonderzoeken via Vensters Downloaden
Handleiding voor hulpverleners shame sexting Niet jouw schuld Bron KIS Downloaden
Handout Help als leidinggevende pesten het ziekenhuis uit! - Bron Veilige Zorg Downloaden
Handout Help als medewerker pesten het ziekenhuis uit! Bron Veilige Zorg Downloaden
Handoutt Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten het ziekenhuis uit! Bron Veilige Zorg Downloaden
Handreiking Aanpak pesten voor ziekenhuizen t.b.v. lokale coördinator Downloaden
Handreiking Cybercrime Bron: Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
Handreiking Gewoon Doen handreiking voor leraren en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen Downloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen Nederland Downloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: Helpwanted Downloaden
Hoe maak je dove en slechthorende kinderen sterker in hun online communicatie Downloaden
How to set your privacy settings on social media Source: Europol Downloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021 Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Infographic Hoe tevreden ben jij over je school? Downloaden
Infographic Investment Scams Bron Europol Downloaden
Infographic Invoice Fraud Bron Europol Downloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol Downloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Achtergrond informatie Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Spiekbriefje Downloaden
Maatregelen ladder storende leerlingen Klassebe Downloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpen Downloaden
Odd Socks Day 2020 - Workplace Pack Downloaden
Onderwijs en veiligheid van jongeren: een samenwerking tussen wetenschap en maatschappij Bron Neurolab Downloaden
Online safety guide for parents and carers Downloaden
Ons voetbal is van iedereen KNMV Downloaden
Ouderenmishandeling Wat kan ik als vrijwilliger doen Movisie Downloaden
Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld Downloaden
Overzichtskaart Shame Sexting Bron Kis Downloaden
Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA Downloaden
Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017) Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Gouden Weken gesprekskaarten Piment0 Downloaden
Groepsschrijfopdracht vriendschap Downloaden
HackShield Lesbrief Quest 3 Hacken en Cyberpesten Downloaden
HackShield Lesbrief Quest 5 Laat je niet Phishen Downloaden
HackShield Lesbrief Quest 8 Zoek de ‘gemene’ deler Downloaden
Handboek en lespakket online vaardigheden Downloaden
Handleiding bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen Pesten Downloaden
Handleiding en kijkvragen De vloer op junior Downloaden
Handleiding Hoe zie je het verschil tussen een grap, ruzie of (cyber)pesten? Downloaden
Handleiding jouw digitale wereld – safe & social 2014 Downloaden
Handleiding Lesmateriaal Pesten is geen grapje Prentenboek Grapje Downloaden
Handleiding stripboek Spijt Carry Slee Downloaden
Handout film Freak
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be Downloaden
High School Action Pack NZ 2022 Downloaden
How to Guide National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Arbeitsblatt 10: Gib Mobbing keine Chance (1 Seite) Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Arbeitsblatt 11: Quizkarten (1 Seite) Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Arbeitsblatt 9: Hassobjekt Mitschüler (2 Seiten) Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Infoblatt 8: Mobbing (1 Seite) Week tegen Pesten Duitsland Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Lehrerkommentar (4 Seiten) DE Week tegen Pesten Downloaden
Illustration activity - KS3&4 Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Inclusion stickers National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Inkijkexemplaar Bang - Pesten in perspectief Downloaden
Inkijkexemplaar Raar - Pesten in perspectief Downloaden
Inkijkexemplaar Stoer - Pesten in perspectief Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
Instructie Diversiteitenspel Downloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COP Downloaden
Katern Iedereen klaar...? Starten maar! Gouden Weken Kwink Downloaden
Key stafe 1 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 1 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 2 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 2 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 3-4 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 3-4 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kindness Bingo includes 30 bingo cards to download and print Downloaden
Kindness Circle Time activities Downloaden
Kindness Every Day PowerPoint Downloaden
Kindness in School activity sheets Downloaden
KiVa-lesbrief over kennismaken, humor, grappen maken Downloaden
Kletskaartjes School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Kleurplaat A4 Ik doe tegen iedereen lief Downloaden
Kleurplaat A4 In onze klas mag iedereen zichzelf zijn Downloaden
Kleurplaat A4 Pesten is gemeen, ik doe daar niet aan mee Downloaden
Kleurplaat Poster XXL Iedereen hoort erbij Downloaden
Kleurplaat XXL Ik doe tegen iedereen lief Downloaden
Kleurplaat XXL In onze klas mag iedereen zichzelf zijn Downloaden
Kleurplaat XXL Pesten is gemeen Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op school Downloaden
Language for Jokes and Humor PDF Downloaden
Leerkrachtenhandleiding Like & Cancel groep 5 t/m 8 Bron Biebboys Downloaden
Leerling werkblad MBO HBO Online Haat zaaien Downloaden
Leerling werkblad scenario kaarten rollenspellen Downloaden
Leerlingboekje Film Spijt Downloaden
Leerlingwerkblad De vloer op jr in de klas Downloaden
Leerlingwerkblad De vloer op jr Blinddate Downloaden
Les brief bij boek De TikTok hack groep 6 t/m 8 Downloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZ Downloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek open Downloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be Downloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020 Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap Zelfbewustzijn Downloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Les idee voor groep 6 Afgewezen en erbij horen Bron HU Downloaden
Les materiaal Meidenvenijn gesprekskaartjes van Chica ZAPP Downloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Lesbrief bij boek #selfie vanaf 13 jaar Downloaden
Lesbrief bij Boek 500 appjes die ik niet wil lezen (vanaf 10 jaar) Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief De hele school zag Sannes naaktfoto Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TV Downloaden
Lesbrief Dolfje Weerwolfje Iedereen is anders 2021 Downloaden
Lesbrief Dummie de Mummie Vriendschap Downloaden
Lesbrief Er zijn grenzen Het Klokhuis Downloaden
Lesbrief Grapje VO bovenbouw en MBO Downloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron Tumult Downloaden
lesbrief met quiz pesten en zelfvertrouwen Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief What's app spel voor groep 4 & 5 of 6 tm 8 www.greenscreenbox.nl Downloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSociety Downloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesmap Sexting@School Bron Mediawijs.be Downloaden
Lesmateriaal bij stripboek Spijt van Carry Slee Downloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying education Downloaden
Lesmateriaal Kinderboek Victorine Downloaden
Lesmateriaal Kleine Raaf vliegt naar de maan Downloaden
Lespakket bij Film Luister Kindertelefoon Downloaden
Lespakket Grooming voor docenten van Helpwanted Downloaden
Lespakket Like en Cancel van Kwink Downloaden
Lespakket Paarse Vrijdag 2022 Downloaden
Lespakket Samen sterk met de Gouden Weken van Kwink Downloaden
Lespakket Sexting voor docenten Helpwanted Downloaden
Lespakket Week tegen Pesten 2022 met Dolfje Weerwolfje Downloaden
Lesson 1 Kindness is powerful Powerpoint Downloaden
Lesson Plan - Kindness Every Day Downloaden
Lesson plan Against Homophobia and Transphobia from UNESCO Downloaden
Lesson plan age 7-11 Kindness is evertything Downloaden
Lesson plan Drama time Putting yourself in someones else's his shoes Downloaden
Lesson plan Joking, Teasing or Bullying? Ages 7 en 8 Downloaden
Lesson plan kindness is a powerful outfit Downloaden
Lesson plan Thinking about gender norms 13 years and above from UNESCO Downloaden
Lesson plan Understanding our emotions Downloaden
Lesson plan What are they thinking? 13 and above Source UNECSO Downloaden
Lesson Plans and Quick Activities Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source Childnet Downloaden
Lyrics Anyone but me Downloaden
Maak je eigen Emoji kubus knipplaat Downloaden
Materiaal bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen Pesten Downloaden
MBO Regels in Wthat's app groepen Downloaden
Media Guide Bullying-Free NZ 2019 Whakanuia Tōu Āhua Ake! Week tegen Pesten Nieuw Zeeland Downloaden
Mentors challenges Spin the bottle Downloaden
National Bullying Prevention Month Classroom ACTIVITY BOOK for children 2022 Pacer Downloaden
National Bullying Prevention Month STUDENT ACTIVITY BOOK 2022 Pacer Downloaden
Odd Socks Day 2020 - School Pack Downloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & Veiligheid Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Ontwerp je eigen Superhelden logo tegen Pesten Downloaden
Overzicht alle lesmaterialen bij Prentenboek Grapje Downloaden
PDF Kennismakingsspelletjes met stellingen: 5 varianten Tumult Downloaden
PDF Prentenboek Grapje Roxeanne Hazes Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Powerpoint Crossing the Line Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Worksheet Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Guidance for teachers Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Film 3 Back me Up Crossing the Line Downloaden
Pestthermometer uitdeelkaarten Downloaden
Pictures of Kindness Downloaden
Poster 6 rollen bij Pesten Beau Oldenburg Downloaden
Poster Like & Cancel Bieb Boys Downloaden
Poster met Energizers bijlage lesidee 373 Downloaden
Handige downloads externen
Guide for parents Bullying-Free NZ 2019 Whakanuia Tōu Āhua Ake! Week tegen Pesten Nieuw Zeeland Downloaden
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron Kennisnet Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron Kennisnet Downloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Klassenmanagement Downloaden

Pagina's