Downloadcentrum | Page 2 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Downloadcentrum

In onze kennisbank (inclusief downloadcentrum) tref je allerlei materialen en informatie aan over pesten & online pesten (nationaal en internationaal), ter inspiratie of om te downloaden: *Algemeen, *Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), *Handleidingen, *Bijlagen bij Lesmaterialen over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten), *Posters en *Wetenschappelijke Onderzoeken 

Lees de disclaimer voor het gebruik van de materialen

BN'ers steunen Stop Pesten Nu

Wetenschappelijke onderzoeken
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020 Downloaden
Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021 Movisie Downloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Downloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTOR Downloaden
Het einde van pesten op school in zicht Downloaden
Heterogenous associations between Gender-Sexuality Alliances and LGBTQ adolescents' maladjustment across individual victimization level 2023 Downloaden
Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescenten Downloaden
How dislike andbullying co-develop: a longitudinal study of negative relationships among children DorottyaKisfalusi MarianneHooijsma GijsHuitsing. RenéVeenstra Downloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGate Downloaden
In mijn klas wordt niet gepest PDF Beau Oldenburg Downloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdf Downloaden
Intervention in (inter)action A video-based analysis of the role of third parties in interpersonal conflicts 2022 Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014 Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018). Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and Wellbeing Downloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: Rijksoverheid Downloaden
Long-term effects of bullying Downloaden
Longitudinal alterations in brain morphometry mediated the effects of bullying victimization on cognitive development in preadolescents Downloaden
Longitudinal Relationship between Bullying Victimization and Non-Suicidal Self-Injury among Chinese Adolescents: The Buffering Roles of Gratitude and Parental Autonomy Support Downloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000 Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018 Downloaden
Master Too Bee or to Queen Bee? Meidenvenijn in groep 5 2014 Downloaden
Measuring science capital, science attitudes, and science experiences in elementary and middle school students Downloaden
Measuring science capital, science attitudes, and science experiences in elementary and middle school students Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 Vlaanderen Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 1 Studenten Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2 Medewerkers Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 3 Beleid Downloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace Bullying Downloaden
Moral judgment of disparagement humor Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class Danelien A. E. van Aalst ,Frank van Tubergen Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021 Downloaden
Motivation towards mathematics from 1980 to 2015: Exploring the feasibility of trend scaling Downloaden
Naaktfoto's gelekt? Kwalitatieve studie naar ervaringen van slachtoffers 2020 UGent Downloaden
Nice or Naughty? The Role of Emotions and Digital Media Use in Explaining Adolescents’ Online Prosocial and Antisocial Behavior Research 2016 Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
Old jokes, new media – Online sexism and constructions of gender in Internet memes n2018 Downloaden
Onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) Downloaden
Onderzoek 2017 Hoofdrolspeler, bijrol en figurant: socialisatie of individueel kenmerk Bron UGent Downloaden
Onderzoek Academisch Pesten BMJ Open Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequences Downloaden
onderzoek Adult health outcomes of childhood bullying victimization: evidence from a five-decade longitudinal British birth cohort Downloaden
onderzoek Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysis 2021 Downloaden
Onderzoek De relatie tussen slachtofferschap door leeftijdgenoten, zelfrespect en internaliserende symptomen bij adolescenten: een systematische review en meta-analyse 2023 Downloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNV Downloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNV Downloaden
Onderzoek Empathie en de relatie tussen empathie en agressie in de vroege kinderjaren Downloaden
Onderzoek FNV Sociale Veiligheid Media en Cultuur januari 2023 Downloaden
Onderzoek Grensoverschrijdend gedrag in de zwemsport 2022 I&O Research Downloaden
Onderzoek Humor en toch leuk? Downloaden
Onderzoek In hoeverre zijn middelbare scholen in Nederland aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor schade die een leerling lijdt als hij op die school wordt gepest Tom Rotteveel Downloaden
Onderzoek ISO Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident 2022 Downloaden
onderzoek Kwalitatief onderzoek naar visie en aanpak van vak- en groepsleerkrachten omtrent pesten binnen het gymnastiekonderwijs op basisscholen Downloaden
Onderzoek Lachen voorbij de grens Een filosofische bespreking van humor Downloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Onderzoek n in de kindertijd als predictor van psychopathische trekken in de adolescentie 2014 Bron UGent Downloaden
Onderzoek naar de verbanden tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties onder Nederlandse jongeren 2022 Downloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen Downloaden
Onderzoek Pesten onderbroken: leerlingen die het slachtoffer zijn van onderwijs op afstand tijdens de COVID-19-pandemie Oktober 2022
Onderzoek PSA 2019-2022 Arbeidsinpectie Ministerie SZW Voorkomen is beter dan genezen Downloaden
Onderzoek Relationele agressie bij kinderen in groep 7 en 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs Downloaden
Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag Rapport I&O Research maart 2023 Downloaden
onderzoek Social goals and gains of adolescent bullying and aggression: A meta-analysis 2023 Downloaden
Onderzoek The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review 2021 RUG Downloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Onderzoek​ seksuele intimidatie op de werkvloer Downloaden
Online ontspoord schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland Downloaden
Online teaching during COVID-19 pandemic: A phenomenological study of university educators’ experiences and challenges 2022 Downloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021 Downloaden
Overal op je hoede onderzoek van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Downloaden
Palmer, The Financial Costs of Harassment, Bullying, and Abuse in Organizations 2012 Downloaden
Pathways to Cyber Bullying from Bystander to Participant: Secondary School Students’ Perspectives Downloaden
Peer relations and friendships in early childhood: The association with peer victimization Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten een volwassen probleem onderzoek naar risico factoren Pesten op de werkvloer Downloaden
Pesten is kindermishandeling Downloaden
Pesten op het werk aclvb .be Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten op sportverenigingen (2016) Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Pesten, wat doe je eraan? Christelijke Hogeschool Ede Downloaden
Postprint - Would I be Helped? Cross-National CCTV Footage Shows That Intervention Is the Norm in Public Conflicts Downloaden
Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten 2013 UT Enschede Sabine Tankink Downloaden
Primaire Denkfouten en de Ontwikkeling van Externaliserend Probleemgedrag, Secundaire Denkfouten en Pestgedrag bij Kinderen in het Reguliere Basisonderwijs
Proefschrift Elements Contributing to Teachers' Role in Bullying Danelien van Aalst Nederlandse verkorte samenvatting 2022 Downloaden
Proefschrift over versterking van rol leraren bij signaleren en aanpakken pestgedrag op basisschool Marloes van Verseveld Downloaden
proefschrift ‘The Group Process of Bullying: Developmental, Methodological, and Social-Cognitive Perspectives Loes Pouwels Radboud Universiteit Downloaden
Programmarapportage psychosociale arbeidsbelasting 2019-2022 dd 05-04-2023' Downloaden
Project deSHAME - Executive Summary Source Childnet Downloaden
Project deSHAME - Report Source Childnet Downloaden
Project: School, gender & veiligheid Stichting School en Veiligheid Downloaden
Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying Downloaden
Psychopathologies mediate the link between autism spectrum disorder and bullying involvement: A follow-up study 2022 Downloaden
Publicatie Genen van invloed op pestgedrag VU Amsterdam Downloaden
Qualitative Methods in School Bullying and Cyberbullying Research: An Introduction to the Special Issue Downloaden
Race and Racism in English Secondary Schools 2020 Downloaden
Racist and faith targeted bullying - prevalence 2020 Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Rapport Hoe kunnen scholen negatieve effecten van niet-educatief gebruik van smartphones in de klas bij 10- tot 18-jarige leerlingen tegengaan
Rapport Online discriminatie in het voetbal 2022 KNVB en Movisie Downloaden
Rapport 'Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs' Onderwijsraad Downloaden
Rapport Als je het ons vraagt. Thuis in 2020 De Kinderombudsman november 2020. Downloaden
Rapport Cultuuronderzoek Sociale veiligheid Gemeente Enschede Downloaden
Rapport ECP Safer Internet Day 2021 Downloaden
Rapport GGD Is de slechtere mentale gezondheid van jongeren met overgewicht het gevolg van pesten? Downloaden
Rapport Grensoverschrijdend gedrag in de badmintonsport I&O Research Downloaden
Rapport Grensoverschrijdend gedrag in de handboogsport I&O Research Downloaden
Rapport Hoe pesten aanpakken in het jeugdwerk? Downloaden
Rapport Meldingen vertrouwensinspecteurs in het onderwijs in schooljaar 2021-2022 Downloaden
Rapport Pedagogisch sportklimaat in het voetbal Muller instituut Downloaden
rapport Posten, scrollen, appen en snappen 14 en 15 jaar 2019 Project Awesome Downloaden
Rapport UNESCO Ending school violence and bullying 2019 Downloaden
Rapport van de Commissie Antipestprogramma's van 2015 Downloaden
Rapport Van omstander naar ‘upstander’ Mediawijsheid Downloaden
Handige downloads externen
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron Kennisnet Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron Kennisnet Downloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Klassenmanagement Downloaden
Handleidingen
Handboek Digitale geletterdheid Bron Kennisnet Downloaden
Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
Handleiding discussiekaarten downloaden Kennisnet Downloaden
Handleiding Doorsturen monitorings- gegevens aan de inspectie Downloaden
Handleiding Onderzoek tevredenheid leerlingen Downloaden
Handleiding Tevredenheidsonderzoeken via externe onderzoeks- aanbieder Vensters en VO raad Downloaden
Handleiding Tevredenheidsonderzoeken via Vensters Downloaden
Handleiding voor hulpverleners shame sexting Niet jouw schuld Bron KIS Downloaden
Handout Help als leidinggevende pesten het ziekenhuis uit! - Bron Veilige Zorg Downloaden
Handout Help als medewerker pesten het ziekenhuis uit! Bron Veilige Zorg Downloaden
Handoutt Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten het ziekenhuis uit! Bron Veilige Zorg Downloaden
Handreiking Aanpak pesten voor ziekenhuizen t.b.v. lokale coördinator Downloaden
Handreiking Cybercrime Bron: Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
Handreiking Gewoon Doen handreiking voor leraren en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen Downloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen Nederland Downloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: Helpwanted Downloaden
Hoe maak je dove en slechthorende kinderen sterker in hun online communicatie Downloaden
How to set your privacy settings on social media Source: Europol Downloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021 Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Infographic Hoe tevreden ben jij over je school? Downloaden
Infographic Investment Scams Bron Europol Downloaden
Infographic Invoice Fraud Bron Europol Downloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol Downloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Achtergrond informatie Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Spiekbriefje Downloaden
Maatregelen ladder storende leerlingen Klassebe Downloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpen Downloaden
Odd Socks Day 2020 - Workplace Pack Downloaden
Online safety guide for parents and carers Downloaden
Ons voetbal is van iedereen KNMV Downloaden
Ouderenmishandeling Wat kan ik als vrijwilliger doen Movisie Downloaden
Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld Downloaden
Overzichtskaart Shame Sexting Bron Kis Downloaden
Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA Downloaden
Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017) Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Handboek en lespakket online vaardigheden Downloaden
Handleiding bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen Pesten Downloaden
Handleiding en kijkvragen De vloer op junior Downloaden
Handleiding Hoe zie je het verschil tussen een grap, ruzie of (cyber)pesten? Downloaden
Handleiding jouw digitale wereld – safe & social 2014 Downloaden
Handleiding Lesmateriaal Pesten is geen grapje Prentenboek Grapje Downloaden
Handleiding stripboek Spijt Carry Slee Downloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be Downloaden
High School Action Pack NZ 2022 Downloaden
How to Guide National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Arbeitsblatt 10: Gib Mobbing keine Chance (1 Seite) Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Arbeitsblatt 11: Quizkarten (1 Seite) Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Arbeitsblatt 9: Hassobjekt Mitschüler (2 Seiten) Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Infoblatt 8: Mobbing (1 Seite) Week tegen Pesten Duitsland Downloaden
Ich bin ich! Mobbing - Lehrerkommentar (4 Seiten) DE Week tegen Pesten Downloaden
Illustration activity - KS3&4 Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Inclusion stickers National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
Instructie Diversiteitenspel Downloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COP Downloaden
Katern Iedereen klaar...? Starten maar! Gouden Weken Kwink Downloaden
Key stafe 1 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 1 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 2 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 2 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 3-4 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 3-4 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
KiVa-lesbrief over kennismaken, humor, grappen maken Downloaden
Kleurplaat A4 Ik doe tegen iedereen lief Downloaden
Kleurplaat A4 In onze klas mag iedereen zichzelf zijn Downloaden
Kleurplaat A4 Pesten is gemeen, ik doe daar niet aan mee Downloaden
Kleurplaat Poster XXL Iedereen hoort erbij Downloaden
Kleurplaat XXL Ik doe tegen iedereen lief Downloaden
Kleurplaat XXL In onze klas mag iedereen zichzelf zijn Downloaden
Kleurplaat XXL Pesten is gemeen Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op school Downloaden
Language for Jokes and Humor PDF Downloaden
Leerkrachtenhandleiding Like & Cancel groep 5 t/m 8 Bron Biebboys Downloaden
Leerling werkblad De Locker HUMAN Downloaden
Leerling werkblad MBO HBO Online Haat zaaien Downloaden
Leerlingboekje Film Spijt Downloaden
Leerlingwerkblad De vloer op jr in de klas Downloaden
Leerlingwerkblad De vloer op jr Blinddate Downloaden
Leerlingwerkblad Over kleur gesproken HUMAN Downloaden
Les brief bij boek De TikTok hack groep 6 t/m 8 Downloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZ Downloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek open Downloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be Downloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020 Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap Zelfbewustzijn Downloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Les idee voor groep 6 Afgewezen en erbij horen Bron HU Downloaden
Les materiaal Meidenvenijn gesprekskaartjes van Chica ZAPP Downloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Lesbrief bij boek #selfie vanaf 13 jaar Downloaden
Lesbrief bij Boek 500 appjes die ik niet wil lezen (vanaf 10 jaar) Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief De hele school zag Sannes naaktfoto Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TV Downloaden
Lesbrief Dolfje Weerwolfje Iedereen is anders 2021 Downloaden
Lesbrief Er zijn grenzen Het Klokhuis Downloaden
Lesbrief Grapje VO bovenbouw en MBO HUMAN Downloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief What's app spel voor groep 4 & 5 of 6 tm 8 www.greenscreenbox.nl Downloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSociety Downloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesmap Sexting@School Bron Mediawijs.be Downloaden
Lesmateriaal bij stripboek Spijt van Carry Slee Downloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying education Downloaden
Lesmateriaal Kinderboek Victorine Downloaden
Lespakket bij Film Luister Kindertelefoon Downloaden
Lespakket Like en Cancel van Kwink Downloaden
Lespakket Paarse Vrijdag 2022 Downloaden
Lespakket Samen sterk met de Gouden Weken van Kwink Downloaden
Lespakket Week tegen Pesten 2022 met Dolfje Weerwolfje Downloaden
Lesson plan Against Homophobia and Transphobia from UNESCO Downloaden
Lesson plan Drama time Putting yourself in someones else's his shoes Downloaden
Lesson plan Joking, Teasing or Bullying? Ages 7 en 8 Downloaden
Lesson plan Thinking about gender norms 13 years and above from UNESCO Downloaden
Lesson plan What are they thinking? 13 and above Source UNECSO Downloaden
Lesson Plans and Quick Activities Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source Childnet Downloaden
Lyrics Anyone but me Downloaden
Maak je eigen Emoji kubus knipplaat Downloaden
Materiaal bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen Pesten Downloaden
MBO Regels in Wthat's app groepen Downloaden
Media Guide Bullying-Free NZ 2019 Whakanuia Tōu Āhua Ake! Week tegen Pesten Nieuw Zeeland Downloaden
National Bullying Prevention Month Classroom ACTIVITY BOOK for children 2022 Pacer Downloaden
National Bullying Prevention Month STUDENT ACTIVITY BOOK 2022 Pacer Downloaden
Odd Socks Day 2020 - School Pack Downloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & Veiligheid Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Overzicht alle lesmaterialen bij Prentenboek Grapje Downloaden
PDF Kennismakingsspelletjes met stellingen: 5 varianten Tumult Downloaden
PDF Prentenboek Grapje Roxeanne Hazes Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Powerpoint Crossing the Line Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Worksheet Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Guidance for teachers Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Film 3 Back me Up Crossing the Line Downloaden
Pestthermometer uitdeelkaarten Downloaden
Poster 6 rollen bij Pesten Beau Oldenburg Downloaden
Poster Like & Cancel Bieb Boys Downloaden
Poster met Energizers bijlage lesidee 373 Downloaden
Poster met Engergizers van Kwink voor de Gouden Weken Downloaden
Poster National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Powerpoint Like & Cancel groep 5 t/m 8 Bron Biebboys Downloaden
Powerpoint presentatie van Kwink met Acht Gouden Groepsstarters Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage A Pesten. Wat kan ik als ouder doen Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage B Pesten Wat kunnen we als school doen Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage D Bedank kaartje Ziva les opdrachten groep 1 tm 4 Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage E Maken & Doen les opdrachten groep 1 tm 4 Downloaden
Prentenboek Grapje Roxeanne Hazes Powerpoint zie audio ebook op YouTube Downloaden
Prentenboek Grapje voorbereidende opdracht dag voor het lezen van het boek Bijlage C les opdrachten groep 1 tm 4 Downloaden
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Primary assembly plan Powerpoint Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Primary classroom activities Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Primary School Action Pack NZ Downloaden
Primary school assembly presentation Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Primary school lesson and assembly plan Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Primary School Pack Week tegen Pesten 2018 UK We choose respect Downloaden
Primary teacher notes Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Quaranteam groepsactiviteiten voor groepsverbinding op afstand tijdens coronamaatregelen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
QUARANTEAM opdrachten om te doen in Corona tijd met leerlingen Bron Pimento be Downloaden
Quiz Is dit pesten? Downloaden
Quiz Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source Childnet Downloaden
Beleid & Factsheets
Handleiding Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Handleiding onderzoek leerlingtevredenheid en sociale veiligheid Vensters VO-raad Downloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon Downloaden
Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker Downloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO Downloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland Downloaden
Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer' Downloaden
Handreiking Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) - Stichting van de Arbeid Downloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal Downloaden
Handreiking verminderen van bi+ discriminatie Movisie Downloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Hoe gaat u als werkgever om met een klacht of een melding? | Pesten op het werk Bron AN-i Downloaden
Hoofdlijnen - De Staat van het Onderwijs 2023 Downloaden
Infoblad Benoemen professionele vertrouwenspersoon - SER Downloaden
Infographic Cyberpesten van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Discriminatie Monitor Bron Nationale Vacaturebank Downloaden
Infographic Hoe tevreden bent u over onze school? Voor Ouders Downloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport Bron NOC-NSF Downloaden
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport Downloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSF Downloaden
Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie Downloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies Downloaden
Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZW Downloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Downloaden
Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse Arbeidsinspectie Downloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen Downloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf) Downloaden
Ingrijpen bij online discriminatie: lessons learned Het creëren van een veilig, inclusief pedagogisch klimaat waarin zowel docenten en leerlingen zich herkend en erkend voelen Eindrapportage project #DatMeenJeNiet Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders Downloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020' Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022 Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021 Downloaden
Kascontrole 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021 Downloaden
Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron Tumult Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup Downloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut Downloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018 Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs Ministerie OCW Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021 Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon Downloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie Downloaden
Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019 Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Ouderbetrokkenheid in de vereniging - Sport - advies van Centrum Ethiek in de Sport Downloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut Downloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk Downloaden
Pesten gebeurt niet in een vacuüm, onderzoekers over hun resultaten en de stemmen van kinderen op de reis van gepest naar erkend. Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf Downloaden
Pestprotocol stroomschema en checklist voorbeeld.pdf Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS Downloaden
Psychisch belastend werk naar beroep CBS Downloaden
Psychosociale Arbeidsbelasting Factsheet Monitor Arbeid TNO 2014 Pesten op het werk Downloaden
Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
publicatie ‘De Leegte in school’ Downloaden
Rapport 'In eenzaamheid gepest' Downloaden
rapport 20 jaar HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van jongeren Downloaden
Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWS Downloaden
Rapport De Staat van het Onderwijs 2023 Downloaden
Rapport Doorrekening integriteitsmaatregelen Berenschot Nog-nsf Downloaden
Rapport van de Commissie Antipestprogramma's van 2018 Downloaden
Algemeen
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Infographic Pesten Basisscholen Beau Oldenburg Downloaden
Interview met VOS ABB magazine editie november 2022 'Pesten, zo ga je het écht tegen' PDF Downloaden
Kamervragen over Pesten op het Werk aan Minister SZW dd 19-4-2023 Landelijke Dag tegen Pesten Downloaden
Klasindeling maken Downloaden
Klasmanagement tips en tools Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Kunnen kinderen en jongeren van jouw groep terecht bij jou als ze een vraag hebben, een suggestie of een probleem Downloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying org Downloaden
LOL pop kleurplaat Downloaden
Mag ik foute grappen maken? | Onderzoekend gesprek met socioloog Niels Spierings PDF aantekeningen van de avond Downloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron Europol Downloaden
Ouderbetrokkenheid - Houdingen van leerkrachten ten aanzien van ouders en hun emoties, reacties en gevoelens van competentie bij verschillende uitingen van ouderbetrokkenheid Een casusspecifieke analyse Downloaden
Ouderbetrokkenheid succesfactoren en voorbeelden RUG.pdf Downloaden
Ouders en emoties 4 fasen - hoe moet je als leerkracht reageren Downloaden
Pesten is een groepsproces PDF Downloaden
Pesten op school daar gaan wij samen wat aan doen van Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Pesten, wat kan ik als ouder / opvoeder doen? Downloaden
Powerpoint Pesten als groepsproces van Gijs Huitsing RUG - Fonds 1818 Downloaden
PowerPoint-presentatie die leidinggevenden kunnen gebruiken om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk te bespreken TNO Min SZW Downloaden
Printinstructie a5-flyer' PDF document Downloaden
Cyberpesten
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. Online Downloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron Europol Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Infographic Sextortion Openbaar Ministerie Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Media guide for schools NW 2021 Downloaden
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs - als een ramp de school treft 2021 Downloaden
Poster Flyer checklist tegen Cyberpesten Downloaden
Poster
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Poster Pesten door Beau Oldenburg Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Kleurplaat Poster Iedereen hoort erbij groep 3 tm 6 4/4 Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
PDF poster 'Pest niet in de klas en niet Online' zie ook de DigiBord poster Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster A2 'Van Pesten krijg je spijt' bij stripboek Spijt van Carry Slee Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 1 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 2 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 3 van 3 Downloaden
Poster animatie cyberpesten Ik stop pesten nu deel 3 van 4 Downloaden
Poster animatie cyberpesten online pesten Downloaden
Poster animatie fysiek pesten Ik stop pesten nu deel 1 van 4 Downloaden
Poster animatie groepspesten Ik stop pesten nu deel 4 van 4 Downloaden
Poster animatie verbaal pesten Ik stop pesten nu deel 2 van 4 Downloaden
Poster Cyberpesten Animatie Reageer LIEF or LEAVE Downloaden
Poster deel 1/3 want ik sluit niemand buiten (buitensluiten) - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 2/3 Ik sta op tegen pesten - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 3/3 Ik kom op voor een ander - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster Het is echt NIET STOER om een pestkop te zijn Stop Pesten Nu Downloaden
Poster Hey jij hou eens op met dat gepest Downloaden
Poster Iedereen mag meedoen groep 3 tm 6 2/4 Downloaden
Poster LOL Surprise & Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Poster MoetTochKunnen campagne 'De poster over ongevraagde massages' 2/7 Ministerie SZW Downloaden
Poster MoetTochKunnen campagne 'De poster over telefoontjes niet doorgeven'3/7 Ministerie SZW Downloaden
Poster MoetTochKunnen campagne over de kebabkoning' 1/7 Ministerie SZW Downloaden
Poster Negeren Roddelen Slaan Buitensluiten doen alleen LOSERS Downloaden
Poster online pesten Lief or Leave Downloaden
Poster over pesten en cyberpesten: Pesten maakt je kapot, Stop Pesten Nu! gemaakt door Merel Downloaden
Poster Pesten op het werk Borrel #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Kebapkoning #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Ouwe #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Promotie #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Schoudermassage #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Telefoontjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk YouTube filmpjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het Werk: Leuk toch? Werkoverleg Downloaden
Poster Pesten tips voor in de klas van NPO Zapp en EO Downloaden
Poster Pesten voel jij je nu stoer? Downloaden
Poster Pesten, steek jij je hand uit Tekenstijl (A3-formaat) Downloaden
Poster Pledge Anti Bullying Week - You are not alone Downloaden
Poster Stop Pesten Nu - Pesten in het Bejaardentehuis - Wie zwijgt stemt toe Downloaden
Poster Wie zwijgt stemt toe Downloaden
Poster Wij helpen elkaar 1/4 groep 3 tm 6 Downloaden
Poster Wij zijn lief voor elkaar groep 3 tm 6 3/4 Downloaden
Poster Zie je dat iemand gepest wordt? DOE IETS Downloaden
Poster: ben jij altijd hulpvaardig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Herken jij dit? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Ja pesten gebeurt ook op het werk - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Lekker collegiaal bezig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Leraar helpt het pestprobleem oplossen Stop Pesten Nu: Downloaden
Poster: Moeder praat met haar dochter die gepest word op school, Stop Pesten Nu Downloaden
Posters Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Posters EHBO Kit voor privacy & sociale media Downloaden
Posters tegen Pesten drieluik - VO - Posters tegen pesten 'Ik sta op tegen pesten', 'Buitensluiten' en 'Ik sluit niemand buiten' Downloaden

Pagina's