Downloadcentrum | Page 2 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Downloadcentrum

In onze kennisbank (inclusief downloadcentrum) tref je allerlei materialen en informatie aan over pesten & online pesten (nationaal en internationaal), ter inspiratie of om te downloaden: *Algemeen, *Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), *Handleidingen, *Bijlagen bij Lesmaterialen over Pesten & Online Pesten (Cyberpesten), *Posters en *Wetenschappelijke Onderzoeken 

Lees de disclaimer voor het gebruik van de materialen

BN'ers steunen Stop Pesten Nu

Beleid & Factsheets
Infographic Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt Centrum Veilige Sport Downloaden
Infographic Sport 2020 NOC-NSF Downloaden
Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het verminderen van discriminatie? Movisie Downloaden
Infographic Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren Movisie Downloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Infographic-Wat-werkt-bij-culturele-interventies Downloaden
Informatieblad Ongewenste omgangsvormen Inspectie SZW Downloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Downloaden
Informatieblad Seksuele intimidatie | Nederlandse Arbeidsinspectie Downloaden
Informatiebrochture LKC Drie routes om een klacht op school op te lossen Downloaden
informatiebrochure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (pdf) Downloaden
Ingrijpen bij online discriminatie: lessons learned Het creëren van een veilig, inclusief pedagogisch klimaat waarin zowel docenten en leerlingen zich herkend en erkend voelen Eindrapportage project #DatMeenJeNiet Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Integriteit in de praktijk - de vertrouwenspersoon publicatie van het Huis voor Klokkenluiders Downloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Jaarverslag 2021 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Jaarverslag Integriteit Defensie 2020' Downloaden
Kaartjes met Bouwstenen Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Kamerbrief over lerarenstrategie Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) 2022 Downloaden
Kamerbriief Nieuwe cijfers over Pesten in het funderend Onderwijs d.d. 28 september 2021 Downloaden
KNGU Ongelijke leggers 2021 Downloaden
Kunnen ouders bij jou terecht als leiding PDF Bron Tumult Downloaden
Legplan Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup Downloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Meerjarenplan 2021 - 2025 Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Monitor Sportief Wedstrijdgedrag 2020 Mulier instituut Downloaden
Monitor Veilig Sport Klimaat 2018 Downloaden
Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport 2021 Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon Downloaden
Ongewenste omgangsvormen Publicatie Arbeidsinspectie Downloaden
Opschakelen Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2019 Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Ouderbetrokkenheid in de vereniging - Sport - advies van Centrum Ethiek in de Sport Downloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut Downloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak Bron Katholiek Onderwijs Vlaanderen Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
Presentatie Beleidstool Mediawijsheid Bron Mediawijsheid.be Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS Downloaden
Psychisch belastend werk naar beroep CBS Downloaden
Psychosociale Arbeidsbelasting Factsheet Monitor Arbeid TNO 2014 Pesten op het werk Downloaden
Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
rapport 20 jaar HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van jongeren Downloaden
Rapport 2020 Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport iov NOC-NSF en Ministerie VWS Downloaden
Rapport Doorrekening integriteitsmaatregelen Berenschot Nog-nsf Downloaden
Remote Access Trojans van Europol PDF Downloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession Downloaden
Report Misdirections-in prevention StopBullying.gov Downloaden
Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVB Downloaden
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden
Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs Downloaden
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid Downloaden
Safer Internet Day 2020 Impact Report published Downloaden
Sanctieladder naar leerlingen VO Downloaden
Sexting: spannend, maar strafbaar? Bron Saxion Downloaden
So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of Europe Downloaden
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport Safeguarding children in sport 2019 Source European Union Downloaden
Sport Tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders Mulier Instituut Downloaden
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online Downloaden
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media Downloaden
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo Downloaden
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie Downloaden
Cyberpesten
Infographic Sextortion Openbaar Ministerie Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Media guide for schools NW 2021 Downloaden
Poster Flyer checklist tegen Cyberpesten Downloaden
Research School bullying 2022: Prevalence and variation in and between school systems in TIMSS 2015 Downloaden
Social Networking Sites : Accessibility & Reporting Abuse/Harassment Downloaden
Sport voor Jongeren: Social Media houdt het sportief Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sportief met social media voor Bestuurders Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Stappenplan Cyberpesten / Online Pesten Bron Medianest Downloaden
STOP CYBERBULLYING DAY INTERNATIONAL SURVEY 2017 Downloaden
Targeted-by-cyberbullies ABC National Anti Bullying and DCU Downloaden
Handleidingen
Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol Downloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Achtergrond informatie Downloaden
LHBTIQ+ representatie - Spiekbriefje Downloaden
Mediawegwijzer voor leerkrachten over Sexting @ School Child Focus, Sensoa, Pimento en MIOS-UAntwerpen Downloaden
Odd Socks Day 2020 - Workplace Pack Downloaden
Online safety guide for parents and carers Downloaden
Ons voetbal is van iedereen KNMV Downloaden
Ouderenmishandeling Wat kan ik als vrijwilliger doen Movisie Downloaden
Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld Downloaden
Overzichtskaart Shame Sexting Bron Kis Downloaden
Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA Downloaden
Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017) Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Removing links to explicit content on search machines Europol Downloaden
Report Sexual and sexist bullying 2021 Source ABA Downloaden
Roadmap Screening voor HR tbv werving nieuwe medewerkers Goede Doelen Nederland Downloaden
Scouting Leiden zonder lijden Pesten Bron FOS Scouting be Downloaden
Seksualiteit online in het primair onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Seksualiteit online in het voortgezet onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Seksualiteit online in het voortgezet onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Skype handleiding van Helpwanted Downloaden
Sportverenigingen wegwijzer Normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport Downloaden
Stappenplan Help, er circuleert een naaktfoto / seksfilmpje op mijn school Bron LOVEonline Downloaden
Stop Disablist Bullying Training Course Manual - English Erasmus.pdf Downloaden
Tackling online hate and trolling Internet Matters org Downloaden
Tackling race and faith targeted bullying face to face and online: a guide for schools Downloaden
Talking to 13-17s about online sexual harassment PDF Source Childnet Downloaden
Talking to 9-12s about online sexual bullying PDF Source Chilldnet Downloaden
Targeted by bullies ABC National Anti Bullying adn DCU Downloaden
Teamtool LHBTIQ+ representatie Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COP Downloaden
Key stafe 1 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 1 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 2 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 2 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 3-4 lesson activities Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Key stage 3-4 presentation Week tegen Pesten 2014 UK - Let’s Fight It Together Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kleurplaat A4 Ik doe tegen iedereen lief Downloaden
Kleurplaat A4 In onze klas mag iedereen zichzelf zijn Downloaden
Kleurplaat A4 Pesten is gemeen, ik doe daar niet aan mee Downloaden
Kleurplaat Poster XXL Iedereen hoort erbij Downloaden
Kleurplaat XXL Ik doe tegen iedereen lief Downloaden
Kleurplaat XXL In onze klas mag iedereen zichzelf zijn Downloaden
Kleurplaat XXL Pesten is gemeen Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op school Downloaden
Language for Jokes and Humor PDF Downloaden
Leerling werkblad De Locker HUMAN Downloaden
Leerlingboekje Film Spijt Downloaden
Leerlingwerkblad De vloer op jr in de klas Downloaden
Leerlingwerkblad De vloer op jr Blinddate Downloaden
Leerlingwerkblad Over kleur gesproken HUMAN Downloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZ Downloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek open Downloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be Downloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020 Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap Zelfbewustzijn Downloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Les idee voor groep 6 Afgewezen en erbij horen Bron HU Downloaden
Les materiaal Meidenvenijn gesprekskaartjes van Chica ZAPP Downloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TV Downloaden
Lesbrief Er zijn grenzen Het Klokhuis Downloaden
Lesbrief Grapje VO bovenbouw en MBO HUMAN Downloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief What's app spel voor groep 4 & 5 of 6 tm 8 www.greenscreenbox.nl Downloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSociety Downloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesmap Sexting@School Bron Mediawijs.be Downloaden
Lesmateriaal bij stripboek Spijt van Carry Slee Downloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying education Downloaden
Lesmateriaal Kinderboek Victorine Downloaden
Lespakket bij Film Luister Kindertelefoon Downloaden
Lespakket Week tegen Pesten 2022 met Dolfje Weerwolfje Downloaden
Lesson plan Against Homophobia and Transphobia from UNESCO Downloaden
Lesson plan Joking, Teasing or Bullying? Ages 7 en 8 Downloaden
Lesson plan Thinking about gender norms 13 years and above from UNESCO Downloaden
Lesson plan What are they thinking? 13 and above Source UNECSO Downloaden
Lesson Plans and Quick Activities Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source Childnet Downloaden
Lyrics Anyone but me Downloaden
Materiaal bij groepsspel Gelukt voor 12-14 jarigen van Kies Kies tegen Pesten Downloaden
MBO Regels in Wthat's app groepen Downloaden
Media Guide Bullying-Free NZ 2019 Whakanuia Tōu Āhua Ake! Week tegen Pesten Nieuw Zeeland Downloaden
Odd Socks Day 2020 - School Pack Downloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & Veiligheid Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Overzicht alle lesmaterialen bij Prentenboek Grapje Downloaden
PDF Kennismakingsspelletjes met stellingen: 5 varianten Tumult Downloaden
PDF Prentenboek Grapje Roxeanne Hazes Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Powerpoint Crossing the Line Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Worksheet Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Guidance for teachers Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Film 3 Back me Up Crossing the Line Downloaden
Pestthermometer uitdeelkaarten Downloaden
Poster 6 rollen bij Pesten Beau Oldenburg Downloaden
Poster met Energizers bijlage lesidee 373 Downloaden
Poster National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Powerpoint presentatie van Kwink met Acht Gouden Groepsstarters Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage A Pesten. Wat kan ik als ouder doen Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage B Pesten Wat kunnen we als school doen Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage D Bedank kaartje Ziva les opdrachten groep 1 tm 4 Downloaden
Prentenboek Grapje Bijlage E Maken & Doen les opdrachten groep 1 tm 4 Downloaden
Prentenboek Grapje Roxeanne Hazes Powerpoint zie audio ebook op YouTube Downloaden
Prentenboek Grapje voorbereidende opdracht dag voor het lezen van het boek Bijlage C les opdrachten groep 1 tm 4 Downloaden
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Primary assembly plan Powerpoint Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Primary classroom activities Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Primary School Action Pack NZ Downloaden
Primary school assembly presentation Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Primary school lesson and assembly plan Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Primary School Pack Week tegen Pesten 2018 UK We choose respect Downloaden
Primary teacher notes Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Quaranteam groepsactiviteiten voor groepsverbinding op afstand tijdens coronamaatregelen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
QUARANTEAM opdrachten om te doen in Corona tijd met leerlingen Bron Pimento be Downloaden
Quiz Is dit pesten? Downloaden
Quiz Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source Childnet Downloaden
Responding to bullying: tips for teachers Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Restorative Thinking Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Richtlijnen voor discussie serie 13-Reasons Why Bron Netflix Downloaden
Secondary assembly plan Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Secondary classroom activties Make a noise about bullying Week tegen Pesten UK 2015 Downloaden
Secondary school assembly presentation Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Secondary school lesson and assembly plan Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Secondary School Pack Week tegen Pesten 2018 UK We choose respect Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Guidance for teachers Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Sexting lesson plan Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Sexting Powerpoint Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Sexting Worksheets Downloaden
Slide show National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Songtekst Kinderen voor Kinderen Als je wordt gepest.pdf bij les idee 173 Downloaden
Spel Horen, Zien en Spelen Bron Tumult Downloaden
Spel Maak duidelijk dat pesten niet kan Downloaden
Spiekbriefje shame sexting Bron Act4Respect Downloaden
Sport voor begeleiders: Stappenplan sportief met media Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Step Up Speak Up Teaching Guide Source Childnet Downloaden
Step Up, Speak Up Instructions All Lesson plans Source Childnet Downloaden
Step Up, Speak Up Powerpoint Presentation Peer to Peer Assembly Guidance Source Childnet Downloaden
Step Up, Speak Up! Instructions Presentation Peer to Peer Assembly Guidance Source Childnet Downloaden
Stop Signs Bullying UK Downloaden
Stripboek Cyberpesten Project Blurred Lives Downloaden
Student activities Upper primary Game On Downloaden
Student tipsheet interactieve PDF National Bullying Prevention Month 2019 Downloaden
Teacher Activity Pack NZ 2021 Downloaden
Teacher info activities Game On Upper Primary Downloaden
Teacher’s Guide For Grades 4 to 6: Addressing Bullying From the Bystander’s Point of View Downloaden
Teaching Guide Just a joke? Sexualised online bullying amongst 9-12 Source Childnet Downloaden
Teamtool shame sexting voor de begeleider Bron Act4Respect Downloaden
Template letters to parents Week tegen Pesten UK 2016 Anti-Bullying Week Stop and think-words can hurt Downloaden
Poster
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Kleurplaat Poster Iedereen hoort erbij groep 3 tm 6 4/4 Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
PDF poster 'Pest niet in de klas en niet Online' zie ook de DigiBord poster Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster A2 'Van Pesten krijg je spijt' bij stripboek Spijt van Carry Slee Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 1 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 2 van 3 Downloaden
Poster Animatie onderbouw BO-scholen Stop Pesten Nu 3 van 3 Downloaden
Poster animatie cyberpesten Ik stop pesten nu deel 3 van 4 Downloaden
Poster animatie cyberpesten online pesten Downloaden
Poster animatie fysiek pesten Ik stop pesten nu deel 1 van 4 Downloaden
Poster animatie groepspesten Ik stop pesten nu deel 4 van 4 Downloaden
Poster animatie verbaal pesten Ik stop pesten nu deel 2 van 4 Downloaden
Poster Cyberpesten Animatie Reageer LIEF or LEAVE Downloaden
Poster deel 1/3 want ik sluit niemand buiten (buitensluiten) - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 2/3 Ik sta op tegen pesten - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 3/3 Ik kom op voor een ander - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster Het is echt NIET STOER om een pestkop te zijn Stop Pesten Nu Downloaden
Poster Hey jij hou eens op met dat gepest Downloaden
Poster Iedereen mag meedoen groep 3 tm 6 2/4 Downloaden
Poster MoetTochKunnen campagne 'De poster over ongevraagde massages' 2/7 Ministerie SZW Downloaden
Poster MoetTochKunnen campagne 'De poster over telefoontjes niet doorgeven'3/7 Ministerie SZW Downloaden
Poster MoetTochKunnen campagne over de kebabkoning' 1/7 Ministerie SZW Downloaden
Poster Negeren Roddelen Slaan Buitensluiten doen alleen LOSERS Downloaden
Poster online pesten Lief or Leave Downloaden
Poster over pesten en cyberpesten: Pesten maakt je kapot, Stop Pesten Nu! gemaakt door Merel Downloaden
Poster Pesten op het werk Borrel #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Kebapkoning #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Ouwe #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Promotie #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Schoudermassage #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Telefoontjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk YouTube filmpjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het Werk: Leuk toch? Werkoverleg Downloaden
Poster Pesten tips voor in de klas van NPO Zapp en EO Downloaden
Poster Pesten voel jij je nu stoer? Downloaden
Poster Pesten, steek jij je hand uit Tekenstijl (A3-formaat) Downloaden
Poster Pledge Anti Bullying Week - You are not alone Downloaden
Poster Stop Pesten Nu - Pesten in het Bejaardentehuis - Wie zwijgt stemt toe Downloaden
Poster Wie zwijgt stemt toe Downloaden
Poster Wij helpen elkaar 1/4 groep 3 tm 6 Downloaden
Poster Wij zijn lief voor elkaar groep 3 tm 6 3/4 Downloaden
Poster Zie je dat iemand gepest wordt? DOE IETS Downloaden
Poster: ben jij altijd hulpvaardig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Herken jij dit? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Ja pesten gebeurt ook op het werk - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Lekker collegiaal bezig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Leraar helpt het pestprobleem oplossen Stop Pesten Nu: Downloaden
Poster: Moeder praat met haar dochter die gepest word op school, Stop Pesten Nu Downloaden
Posters Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Posters EHBO Kit voor privacy & sociale media Downloaden
Posters tegen Pesten drieluik - VO - Posters tegen pesten 'Ik sta op tegen pesten', 'Buitensluiten' en 'Ik sluit niemand buiten' Downloaden
Remko Pasveer zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Sander Boschker zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
Intervention in (inter)action A video-based analysis of the role of third parties in interpersonal conflicts 2022 Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014 Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018). Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and Wellbeing Downloaden
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: Rijksoverheid Downloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000 Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018 Downloaden
Master Too Bee or to Queen Bee? Meidenvenijn in groep 5 2014 Downloaden
Measuring science capital, science attitudes, and science experiences in elementary and middle school students Downloaden
Measuring science capital, science attitudes, and science experiences in elementary and middle school students Downloaden
Mediagebruik en de mediawijsheid van 0 tot 18 en hun ouders medianest cijfers 2021 Vlaanderen Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 1 Studenten Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2 Medewerkers Downloaden
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 3 Beleid Downloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace Bullying Downloaden
Moral judgment of disparagement humor Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class Danelien A. E. van Aalst ,Frank van Tubergen Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021 Downloaden
Motivation towards mathematics from 1980 to 2015: Exploring the feasibility of trend scaling Downloaden
Naaktfoto's gelekt? Kwalitatieve studie naar ervaringen van slachtoffers 2020 UGent Downloaden
Nice or Naughty? The Role of Emotions and Digital Media Use in Explaining Adolescents’ Online Prosocial and Antisocial Behavior Research 2016 Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
Old jokes, new media – Online sexism and constructions of gender in Internet memes n2018 Downloaden
onderzoek 'Aantal gepeste leerlingen per klas: leerkracht maakt het verschil' van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) Downloaden
Onderzoek 2017 Hoofdrolspeler, bijrol en figurant: socialisatie of individueel kenmerk Bron UGent Downloaden
Onderzoek Academisch Pesten BMJ Open Systematic review of academic bullying in medical settings: dynamics and consequences Downloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNV Downloaden
Onderzoek Discriminatie in de schoonmaak 2021 FNV Downloaden
Onderzoek Humor en toch leuk? Downloaden
Onderzoek In hoeverre zijn middelbare scholen in Nederland aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor schade die een leerling lijdt als hij op die school wordt gepest Tom Rotteveel Downloaden
Onderzoek ISO Eén op de vijf studenten is wel eens slachtoffer geweest van een sociaal onveilig incident 2022 Downloaden
onderzoek Kwalitatief onderzoek naar visie en aanpak van vak- en groepsleerkrachten omtrent pesten binnen het gymnastiekonderwijs op basisscholen Downloaden
Onderzoek Lachen voorbij de grens Een filosofische bespreking van humor Downloaden
Onderzoek Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen Downloaden
Onderzoek n in de kindertijd als predictor van psychopathische trekken in de adolescentie 2014 Bron UGent Downloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen Downloaden
Onderzoek Pesten onderbroken: leerlingen die het slachtoffer zijn van onderwijs op afstand tijdens de COVID-19-pandemie Oktober 2022
Onderzoek The Social Cognitions of Victims of Bullying: A Systematic Review 2021 RUG Downloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Onderzoek​ seksuele intimidatie op de werkvloer Downloaden
Online ontspoord schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland Downloaden
Online teaching during COVID-19 pandemic: A phenomenological study of university educators’ experiences and challenges 2022 Downloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021 Downloaden
Overal op je hoede onderzoek van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Downloaden
Pathways to Cyber Bullying from Bystander to Participant: Secondary School Students’ Perspectives Downloaden
Peer relations and friendships in early childhood: The association with peer victimization Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten een volwassen probleem onderzoek naar risico factoren Pesten op de werkvloer Downloaden
Pesten is kindermishandeling Downloaden
Pesten op het werk aclvb .be Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten op sportverenigingen (2016) Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Pesten, wat doe je eraan? Christelijke Hogeschool Ede Downloaden
Postprint - Would I be Helped? Cross-National CCTV Footage Shows That Intervention Is the Norm in Public Conflicts Downloaden
Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten 2013 UT Enschede Sabine Tankink Downloaden
Primaire Denkfouten en de Ontwikkeling van Externaliserend Probleemgedrag, Secundaire Denkfouten en Pestgedrag bij Kinderen in het Reguliere Basisonderwijs
Proefschrift Elements Contributing to Teachers' Role in Bullying Danelien van Aalst Nederlandse verkorte samenvatting 2022 Downloaden
Proefschrift over versterking van rol leraren bij signaleren en aanpakken pestgedrag op basisschool Marloes van Verseveld Downloaden
proefschrift ‘The Group Process of Bullying: Developmental, Methodological, and Social-Cognitive Perspectives Loes Pouwels Radboud Universiteit Downloaden
Project deSHAME - Executive Summary Source Childnet Downloaden
Project deSHAME - Report Source Childnet Downloaden
Project: School, gender & veiligheid Stichting School en Veiligheid Downloaden
Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying Downloaden
Psychopathologies mediate the link between autism spectrum disorder and bullying involvement: A follow-up study 2022 Downloaden
Publicatie Genen van invloed op pestgedrag VU Amsterdam Downloaden
Qualitative Methods in School Bullying and Cyberbullying Research: An Introduction to the Special Issue Downloaden
Race and Racism in English Secondary Schools 2020 Downloaden
Racist and faith targeted bullying - prevalence 2020 Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Rapport Online discriminatie in het voetbal 2022 KNVB en Movisie Downloaden
Rapport 'Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs' Onderwijsraad Downloaden
Rapport Als je het ons vraagt. Thuis in 2020 De Kinderombudsman november 2020. Downloaden
Rapport ECP Safer Internet Day 2021 Downloaden
Rapport Hoe pesten aanpakken in het jeugdwerk? Downloaden
Rapport Meldingen vertrouwensinspecteurs in het onderwijs in schooljaar 2021-2022 Downloaden
Rapport Pedagogisch sportklimaat in het voetbal Muller instituut Downloaden
rapport Posten, scrollen, appen en snappen 14 en 15 jaar 2019 Project Awesome Downloaden
Rapport UNESCO Ending school violence and bullying 2019 Downloaden
Rapport Van omstander naar ‘upstander’ Mediawijsheid Downloaden
Rapportage Onderzoek: Relationele en seksuele vorming in het VO 2022 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van docenten van DUO dd 28112018 Downloaden
Refining victims’ self-reports on bullying: Assessing frequency, intensity, power imbalance, and goal-directedness Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene Veenstra RUG Downloaden
Relationship between Direct and Relational Bullying and Emotional Well-being among Adolescents: The role of Self-compassion Downloaden
Report Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators Downloaden
Report UNESO 2021 Don't look away: no place for exclusion of LGBTI students Downloaden
Research A Meta-Analytic Review on the Social–Emotional Intelligence Correlates of the Six Bullying Roles: Bullies, Followers, Victims, Bully-Victims, Defenders, and Outsiders 2022 Downloaden
Research Article How to blow the whistle on an academic bully Downloaden
Research Be a buddy, not a bully? Four studies on emotional and social processes related to bullying, defending, and victimization RUG 2016 Downloaden
Research Bullying and Its Associated Individual, Peer, Family and School Factors: Evidence from Malaysian National Secondary School Students 2021 Downloaden
Research Bullying in children 2020 Downloaden
Research Bullying Prevention in Adolescence: Solutions and New Challenges from the Past Decade December 2021 Downloaden
Research Cyberbullying on social networking sites: A literature review and future research directions 2021 research directions - Tommy K.H. Chan, Christy M.K. Cheung, Zach W.Y. Lee Downloaden
Research Does defending victimized peers put youth at risk of being victimized? 2022 Downloaden
Research Heroes, contracts, cooperation, and processes: Changes in collaboration in a large enterprise systems project 2021 Downloaden
Research High Performance Work Systems, Justice, and Engagement: Does Bullying Throw a Spanner in the Works? 2022 Downloaden
Research How Australian parents of bullied and non-bullied children see their school responding to bullying Downloaden
Research Long-term effects of bullying Downloaden
Research Multi-Informant Assessment of Bullying in Austrian Schools Downloaden
Research Predictive Model of The Factors Involved in Cyberbullying of Adolescent Victims 2022 Downloaden
Research Teachers Can Make a Difference in Bullying: Effects of Teacher Interventions on Students’ Adoption of Bully, Victim, Bully-Victim or Defender Roles across Time 2022 Downloaden
Research Youth Bullying and Suicide: Risk and Protective Factor Profiles for Bullies, Victims, Bully-Victims and the Uninvolved Downloaden
Research ‘‘We were Sad and We were Angry’’: A Systematic Review of Parents’ Perspectives on Bullying Downloaden
Responding to overt displays of prejudice: A role-playing exercise Bron ResearchGate Downloaden
Rethinking School-Based Bullying Prevention Through the Lens of Social and Emotional Learning: a Bioecological Perspective Downloaden
Safety and Inner City Neighborhood Change: Student and Teacher Perspectives Show all authors Sejal Patel, Miad Ranjbar, Tawnya C. Cummins, Downloaden
Samenvatting: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs in het kort Downloaden
School Teasing and Bullying After the Presidential Election 2019 Downloaden
Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault1 Downloaden
Should I Defend or Should I Go? An Adaptive, Qualitative Examination of the Personal Costs and Benefits Associated With Bullying Intervention Downloaden
Sibling Bullying: A Prospective Longitudinal Study of Associations with Positive and Negative Mental Health during Adolescence 2021 Downloaden
Signalen van Fleur Bloemen Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan? Downloaden
Signaleren van pesten: het belang ervan voor de algemeen kinderarts Downloaden
Smoothing the path to practice: Playful learning raises study happiness and confidence in future roles among student teachers and student ECE teachers Downloaden
Social Network Approaches to Bullying and Victimization 2021 Downloaden
Social Norms and the Expression and Suppression of Prejudice: The Struggle for Internalization Bron ResearchGate Downloaden
StatusOfMind Social media and young people's mental health and wellbeing Downloaden
Students’ Reasons for Why They Were Targeted for In-School Victimization and Bullying June 2020 Downloaden
Tackling online sexual bullying and harassment amongst young people Source Childnet Downloaden
Teachers Using Role-play to Prevent Bullying 2019 Downloaden
Telling, Comforting, and Retaliating: the Roles of Moral Disengagement and Perception of Harm in Defending College-Aged Victims of Peer Victimization Downloaden
Testing how teachers’ self-efficacy and student-teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self-esteem Danelien A.E. van Aalst 2021 Downloaden
The association between the social environment of childhood and adolescence and depression in young adulthood - A prospective cohort study 2022 Downloaden
THE CYBER-SAMARITANS: EXPLORING CRIMINAL LIABILITY FOR THE “INNOCENT” BYSTANDERS OF CYBERBULLYING Downloaden
The dark side of working online: Towards a definition and an Emotion Reaction model of workplace cyberbullying Downloaden
The economic cost of bullying in Australian schools 2018 Downloaden
The effect of bystanders’ support of targets of workplace incivility on observers’ intentions to help Downloaden
The effect of parental stress on bullying and victimization in adolescence and the role of self-control and gender as a moderator 2022 Downloaden
The Financial Cost of Bullying, Violence & Vandalism. Slate, February, 2011. Downloaden
The Impact of Academic Achievement and Parental Practices on Depressive Symptom Trajectories Among Chinese Adolescents 2021 Downloaden
The interpersonal problem-solving inventory: Development and evaluation in a fourth-grade student sample Downloaden
The Mediating Effect of Regulatory Emotional Self-Efficacy on the Association between Self-Esteem and School Bullying in Middle School Students: A Cross-Sectional Study Downloaden
The Online Behaviour Taxonomy: A conceptual framework to understand behaviour in computer-mediated communication Downloaden
The relation between defending, (dis)liking, and the classroom bullying norm: A cross-sectional social network approach in late childhood Downloaden
The relation between defending, (dis)liking, and the classroom bullying norm: A cross-sectional social network approach in late childhood Downloaden
The Risk of Bullying and Probability of Help-Seeking Behaviors in School Children: A Bayesian Network Analysis 2021 Downloaden
The role of cyberbullying victimization in the relationship between adult BTS fans' psychological sense of community and wellbeing 2022 Downloaden
The Role of Pubertal Timing in the Development of Peer Victimization and Offending From Early- to Mid-Adolescence Downloaden
Algemeen
Interview met VOS ABB magazine editie november 2022 'Pesten, zo ga je het écht tegen' PDF Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Kunnen kinderen en jongeren van jouw groep terecht bij jou als ze een vraag hebben, een suggestie of een probleem Downloaden
Live streaming Top 10 tips for teens Source Cyberbullying org Downloaden
Mag ik foute grappen maken? | Onderzoekend gesprek met socioloog Niels Spierings PDF aantekeningen van de avond Downloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron Europol Downloaden
Pesten op school daar gaan wij samen wat aan doen van Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Pesten, wat kan ik als ouder / opvoeder doen? Downloaden
Powerpoint Pesten als groepsproces van Gijs Huitsing RUG - Fonds 1818 Downloaden
PowerPoint-presentatie die leidinggevenden kunnen gebruiken om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk te bespreken TNO Min SZW Downloaden
Printinstructie a5-flyer' PDF document Downloaden
Rebus over pesten 1 Downloaden
Rebus over Pesten 2 Downloaden
Rebus over Pesten 3 Downloaden
Rimmel Beauty Cyberbullying Whtie Paper 2018 Downloaden
Samen tegen cybercrime Stappenplan voor IT-specialisten Bron Politie Downloaden
Scriptie Interculturele –en religieuze humor Over beeldvorming, cartoons en etnisch culturele minderheden Downloaden
Sensoa Vlaggensysteem de normatieve lijst Buiten de Lijnen 2018 Downloaden
Signaalkaart pesten: de 6 pest-alerts! Bron Radboud Universiteit en Ape Management Downloaden
Statuten Stichting Stop Pesten Nu 2022 Downloaden
Stichting Nivoz ‘reflectieve vragen’ en een met ‘suggesties voor in de klas’ Downloaden
Structuurkaarten Corona Bron Klasse.be Downloaden
Handige downloads externen
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
SBCM folder Pesten, wat kun jij eraan doen? voor werknemers Downloaden
SBCM Met dialoogkaarten in gesprek over pesten Downloaden
SBCM voor professionals folder Pesten, zo gaat u daar als organisatie mee om! Downloaden
So you got naked online brochure English SWGFL Downloaden

Pagina's