van rode stickers naar 5 gouden gedragsregels | Stop Pesten NU

084-8340086

Van rode stickers naar 5 gouden gedragsregels

Zavo zaventem, geconfronteerd met toenemend storend gedrag onder leerlingen, heeft een significante verandering in hun benadering van gedragsmanagement doorgevoerd. onder leiding van campusdirecteur helene de donder, heeft de school de overstap gemaakt van een traditioneel sanctiesysteem naar een meer participatieve en onderzoekende aanpak, gericht op vijf gouden gedragsregels.

Uitdaging van te veel regels

De donder merkte op dat een overvloed aan regels vaak leidt tot selectieve reacties van zowel leerlingen als leraren, gebaseerd op hun persoonlijke 'allergiezones'. Het oude systeem, gebaseerd op rode stickers in de agenda, was niet effectief; sommige leerlingen verzamelden deze stickers zonder enige verandering in hun gedrag.

Vierlademodel

In samenwerking met de vrije universiteit brussel (vub) en het project 'onderzoekende school', begon zavo zaventem met het implementeren van het vierlademodel. dit model categoriseert overtredingen in vier niveaus, waaraan de school zelf passende maatregelen koppelt. dit proces omvatte overleg met andere grootstedelijke scholen en literatuurstudie.

Ontwikkeling van 5 gouden regels

De school ontwikkelde vijf kernregels die essentieel zijn voor het creëren van een positief schoolklimaat. deze regels zijn:

  • op tijd komen.
  • je materiaal in orde hebben.
  • nederlands spreken in het schoolgebouw en bij schoolactiviteiten.
  • schermen alleen gebruiken als de leraar dat toelaat.
  • iedereen aanvaarden.

Deze regels zijn ontworpen om consistentie en duidelijkheid te bieden, zowel voor leerlingen als leraren.

Rol van herstelvragen

Naast de gouden regels introduceerde de school een kaartje met herstelvragen. dit leidde tot enige verwarring onder leraren over de rol van straffen versus het voeren van gesprekken. De donder benadrukt echter dat het doel is om een verbindend, herstelgericht klimaat te creëren.

Aanpak en herhaling

De donder erkent dat niet alle leerlingen thuis goed gedrag aanleren. Daarom is het belangrijk om gewenst gedrag te oefenen en te herhalen in de schoolomgeving. Dit omvat ook preventieve acties zoals middagactiviteiten en het creëren van een fijne schoolomgeving.

Conclusie

De aanpak van zavo zaventem toont aan dat een verschuiving naar een meer participatieve en onderzoekende aanpak, gericht op duidelijke en consistente gedragsregels, Effectief kan zijn in het verbeteren van het gedrag van leerlingen. Door de focus te leggen op een klein aantal essentiële regels en het bevorderen van een herstelgericht klimaat, streeft de school naar een omgeving waarin zowel leerlingen als leraren zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Bron Klasse

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen