Creatieve & Inspirerende lesmaterialen Pesten & Online Pesten

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Creatieve & Inspirerende lesmaterialen over Pesten & Online Pesten

Ontdek nu onze geweldige verzameling (ruim 550) lesideeën en materialen over pesten & online pesten (cyberpesten) - en het beste van alles, het is helemaal gratis!

Doneer button

Pesten is een gevoelig onderwerp. Als leerkracht weet je hoe belangrijk het is om dit gesprek met je leerlingen aan te gaan, maar het is niet altijd eenvoudig. Sommige leerlingen zijn misschien terughoudend om hun gevoelens en ervaringen te delen, terwijl anderen niet zeker weten hoe ze hun zorgen moeten uiten. Daarom is het essentieel om een benadering te kiezen die uitnodigend, boeiend en, vooral, effectief is.

Samen tegen Pesten

Leerlingen op hun gemak stellen, de deur openen voor openhartige gesprekken en hen uitrusten met de kennis en vaardigheden om pesten te begrijpen, te voorkomen en te bestrijden. Stap voor stap, activiteit voor activiteit, zullen we samenwerken om een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen te creëren.

hand met hart

Wees de leerkracht die het verschil maakt

Op deze pagina hebben we een rijke verzameling aan creatieve en inspirerende ideeën en lesmaterialen samengebracht, speciaal ontworpen om het gesprek over pesten op een innovatieve manier te faciliteren.

Of je nu de voorkeur geeft aan het organiseren van een spannende speurtocht, het opzetten van een rollenspel, het bespreken van realistische casussen, het duiken in een escape room-ervaring, het uitvoeren van een toneelstuk of gewoon het ophangen van een krachtige poster; we hebben voor elk wat wils.

Extra inspiratie 

Al deze waardevolle (les)materialen kunnen het hele schooljaar door kosteloos worden gebruikt  (èn niet alleen tijdens de Dag-/Week Tegen Pesten)

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO.

Casus Omgaan met pestgedrag en de gevolgen voor de gepeste Leerling

Situatie: In de klas is er een leerling genaamd Lisa die last heeft van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Het pesten heeft een negatieve invloed op haar welzijn en heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en isolatie.

To understand that kindness is powerful and that a little bit of kindness can make a big difference.

Downloads

Inleiding

Begin de les met een gesprek over pesten en waarom het belangrijk is om voor elkaar op te komen. Vraag de leerlingen wat zij weten over pesten en wat zij denken dat zij kunnen doen om elkaar te helpen bij pesten.

Uitleg

Leg aan de leerlingen uit dat zij een speurtocht gaan doen waarbij zij verschillende opdrachten moeten uitvoeren om te leren hoe zij elkaar kunnen helpen bij pesten. Leg uit dat het thema van de speurtocht 'opkomen voor elkaar bij pesten' is.

Opdrachten

Geef elke leerling een set emotiekaarten met verschillende gezichtsuitdrukkingen. Vraag hen om in kleine groepjes situaties te bedenken waarbij ze de juiste emotiekaart kunnen selecteren. Laat elk groepje een situatie presenteren aan de klas en bespreek hoe empathie en begrip kunnen helpen in die situatie.

Goos Guts is een hele gewone jongen die samen met zijn vader in Polderdam woont. Hij maakt eigenlijk nooit iets bijzonders mee. Op een dag treft hij een levende mummie aan in zijn kamer. Na overleg met zijn vader Klaas besluiten ze de mummie te verbergen voor de buitenwereld. De hele wetenschappelijke wereld zou zich maar op de mummie storten en dat willen Goos en Klaas niet. Bovendien blijkt de mummie een erg grappige en gezellige maar ook eigenwijze huisgenoot, al snel kunnen ze niet meer zonder Dummie! Dummie vindt alles leuk en leert graag nieuwe dingen.

Met deze quiz kunnen leerlingen hun kennis verder verdiepen en worden belangrijke aspecten van pesten benadrukt. Het biedt een interactieve manier om de lesstof te herhalen en de bewustwording over pestgedrag te vergroten.

Quiz: Pesten

1. Wat is pesten?
a) Een eenmalige gemene opmerking maken tegen iemand.
b) Herhaaldelijk en opzettelijk kwetsende handelingen uitvoeren tegen iemand.
c) Een grapje maken dat anderen niet leuk vinden.

Lesplan: Thema Ga Oranje - Eenheid en Verbinding voor de Dag tegen Pesten

Doelgroep: Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs

Doelstellingen:

 • Bewustwording van het belang van eenheid en verbinding tegen pesten
 • Aanmoediging van respectvol gedrag en samenwerking
 • Ontwikkeling van creativiteit en expressie door middel van oranje kunst

Benodigdheden:

Hier zijn enkele creatieve les ideeën voor klas 3 en 4 om aandacht te besteden aan de Dag tegen Pesten:

 1. Rollenspellen: Laat de studenten in groepjes rollenspellen spelen waarin ze situaties uitspelen waarin gepest wordt. Vraag ze vervolgens om te brainstormen over verschillende manieren waarop ze het pesten kunnen stoppen en om te oefenen met het toepassen van deze oplossingen.

Geef leerlingen verborgen boodschappen over pesten om te ontcijferen - zie boodschappen onderaan pagina

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

 

Casus 1:

Een leerling wordt gepest door zijn klasgenoten omdat hij een andere achtergrond heeft en anders praat dan de rest van de klas.

 

Gesprekspunten:

Lesdoel: Bewustzijn creëren over pesten en de gevolgen ervan.

Lesplan:

 1. Introductie (10 minuten)

Natuurlijk zijn er veel verschillende activiteiten mogelijk voor jong en oud 

"Complimentenmuur"

Maak een muur van papier of karton en hang deze op een centrale plek. Nodig mensen uit om complimenten op de muur te schrijven voor anderen. Dit kan een eenvoudige maar effectieve manier zijn om positiviteit te verspreiden en mensen te laten zien dat ze gewaardeerd worden. 

"Pesten in perspectief"

Je hebt de voetbal van je buurjongen gepakt zonder het te vragen en nu is de bal lek! Of je hebt per ongeluk gemorst en nu zit er een grote vlek in de mooiste jurk van je zus... dat is balen! Er gebeurt gelijk van alles in je hoofd. Je voelt je schuldig, je schaamt je en bent bang voor de reactie. Daardoor gaat het stresshormoon cortisol aan het werk in je lichaam.

De online wereld is een geweldige plek! Je kan er vrienden ontmoeten en je favoriete muziek en foto’s delen. Je kan er zelfs de wereld veranderen als je, zoals Malala en Martha, geweldige ideeën en een vlotte pen hebt, en zelf initiatief durft te nemen (zie pagina 15).

Hier zijn enkele ideeën voor spellen die je zou kunnen spelen:

 1. Wie hoort bij elkaar?
  Maak een aantal kaarten met afbeeldingen van verschillende dieren of voorwerpen erop. Laat de kinderen de kaarten sorteren en groeperen op basis van welke dieren of voorwerpen bij elkaar horen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze allemaal op dezelfde boerderij wonen of allemaal een bepaalde kleur hebben. Praat dan met de kinderen over hoe het belangrijk is om samen te horen en elkaar te helpen.

Veelgestelde vragen over pesten door kinderen & jongeren. Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan.
 

Hier zijn enkele ideeën:

 1. Praat met de kinderen over pesten. Laat hen in kleine groepjes praten over hun ervaringen met pesten, hoe het voelt om gepest te worden en hoe het voelt om een pester te zijn. Bespreek wat de gevolgen van pesten kunnen zijn en hoe we allemaal een rol kunnen spelen in het stoppen van pesten.

 2. Maak Stop Pesten Nu armbandjes. Laat de kinderen Stop Pesten Nu armbandjes maken van gekleurd touw en kralen. Dit kan als symbool dienen om te laten zien dat ze tegen pesten zijn en om eenheid te creëren tussen de kinderen.

Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je online hebt gepest.

Hier zijn een paar creatieve les ideeën voor klas 5 en 6 voor de Dag tegen Pesten:

 1. Storytelling: Vraag de leerlingen om verhalen te schrijven over situaties waarin ze gepest zijn of getuige waren van pesten en hoe ze ermee omgingen. Laat ze hun verhalen delen in de klas en bespreek hoe ze elkaar kunnen helpen in dergelijke situaties.

Doelstellingen:

 • Kinderen begrijpen wat pesten is.
 • Kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.
 • Kinderen leren hoe ze hulp kunnen vragen als ze gepest worden.

Materialen:

Hoe mooi is het, dat gewoon jij & ik de eerste stappen kunnen zetten om Nederland oranje kleuren en gewoon samen kunnen zijn, los van al onze verschillen. naast elkaar en met elkaar. Lees meer over de Landelijke Dag tegen Pesten.

Doelstellingen:

 • Kinderen begrijpen wat pesten is.
 • Kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.
 • Kinderen leren hoe ze hulp kunnen vragen als ze gepest worden.

Materialen:

Hier zijn enkele les ideeën voor de bovenbouw van lagere school om de Dag tegen Pesten te vieren:

 1. Groepsdiscussie: Start een groepsdiscussie over pesten. Vraag de leerlingen wat zij weten over pesten en wat hun ervaringen zijn. Moedig de leerlingen aan om openlijk te praten over het onderwerp en eventuele vragen te stellen.

Introductie: Vandaag is de Week tegen Pesten /  Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten is een probleem dat helaas in veel scholen voorkomt, en daarom is het belangrijk om er aandacht aan te besteden. Tijdens deze les gaan we het hebben over wat pesten is, wat we kunnen doen om pesten te voorkomen en hoe we als klas samen kunnen werken om een veilige omgeving te creëren waarin niemand wordt gepest.

Doelen:

Lyrics

Ik had een droom vannacht

De toekomst die naar me lacht

Je staat altijd klaar voor mij

Zie je wat ik ook zie

Het is geen utopie

Een wereld waar jij mag zijn

 

Alles wat je ooit al hebt gedroomd

Wordt nu echt en zal nooit meer verdwijnen

 1. Wat is het woord dat begint met de letter P, eindigt met de letter T, en betekent het lastigvallen van anderen zonder dat je het echt meent? 
 2. Wat is het woord dat begint met de letter P, eindigt met de letter N, en betekent het herhaaldelijk en opzettelijk lastigvallen van anderen? 
 3. Wat is het woord dat begint met de letter M, eindigt met de letter S, en betekent het gebruiken van geweld om anderen te intimideren? 
 4. Wat is het woord dat begint met de letter I, eindigt met de letter G, en betekent het opzettelijk negeren of uitsluiten van iemand? 
 5. Wat is h

 

 1. Rollenspellen: Verdeel de klas in groepen en geef elke groep een situatie waarin pesten voorkomt. Laat de groepen vervolgens een korte toneelstukje opvoeren waarin zij laten zien hoe ze pesten kunnen voorkomen of ermee omgaan.

 2. Brainstormsessie: Laat de leerlingen in groepjes nadenken over manieren om pesten tegen te gaan. Laat ze hun ideeën presenteren aan de rest van de klas.

Wat vinden de kinderen leuk en niet leuk? Dat laten ze weten met deze opdracht die dicht tegen het thema ‘Like en cancel’ aanligt. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van wat ze leuk of niet leuk vinden. 

Wat vinden de kinderen leuk en niet leuk? Dat laten ze weten met deze opdracht die dicht tegen het thema ‘Like en cancel’ aanligt. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van wat ze leuk of niet leuk vinden. 

De groep deelnemers wordt door middel van kaartjes in vier verschillende groepen verdeeld. Groep 1 tot en met groep 4. De instructies die zij allen krijgen, is dat zij absoluut niet mogen praten. Ook krijgen ze te horen en dat als zij ontevreden zijn met de manier hoe de groep werkt, ze altijd mogen kiezen voor groep 5 (leg de kaartjes + instructie hiervoor op een aparte tafel). Ook krijgen zij per groep een blad met instructies.

Deze activiteit duurt ongeveer 30 minuten. 

Super tof dat jullie school meedoet met Paarse Vrijdag! Op Paarse Vrijdag vieren we dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent en ongeacht op wie je verliefd wordt. Samen zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en zichzelf kunnen zijn.

 

Werkvorm: Begeleid kringgesprek aan de hand van situatieschetsen 
Doelgroep: Kinderen/jongeren 
Doel: Kinderen zelf omgangsregels laten formuleren 
Duur: 90 minuten 

Benodigdheden 

•    Situatieschetsen, elk apart op een stevig A4 geschreven/geprint
•    Bord met krijt of flap-over met stift
•    Groot vel (A1-formaat) en bijbehorende wissellijst

 

Lessen en activiteiten uit Grip op de Groep (Van Engelen, 2014)

De BiebBoys plaatsen een foto op Instagram. Joran wordt helemaal gelukkig van alle likes die ze krijgen. Maar als iemand een rotbericht onder de foto plaatst weet Joran niet hoe hij moet reageren. De duimpjes Like en Cancel laten Joran zien wat een online reactie te weeg kan brengen. Zal Joran de juiste keuze maken?

Kleine Raaf vliegt naar de maan Thema s: uitsluiting, pesten, moed, doorzettingsvermogen

Films over pesten met filmtips en lesmaterialen speciaal ontwikkeld voor deze films, klik op de links voor meer informatie over de films en de lesmaterialen. Er zijn ook vele films die super goed zijn zonder lesmaterialen, deze vermelden wij ook in dit overzicht

 

Een leuke activiteit om te laten zien wat er gebeurt als iedereen stappen onderneemt om pesten te voorkomen.

 1. Trek je voet over en knip deze uit op oranje papier.
 2. Schrijf er een bericht op waarin je iets deelt dat je voor jezelf of collega's kunt doen.

Hang alle treden op de vloer of muur van een gang, in je klaslokaal of zelfs op een trap.

Een leuke manier is bijvoorbeeld het good old touwtje trekken of een potje krijtvoetbal, een werkvorm beschreven in het boek van Boaz Bijleveld, net als de overige voorbeelden trouwens. Vervolgens zet je werkvormen in waarin je wederzijdse afhankelijkheid leert ervaren. Een hele mooie oefening om dat te doen is de Cup Stack Challenge, ook online makkelijk vindbaar. Hierbij moet je ontzettend goed afstemmen met je duo-partner om een kopje aan de hand van elastiekjes goed te kunnen stapelen, liefst zodat het een piramide wordt.

Hieronder een aantal suggesties om afspraken te maken met je groep over het voorkómen van pesten.

Onze afspraken in de groep

 • Lees nog een keer het prentenboek ‘Grapje!’ voor en speel onderstaande video af op het digibord

Esper kijkt nog een keer naar de groepsapp. Sinds gistermiddag zijn er misschien wel vijfhonderd berichtjes bij gekomen. Vijfhonderd berichtjes die hij niet wil lezen, maar tegelijkertijd kan hij niet anders. Zijn ogen worden ernaartoe getrokken als een magneet.

Wonder (2017)

Wereldsterren Julia Roberts en Owen Wilson schitteren in deze mooie feelgood film, maar toch zijn zij niet de sterren van de show. Dat is hoofdrolspeler Jacob Tremblay, die de rol van August speelt. August is tien jaar en geboren met een zeldzame gezichtsafwijking. Hij heeft veel operaties ondergaan en daardoor altijd thuisonderwijs van zijn moeder gekregen. Maar na al die jaren is het moment daar: August gaat naar school. En zelfbewust als hij is, hangt zijn start op school als een donkere wolk boven hem.

Films over pesten met filmtips en lesmaterialen speciaal ontwikkeld voor deze films, klik op de links voor meer informatie over de films en de lesmaterialen. Er zijn ook vele films die super goed zijn zonder lesmaterialen, deze vermelden wij ook in dit overzicht

 

Een kort liedje dat oproept om nooit aan pestgedrag mee te doen. Op de website staat een ingezongen versie en soundmixversie van het lied, inclusief de bladmuziek. Hier kun je ook de ouders van de school naar verwijzen.

Doel: Leerlingen het verschil leren tussen plagen en pesten en hen bewust maken van het belang van zelfvertrouwen in het tegengaan van pestgedrag.

Lesduur: 45 minuten

Inleiding (5 minuten)

Leraren toelichting:
Begin met een korte inleiding over het belang van het onderwerp. Leg uit dat pesten en zelfvertrouwen nauw met elkaar verbonden zijn.

Dolfje is een gewone jongen, maar bij volle maan verandert hij in een weerwolf. Dat vindt hij eerst helemaal niet leuk, maar later ontdekt hij dat het ook fijne en bijzondere kanten heeft. Bovendien is Dolfjes pleegvader juist gek op anders. (Zo draagt Pa bijvoorbeeld graag een theemuts op zijn hoofd!)

Lees telkens een fragment voor uit het prentenboek. Na het eind van het fragment mogen kinderen die dat willen in vrij spel laten zien hoe het verdergaat.

Tip 1: laat ook meerdere kinderen tegelijk vertellen/spelen hoe het verhaal verdergaat.

Tip 2: maak een keuze uit de fragmenten hieronder.

Verhaalfragmenten

 

ITA, dat staat voor Individueel, Tweetallen en Allen, is een geschikte methode om mee te werken bij elk denkbaar thema. Het doel is om de communicatie tussen de leerlingen te verbeteren en ze zich bewust te laten worden van hoe ze denken. Deze methode vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen en laat zien dat elke stem en elke mening belangrijk is. De leerlingen beginnen met zelf nadenken en zichzelf uitdrukken (schriftelijk, beeldend of wat past bij het thema of de vraag), daarna gaan ze in tweetallen aan de slag met het voeren van een dialoog en argumenten geven.

Pagina's