Lesmateriaal Pesten & Online Pesten | Stop Pesten Nu

084-8340086

Lesmateriaal over Pesten & Online Pesten

Ontdek gratis lesmaterialen, speciaal ontworpen om leraren te ondersteunen bij het op een interactieve en speelse manier bespreken van Pesten & Online Pesten (#dagtegenpesten #weektegenpesten). Help uw leerlingen pesten begrijpen en voorkomen met innovatieve activiteiten zoals escape rooms, speurtochten en meer!Samen tegen Pesten Op deze landingspagina vind je meer dan 650 lesmaterialen, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Deze bron van inspiratie voor leraren is niet alleen relevant tijdens de Week tegen Pesten, maar ook op de Dag tegen Pesten en elke andere dag waarop de school ervoor kiest hiermee aan de slag te gaan.

Geschikt voor diverse onderwijsniveaus

De lesmaterialen zijn geschikt voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), en Speciaal Onderwijs (SO). Dit zorgt ervoor dat elke onderwijsinstelling en docent toegang heeft tot relevante en effectieve tools om pesten en online pesten aan te pakken.

Educatieve ondersteuning

Deze pagina biedt een schat aan informatie en educatieve hulpmiddelen om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig kan leren en werken. Trots zijn we op onze rol als centraal platform voor het verspreiden van gratis onderwijsmaterialen gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten en online pesten.

Ontdek en deel

Ontdek meer dan 650 lesmaterialen, variërend van suggesties tot creatieve lessen over pesten en online pesten. Deze materialen bieden inspiratie en ondersteuning aan leraren en onderwijsprofessionals, waardoor zij effectiever kunnen optreden tegen pesten en online pesten.

Samen tegen pesten

Het is belangrijk om niet alleen tijdens de Week tegen Pesten, maar ook gedurende het hele jaar de aandacht te blijven vestigen op het voorkomen en bestrijden van pesten. We moedigen leraren aan om niet alleen op specifieke dagen, maar continu aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.

Wil jij ook bijdragen?

Wil jij ook jouw educatieve lesmaterialen delen? Met elk gedeeld lesmateriaal brengen we onze doelstelling dichterbij: het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving voor iedereen. Jouw bijdrage heeft het potentieel om duizenden te bereiken en te helpen. Je ondersteunt niet alleen andere educatoren en studenten, maar helpt ook om kennis en vaardigheden op het gebied van pestpreventie te verspreiden. Het proces is eenvoudig: deel je lesplannen, video's, artikelen, en andere educatieve hulpmiddelen. Ons team zal je inzendingen beoordelen en ervoor zorgen dat ze beschikbaar worden gesteld aan een uitgebreide gemeenschap van scholen, leraren, en onderwijsprofessionals. 

Inspiratie voor leraren om niet alleen de Dag tegen Pesten, maar ook de Week tegen Pesten en elke andere dag die de school kiest om hiermee bezig te zijn, te benadrukken.

Case: Sofie is 12 jaar oud en heeft een What's app groep met haar klasgenoten. De laatste tijd heeft ze gemerkt dat sommige van haar klasgenoten gemene opmerkingen maken over haar in de groep. Ze sturen ook afbeeldingen en video's waarin ze haar belachelijk maken. Sofie voelt zich hierdoor verdrietig en durft de groep niet te verlaten, omdat ze bang is dat dit de situatie nog erger maakt.

Vragen

Beste leerlingen van groep 3 en 4,

Deze week is het de Week Tegen Pesten. Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan het onderwerp pesten. Maar wat is pesten eigenlijk? Pesten is wanneer iemand steeds weer opzettelijk vervelend doet tegen iemand anders. Dit kan zijn door bijvoorbeeld schelden, slaan, buitensluiten of roddelen. Dit is niet leuk en kan ervoor zorgen dat iemand zich verdrietig, boos of eenzaam voelt.

1. Denken – Delen – Uitwisselen

Kinderen begrijpen wat verbinden betekent en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen, Kinderen weten wat pesten is en begrijpen dat het niet acceptabel is, Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en verbinden, Kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met pestgedrag en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Materialen:

 • Papier en pen
 • Voorbeelden van situaties waarin pesten voorkomt
 • Een groot vel papier om een 'Verbindingsboom' te maken
 • Een kaartspel met vragen over verbinding en pesten

Lesactiviteiten:

Samenwerken tijdens de gymles

 

TIP!

Hoi kleuters!

Deze week is het de Week Tegen Pesten. Dat betekent dat we extra goed voor elkaar gaan zorgen en elkaar gaan helpen. We willen allemaal graag vriendjes en vriendinnetjes hebben en daarom gaan we elkaar verbinden.

Verbinden betekent dat we goed voor elkaar zorgen. Dat doen we door elkaar te helpen, samen te spelen en iets aardigs te zeggen. Zo maken we nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en hebben we het samen heel gezellig.

Als die stoere jongens uit je klas elke dag flauwe grappen maken over je kleding, is dat niet leuk. Elke keer als ze iets lulligs tegen je zeggen, wordt jouw zelfvertrouwen een beetje minder, je voelt je steeds een stukje kleiner worden. En om er iets van te zeggen tegen die grote stoere jongens, wordt steeds lastiger. Maar van die nare opmerkingen word je nou niet bepaald happy.

Dit jaar staat de Week tegen Pesten in het thema Goed voor elkaar (Verbinding). De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’. Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklima

Zie hieronder diverse voorbeelden om met leerlingen hierover in gesprek te gaan aan de hand van diverse (gratis) les materialen. Daarnaast kan je altijd de 500 gratis les suggesties inzetten in de Week tegen Pesten.

Case: Jasmijn is 11 jaar oud en heeft gemerkt dat een van haar klasgenoten, Lisa, gepest wordt in de What's app groep van de klas. Sommige van de klasgenoten maken gemene opmerkingen over haar en sturen afbeeldingen en video's waarin ze haar belachelijk maken. Jasmijn voelt zich hierdoor ongemakkelijk en wil iets doen om Lisa te helpen.

 

 Helpwanted.nl heeft voor docenten een digitaal lespakket ontwikkeld (ook geschikt voor digibord) als hulpmiddel bij lessen over internet veiligheid. 

Lespakket voor docenten 'Sexting'

Doelgroep

Jongeren onderbouw voortgezet onderwijs. 

Lesdoelen

In deze les gaan we het hebben over goed zijn voor elkaar en verbindend gedrag en hoe je dit kunt toepassen in de omgang met je klasgenoten. Verbindend gedrag kan helpen om positieve relaties op te bouwen en een positieve schoolomgeving te creëren.

Inleiding (10 minuten)

Stap de klas binnen vol energie en met een glimlach op je gezicht. Begin de les door het introduceren van het belangrijke thema van de dag: 'Goed voor elkaar & verbinden'. Leg uit dat deze les draait om het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving in de klas.

To be able to describe different emotions. To know that it is normal to feel a range of emotions. Feelings Forecast Activity Sheet – one per child or one between two. Play the game ‘In the manner of the word’: Display the list of emotion adverbs on the board:

Happily, sadly, proudly, confidently, shyly, excitedly, angrily, sorrowfully, gratefully, calmly, nervously, inquisitively, anxiously.

Downloads:

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

Casus WhatsApp-groep uitsluiting en roddelen

Stel je voor: In een klas op het voortgezet onderwijs is er een WhatsApp-groep waarin een groep leerlingen elkaar berichten stuurt. In deze groep worden andere leerlingen uitgesloten en worden er gemene roddels verspreid over hen. De leerlingen in deze WhatsApp-groep lijken het leuk te vinden om over anderen te praten en sommigen doen zelfs mee zonder er echt over na te denken.

This download pack contains: Lesson Plan (focussed on recognising small acts of kindness we can do every day), a PowerPoint presentation and two activity sheets: Kindness in School and Pictures of Kindness.

To recognise small acts of kindness we can do every day.

Resources Needed / Downloads

Code-opdrachten over het stoppen van pesten, schrijf het antwoord op met de toelichting hoe je tot dit antwoord bent gekomen:

 

Begin de les met een korte inleiding over het belang van verbinden in de strijd tegen pesten. Leg uit dat door het creëren van een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, we pesten kunnen voorkomen. Bespreek kort wat pesten is en de mogelijke gevolgen ervan.

Bouw een Sterk Team + met deze diverse werkvormen

 

Activiteit 1 Verbindingsspel 

Doel van het spel

Start vervolgens de les met een ko

De kinderen leren over het belang van positieve relaties, empathie en samenwerking, en krijgen handvatten om dit toe te passen in hun dagelijks leven aan de hand van het verhaal "De Magische Samenwerking", 

Lesopzet:

Inleiding (10 minuten):

Voorleesverhaal  Titel: "De Magische Samenwerking"

Lang geleden, in een klein dorpje genaamd Vriendschapstad, woonden er vijf beste vrienden genaamd Emma, Liam, Sofia, Noah en Julia. Ze waren altijd samen en vormden een onafscheidelijke groep.

Case 1: Online pesten Lara is 14 jaar oud en heeft een Instagram-account.

Ze heeft een foto van zichzelf geplaatst en kreeg al snel vervelende opmerkingen van een paar klasgenoten. Ze worden steeds gemener en het begint haar echt te raken. Wat kan Lara doen om dit te stoppen?

Tips en adviezen:

 • Blokkeer de pesters en rapporteer het incident bij Instagram.
 • Praat erover met een vertrouwenspersoon op school of een ouder/verzorger.
 • Verwijder de foto als deze veel negatieve reacties krijgt.

 

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO.

Casus Omgaan met pestgedrag en de gevolgen voor de gepeste Leerling

Situatie: In de klas is er een leerling genaamd Lisa die last heeft van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Het pesten heeft een negatieve invloed op haar welzijn en heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en isolatie.

To understand that kindness is powerful and that a little bit of kindness can make a big difference.

Downloads

Inleiding

Begin de les met een gesprek over pesten en waarom het belangrijk is om voor elkaar op te komen. Vraag de leerlingen wat zij weten over pesten en wat zij denken dat zij kunnen doen om elkaar te helpen bij pesten.

Uitleg

Leg aan de leerlingen uit dat zij een speurtocht gaan doen waarbij zij verschillende opdrachten moeten uitvoeren om te leren hoe zij elkaar kunnen helpen bij pesten. Leg uit dat het thema van de speurtocht 'opkomen voor elkaar bij pesten' is.

Opdrachten

Geef elke leerling een set emotiekaarten met verschillende gezichtsuitdrukkingen. Vraag hen om in kleine groepjes situaties te bedenken waarbij ze de juiste emotiekaart kunnen selecteren. Laat elk groepje een situatie presenteren aan de klas en bespreek hoe empathie en begrip kunnen helpen in die situatie.

Goos Guts is een hele gewone jongen die samen met zijn vader in Polderdam woont. Hij maakt eigenlijk nooit iets bijzonders mee. Op een dag treft hij een levende mummie aan in zijn kamer. Na overleg met zijn vader Klaas besluiten ze de mummie te verbergen voor de buitenwereld. De hele wetenschappelijke wereld zou zich maar op de mummie storten en dat willen Goos en Klaas niet. Bovendien blijkt de mummie een erg grappige en gezellige maar ook eigenwijze huisgenoot, al snel kunnen ze niet meer zonder Dummie! Dummie vindt alles leuk en leert graag nieuwe dingen.

Met deze quiz kunnen leerlingen hun kennis verder verdiepen en worden belangrijke aspecten van pesten benadrukt. Het biedt een interactieve manier om de lesstof te herhalen en de bewustwording over pestgedrag te vergroten.

Quiz: Pesten

1. Wat is pesten?
a) Een eenmalige gemene opmerking maken tegen iemand.
b) Herhaaldelijk en opzettelijk kwetsende handelingen uitvoeren tegen iemand.
c) Een grapje maken dat anderen niet leuk vinden.

Lesplan: Thema Ga Oranje - Eenheid en Verbinding voor de Dag tegen Pesten

Doelgroep: Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs

Doelstellingen:

 • Bewustwording van het belang van eenheid en verbinding tegen pesten
 • Aanmoediging van respectvol gedrag en samenwerking
 • Ontwikkeling van creativiteit en expressie door middel van oranje kunst

Benodigdheden:

Hier zijn enkele creatieve les ideeën voor klas 3 en 4 om aandacht te besteden aan de Dag tegen Pesten:

 1. Rollenspellen: Laat de studenten in groepjes rollenspellen spelen waarin ze situaties uitspelen waarin gepest wordt. Vraag ze vervolgens om te brainstormen over verschillende manieren waarop ze het pesten kunnen stoppen en om te oefenen met het toepassen van deze oplossingen.

Geef leerlingen verborgen boodschappen over pesten om te ontcijferen - zie boodschappen onderaan pagina

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO. 

 

Casus 1:

Een leerling wordt gepest door zijn klasgenoten omdat hij een andere achtergrond heeft en anders praat dan de rest van de klas.

 

Gesprekspunten:

Lesdoel: Bewustzijn creëren over pesten en de gevolgen ervan.

Lesplan:

 1. Introductie (10 minuten)

Natuurlijk zijn er veel verschillende activiteiten mogelijk voor jong en oud 

"Complimentenmuur"

Maak een muur van papier of karton en hang deze op een centrale plek. Nodig mensen uit om complimenten op de muur te schrijven voor anderen. Dit kan een eenvoudige maar effectieve manier zijn om positiviteit te verspreiden en mensen te laten zien dat ze gewaardeerd worden. 

"Pesten in perspectief"

Je hebt de voetbal van je buurjongen gepakt zonder het te vragen en nu is de bal lek! Of je hebt per ongeluk gemorst en nu zit er een grote vlek in de mooiste jurk van je zus... dat is balen! Er gebeurt gelijk van alles in je hoofd. Je voelt je schuldig, je schaamt je en bent bang voor de reactie. Daardoor gaat het stresshormoon cortisol aan het werk in je lichaam.

De online wereld is een geweldige plek! Je kan er vrienden ontmoeten en je favoriete muziek en foto’s delen. Je kan er zelfs de wereld veranderen als je, zoals Malala en Martha, geweldige ideeën en een vlotte pen hebt, en zelf initiatief durft te nemen (zie pagina 15).

Hier zijn enkele ideeën voor spellen die je zou kunnen spelen:

 1. Wie hoort bij elkaar?
  Maak een aantal kaarten met afbeeldingen van verschillende dieren of voorwerpen erop. Laat de kinderen de kaarten sorteren en groeperen op basis van welke dieren of voorwerpen bij elkaar horen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze allemaal op dezelfde boerderij wonen of allemaal een bepaalde kleur hebben. Praat dan met de kinderen over hoe het belangrijk is om samen te horen en elkaar te helpen.

Veelgestelde vragen over pesten door kinderen & jongeren. Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan.
 

Hier zijn enkele ideeën:

 1. Praat met de kinderen over pesten. Laat hen in kleine groepjes praten over hun ervaringen met pesten, hoe het voelt om gepest te worden en hoe het voelt om een pester te zijn. Bespreek wat de gevolgen van pesten kunnen zijn en hoe we allemaal een rol kunnen spelen in het stoppen van pesten.

 2. Maak Stop Pesten Nu armbandjes. Laat de kinderen Stop Pesten Nu armbandjes maken van gekleurd touw en kralen. Dit kan als symbool dienen om te laten zien dat ze tegen pesten zijn en om eenheid te creëren tussen de kinderen.

Reflecteer op jouw gedrag ten opzichte van jouw klasgenoot die je online hebt gepest.

Hier zijn een paar creatieve les ideeën voor klas 5 en 6 voor de Dag tegen Pesten:

 1. Storytelling: Vraag de leerlingen om verhalen te schrijven over situaties waarin ze gepest zijn of getuige waren van pesten en hoe ze ermee omgingen. Laat ze hun verhalen delen in de klas en bespreek hoe ze elkaar kunnen helpen in dergelijke situaties.

Doelstellingen:

 • Kinderen begrijpen wat pesten is.
 • Kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.
 • Kinderen leren hoe ze hulp kunnen vragen als ze gepest worden.

Materialen:

Doelstellingen:

 • Kinderen begrijpen wat pesten is.
 • Kinderen leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.
 • Kinderen leren hoe ze hulp kunnen vragen als ze gepest worden.

Materialen:

Hier zijn enkele les ideeën voor de bovenbouw van lagere school om de Dag tegen Pesten te vieren:

 1. Groepsdiscussie: Start een groepsdiscussie over pesten. Vraag de leerlingen wat zij weten over pesten en wat hun ervaringen zijn. Moedig de leerlingen aan om openlijk te praten over het onderwerp en eventuele vragen te stellen.

Introductie: Vandaag is de Week tegen Pesten /  Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten is een probleem dat helaas in veel scholen voorkomt, en daarom is het belangrijk om er aandacht aan te besteden. Tijdens deze les gaan we het hebben over wat pesten is, wat we kunnen doen om pesten te voorkomen en hoe we als klas samen kunnen werken om een veilige omgeving te creëren waarin niemand wordt gepest.

Doelen:

Lyrics

Ik had een droom vannacht

De toekomst die naar me lacht

Je staat altijd klaar voor mij

Zie je wat ik ook zie

Het is geen utopie

Een wereld waar jij mag zijn

 

Alles wat je ooit al hebt gedroomd

Wordt nu echt en zal nooit meer verdwijnen

 1. Wat is het woord dat begint met de letter P, eindigt met de letter T, en betekent het lastigvallen van anderen zonder dat je het echt meent? 
 2. Wat is het woord dat begint met de letter P, eindigt met de letter N, en betekent het herhaaldelijk en opzettelijk lastigvallen van anderen? 
 3. Wat is het woord dat begint met de letter M, eindigt met de letter S, en betekent het gebruiken van geweld om anderen te intimideren? 
 4. Wat is het woord dat begint met de letter I, eindigt met de letter G, en betekent het opzettelijk negeren of uitsluiten van iemand? 
 5. Wat is h

 

 1. Rollenspellen: Verdeel de klas in groepen en geef elke groep een situatie waarin pesten voorkomt. Laat de groepen vervolgens een korte toneelstukje opvoeren waarin zij laten zien hoe ze pesten kunnen voorkomen of ermee omgaan.

 2. Brainstormsessie: Laat de leerlingen in groepjes nadenken over manieren om pesten tegen te gaan. Laat ze hun ideeën presenteren aan de rest van de klas.

Wat vinden de kinderen leuk en niet leuk? Dat laten ze weten met deze opdracht die dicht tegen het thema ‘Like en cancel’ aanligt. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van wat ze leuk of niet leuk vinden. 

Wat vinden de kinderen leuk en niet leuk? Dat laten ze weten met deze opdracht die dicht tegen het thema ‘Like en cancel’ aanligt. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van wat ze leuk of niet leuk vinden. 

De groep deelnemers wordt door middel van kaartjes in vier verschillende groepen verdeeld. Groep 1 tot en met groep 4. De instructies die zij allen krijgen, is dat zij absoluut niet mogen praten. Ook krijgen ze te horen en dat als zij ontevreden zijn met de manier hoe de groep werkt, ze altijd mogen kiezen voor groep 5 (leg de kaartjes + instructie hiervoor op een aparte tafel). Ook krijgen zij per groep een blad met instructies.

Deze activiteit duurt ongeveer 30 minuten. 

Pagina's