'Pestprotocol schept schijnveiligheid' | Stop Pesten NU

084-8340086

'Pestprotocol schept schijnveiligheid'

Een pestprotocol schept schijnveiligheid. Als een school dat protocol maar kan afvinken, dan bestaat het gevaar dat de oren en ogen voor pesten worden gesloten en blijkt zo’n protocol een wassen neus. Dit stelt voorzitter Patricia Bolwerk van de landelijke werkende stichting Stop Pesten Nu, in aanloop naar de landelijke dag tegen pesten op 19 april. Haar visie wordt gedeeld door pest-onderzoeker Beau Oldenburg van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Gedrag herkennen

Bolwerk zet zich met haar stichting in voor bewustwording en preventie van pesten. Ze juicht alle interventies toe, maar zolang leerkrachten niet in staat zijn pestgedrag te herkennen, heeft zo’n protocol weinig waarde. ,,Docenten hebben mede door de drukte niet altijd de mogelijkheid de klas goed te observeren, waardoor pestgedrag niet wordt gezien.’’ 

Oldenburg constateert  in haar onderzoek naar leerkrachten en pesten dat docenten niet volledig zijn toegerust het pesten effectief aan te pakken.  ,,Een pestprotocol betekent dat de school erover nadenkt en weet wat er moet worden gedaan als er wordt gepest. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Niets is zo moeilijk als pesten te herkennen en aan te pakken. Daarom onderzoeken we nu hoe we de kennis van leerkrachten kunnen vergroten.’’

Nutteloos papier

Sinds augustus 2015 zijn scholen in de wet Veiligheid op school wettelijk verplicht om pestgedrag actief aan te pakken.De PO-raad (Primair Onderwijs) stelt in een reactie dat een pestprotocol scholen houvast biedt. Maar dat neemt niet weg dat de aanpak geen kwestie is van een protocol op papier zetten. ,,Het lukt alleen als de school hiervoor ook voldoende is toegerust.’’ De VO-raad (voortgezet onderwijs) zegt bij monde van Stan Termeer dat een protocol de wereld niet plots zal veranderen, maar dat het zeker geen nutteloos stuk papier is. ,,Pestaanpak staat prominent op de agenda.''

 

Bron De Stentor (Ingrid Willems )

 
 

Interessante informatie:

 
 
 
 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen

 

 

Stichting Stop Pesten Nu is het enige Erkende Goede Doel tegen Pesten in Nederland!

CBFGoede Doelen NederlandANBIKBUnesco