Agenda en activiteiten | Stop Pesten NU

084-8340086

Activiteiten

2021 (naast onze reguliere activiteiten)

Net als iedereen werden wij ook in 2021 massaal in de greep gehouden door Corona en hierdoor was het slechts beperkt mogelijk om workshops, trainingen, ouderavonden en gastlessen te verzorgen.

Activiteiten:Stichting Stop Pesten Nu - ANBI - CBF Erkend doel - Unesco Digitaal Werelderfgoed

 • CBF keurmerk traject en de interne organisatie ingericht conform deze Codes, Normen en Richtlijnen van de Erkende Goede Doelen, zoals inregelen: 
  • Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Hiervoor is in de afgelopen jaren een systeem van toezicht en verantwoording ontstaan, gebaseerd op zelfregulering. Zelfregulering betekent dat goede doelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een inzichtelijke werkwijze en functioneren. Sinds 1 januari 2016 is er een Erkenningsregeling Goede Doelen met nieuwe normen en gemoderniseerd toezicht. De meeste codes en richtlijnen van Goede Doelen Nederland zijn opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling van het CBF.

   Stichting Stop Pesten Nu onderschrijft alle door het CBF gestelde normen en de volgende codes en richtlijnen:

   Voor Goede Doelen gelden de volgende codes, regels en richtlijnen: 

   SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels).
   Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'.
   Erkenningsregeling (CBF-keurmerk) Goede Doelen.
   Regeling beloning directeuren van goede doelen.
   Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.
   Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. 

 • ​​Activiteiten tbv erkenningsaanvraag keurmerk Goed Doelen (CBF), zie ons erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen:
 • Administratie omzetten naar toepassing Richtlijn 650 'kostentoerekening beheer en administratie'  
 • Procedure betalingsverkeer formeel inrichten met voldoende functiescheidingen en 4-ogen betaalprincipe
 • Verhuizen alle opleidingen & trainingen diensten voortaan via BOLWERKen
 • Installeren & samenstellen klachtencommissie
 • Ontwikkelen protocol (gedragscode) ongewenst gedrag inclusief klachtenregeling
 • Vertrouwenspersonen aantrekken & installeren (intern- en extern)
 • Gereed maken/ontwikkelen tbv publicatieplicht voor de website tbv CBF keurmerk & ANBI oa.
  • ​Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders;
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
  • De balans en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen.

 

2020 (naast onze reguliere activiteiten)

2019 2e helft (naast onze reguliere activiteiten)

 • Samenwerking met BN'ers
 • Kandidaten aanleveren zoals Margriet, Mijn Geheim, diverse televisie programma's en kranten
 • Samenwerking/sparringpartner met diverse TV en nieuwsredacties items over pesten en online pesten (meer info volgt later)
 • Thema chat met Vraag het de Politie #VHDP over Pesten 

 

juni t/m december 2019:

Super leuk, wij zijn met diverse studenten o.a. van de Vrije Universiteit, redacties, marketing organisaties bezig over diverse formats over pesten en online pesten. In sommigen zullen wij te zien zijn en bij andere partijen adviseren wij behind the scenes. Het is super fijn dat er tegenwoordig zoveel aandacht is om pesten te stoppen en dat er al hele grote stappen in het bewustwordingsproces zijn gezet. Om pesten goed aan te pakken moet je het eerst Herkennen, dan Erkennen en vervolgens kan je het effectief aanpakken. Wij zijn weer in gesprek met vele partijen met mooie projecten en campagnes.

Dit betekent veel werk achter de schermen waardoor wij niet zoveel voorlichtingen in het land kunnen verzorgen.  

Wij hebben nog enkele gaatjes ... 

Benader ons gerust! Wellicht past uw aanvraag nog wel in onze agenda.

juli & augustus 2019:

 

juli & augustus 2019:

Zomervakantie gesloten van 13 juli t/m 25 augustus 2019

juni 2019:

 • Intervisie bijeenkomst Vertrouwens Contact Personen bij VCD te Deventer (27 juni 2019)
 • Gastlessen en Ouderavond over social media en cyberpesten bij speciaal onderwijs Entrea Lindenhout te Nijmegen (18 juni 2019)
 • Vele afspraken en overleggen met 5 groepen studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam die met diverse casussen aan de slag zijn.
 • Kick Off VU Amsterdam Cases in Organisatieonderzoek van de masteropleiding Beleid, Organisatie en Communicatie (6 juni 2019)
 • OranjeFonds vrijwilligers werven en motiveren te Utrecht (4 juni 2019)

mei 2019:

 • Studiedag OranjeFonds hoe creëer ik draagvlak voor mijn initiatief en hoe formuleer ik de waardepropositie voor mijn partners (14 mei 2019)
 • Mei Vakantie gesloten (22 april tm 5 mei 2019)

april 2019:

 • Mei Vakantie gesloten (22 april tm 5 mei 2019)
 • Landelijke Dag tegen Pesten (19 april 2019) zie hier tips wat je kunt doen
 • Openingsspreker congres + workshop Stedelijk College te Eindhoven (3 april 2019)
 • Studiedag Ongewenst en Grensoverschrijdend gedrag incl pesten bij Stichting Mooi te Den Haag (1 april 2019)

maart 2019:

 • Ouderavond Cyberpesten en Social media Basisschool de Vijf-er te Deventer (27 maart 2019)
 • Gastles Cyberpesten JPS de Kleine Akkers te Goirle (26 maart 2019)
 • Workshops meetinstrumenten van het OranjeFonds te Utrecht (22 maart 2019)
 • Workshops aan teams op pesten binnen de voetbalvereniging VV UCH (21 maart 2019)
 • Ouderavond over Cyberpesten VMBO Het Houtens te Houden (14 maart 2019)
 • Ouderavond pesten Basisschool De Krugerstee te Vaassen (5 maart 2019)
 • Teambijeenkomst bij InteraktContour te Deventer over pesten op het werk (5 maart 2019)

februari 2019:

 • Ouderavond Stellingwerfcollege over Cyberpesten en Social media te Oosterwolde (26 februari 2019)
 • VOORJAARSVAKANTIE GESLOTEN (18 t/m 24 februari 2019)
 • Gastlessen Basisschool Rosj Pin te Amsterdam (14 februari 2019)
 • Workshop pesten groep 7 Basisschool De Krugerstee te Vaassen (12 februari 2019)
 • Mediationgesprek te Utrecht (11 februari 2019)
 • Live in uitzending bij 5 uur Live over pesten op het werk (7 februari 2019)
 • Cyberpestdag groep 7 Basisschool De Krugerstee te Vaassen (5 februari 2019)

januari 2019:

 • Gastcolleges & workshops in diverse klassen Gilde Opleidingen te Weert (31 januari 2019)
 • Gastles cyberpesten AOC Oost te Almelo (29 januari 2019)
 • RTL Late Night nav EO programma Gepest van 9 tot 5 (25 januari 2019)
 • Productiehuis I Care Productions ivm EO programma Gepest van 9 tot 5 (23 januari 2019)
 • Creatieve workshop Kindcentrum De Schatkamer te Zwolle (21 januar 2019)
 • Lancering Boek, Lesbrief en Flyer Stop Hou Op! Samenwerking met Woezel & Pip (17 januari 2019)
 • Klassenobservatie Basisschool De Krugerstee te Vaassen (15 januari 2019)
 • Afspraken maken & cyberpesten gastles PCBS De Ark te Huizen (10 januari 2019)

1e helft van 2019 (naast onze reguliere activiteiten) Stichting Stop Pesten Nu:

Kick Off VU Amsterdam Cases in Organisatieonderzoek van de masteropleiding Beleid, Organisatie en Communicatie 

Stop Pesten Nu wordt met grote regelmaat in de Landelijke Media genoemd, bekijk hier het overzicht.

 

december 2018:

 • KERSTVAKANTIE GESLOTEN (21 december 2018 tm 7 januari 2019)
 • Hogeschool Rotterdam, in jury projecten beoordelen (20 december 2018)
 • Professor Burgerschool workshops en gastlessen over pesten 2-daagse (6 en 7 december 2018)
 • Workshop over pesten Abrona te Kasteel Woerden (4 december 2018)

november 2018:

 • Ouderavond over pesten De Klimop in Drempt (29 november 2018)
 • Oudersavond over pesten OBS De Rank in Onstwedde (21 november 2018)
 • Lancering E-learing aan het ontwikkelen over Pesten op het Werk voor PO- en VO leerkrachten
 • Interview met NRC nieuws over pesten op het werk, roddelen is ook pesten (18 november 2018)
 • Ouderavond Bibliotheek Sittard (15 november 2018)
 • Ministerie SZW '(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?!' (15 november 2018)
 • Theater college Hogeschool Arnhem en Nijmegen (8 november 2018)
 • Gastlessen cyberpesten / online pesten VMBO Helicon te Nijmegen (7 november 2018)
 • Stop Pesten Nu live show met Rapper Karl Wine + Gastlessen cyberpesten / online pesten VMBO Helicon te Nijmegen (6 november 2018)
 • Gastlessen online pesten/ cyberpesten CBS Zonheuvel te Driebergen (2 november 2018)
 • Ouderavond online gevaren CBS Zonheuvel te Driebergen (wordt verzet naar januari 2019)

oktober 2018:

 • Herfstvakantie GESLOTEN
 • ADE openingsborrel van O.M.A. (17 oktober 2018)
 • Premiere Woezel en Pip te Den Haag (14 oktober 2018)
 • Gastlessen cyberpesten / online pesten GSG Leo Vroman te Gouda (9 oktober 2018)
 • Ouderavond cyberpesten / online pesten Bataafs Lyceum te Hengelo (8 oktober 2018)

september 2018:

 • Oranjefonds module 5 trainingsdag (21 september 2018)
 • Vraag het de politie, in chatteam Landelijke Poltie themachat over pesten: woensdag 19e tussen 19 en 21 uur(19 september 2018)
 • Stop Pesten Nu liveshow met Rapper Karl Wine de Ambelt - VSO Zwolle Herfte te Zwolle (18 september 2018)
 • Stop Pesten Nu liveshow met Rapper Karl Wine VMBO RSG Lingecollege te Tiel (17 september 2018)
 • Concept boek Woezel en Pip 'Stop Hou Op!' (14 september 2018)
 • E-wise E-learning pesten op het werk verder ontwikkelen (11 september 2018)
 • Campagne laatste voorbereidingen #biggiechallenge #ikbenbiggie met Renske Kruitbosch en Timm Machiela (half augustus t/m half september)
 • Met diverse redacties contacten ter voorbereiding op de #weektegenpesten kandidaten voor programma's, sparren en meer oa met Goedemorgen Nederland WNL, KRO NCRV Kappen Nou, Pauw, 3FM Tussenuur, Omroep Max, FunX (half augustus t/m half september)

augustus 2018:

Gesloten ivm Zomervakantie 

 • Interview met RTL Nieuws  Video-experiment laat zien: veel mensen doen niets als er gepest wordt (22 augustus 2018)

juli 2018:

 • Wij zijn druk met de afrondingen voor de zomervakantie periode en met onze aankomende campagne, daarnaast hebben wij diverse contacten met redacties voor TV programma's ter voorbereiding op de Week tegen Pesten (4e Week van september) 
 • Studio opnamedag E-learning Pesten op het Werk voor leerkrachten bij E-wise te Utrecht (17 juli 2018)
 • Productiehuis SkyHigh TV nieuw televisie format over pesten te Hilversum (3 juli 2018)

juni 2018:

 • Trainingsweekend Jaarprogramma 365 dagen Succesvol te Amsterdam (30 juni en 1 juli 2018)
 • Pitches, 4 studentengroepen master Beleid, Communicatie en Organisatie hebben zich ingezet voor Stop Pesten Nu, Vrije Universiteit Amsterdam (27 juni 2018)
 • Afspraak met TV Productiehuis ivm nieuw TV concept voor 2019 (26 juni 2018)
 • Overleg met redactie NOS Jeugdjournaal over mogelijk nieuw item (25 juni 2018)
 • Sponsor evenement Hockey Tournooi Junior Kamer Deventer (23 juni 2018)
 • Stop Pesten Nu liveshow met Rapper Karl Wine (Pest One) bewonersorganisatie Rotterdam Overschie (19 juni 2018)
 • Kick Off bijeenkomst Master Beleid, Communicatie en Organisatie studenten Vrije Universiteit Amsterdam (7 juni 2018)
 • Voorlichtingsavond Stop Pesten Nu bij Sportvereniging Gemeente Valthe (4 juni 2018)
 • meedenken & adviseren met twee nieuwe TV formats, zodra mogelijk vertellen wij hier meer over

mei 2018:

 • Christelijke HBO Vereniging PRO DEO te Deventer (29 mei 2018)
 • Interview Schooljournaal (28 mei 2018)
 • COC te Deventer (26 mei 2018)
 • PEC Zwolle (24 mei 2018)
 • Interview RTL Nieuws Praten over pesten (24 mei 2018)
 • Metronieuws nav onderzoek Wat werkt tegen Pesten (24 mei 2018)
 • TinCan producties voor nieuw TV format met Froukje de Both (22 mei 2018)
 • PRIMA bijeenkomst te Amsterdam (17 mei 2018)
 • Twee workshops Stop Pesten Nu! op het Werk bij Caterpilar in Den Bosch (16 mei 2018)
 • Ouderavond Social Media De Kleine Nicolaas te Amsterdam (16 mei 2018)
 • Drie workshops Stop Pesten Nu! op het Werk bij Caterpilar in Den Bosch (9 mei 2018)
 • Mei vakantie gesloten (23 april t/m 6 mei 2018)

april 2018:

 • Mei vakantie gesloten (23 april t/m 6 mei 2018)
 • Interview RTL Nieuws (28 april 2018)
 • Trainingsweekend Jaarprogramma 365 dagen Succesvol te Utrecht (21 en 22 april 2018)
 • Landelijke Dag tegen Pesten (19 april 2018) 
 • TV programma Koffie tijd te Hilversum (19 april 2018)
 • Ouderavond over pesten Fiduciaschool te Groningen (18 april 2018)
 • Radio Interview Humanitisch Verbond RTV Oost (15 april 2018)
 • Klassenobservatie Het Noorderlicht te Amsterdam (10 april 2018)
 • Interview met De Stentor (7 april 2018)
 • Documentaire opname TV Enschede (6 april 2018)
 • Workshop sessie 2,5 uur cyberpesten ROC van Twente MBO college Sport te Enschede (6 april 2018)

maart 2018:

 • Prima workshop SBO Het Zilverlicht te Waalwijk (30 maart 2018)
 • Portret Interview De Stentor (29 maart 2018)
 • Klassenobservatie Het Noorderlicht te Amsterdam (28 maart 2018)
 • Ouderavond pesten CBS de Elzenhof te  Hardenberg (20 maart 2018)
 • Skype sessie met kinderwijkraad Sittard-Noordoost (20 maart 2018)
 • Webinar OranjeFonds Webinar Mensen in bedrijf (19 maart 2017)
 • Ouderavond cyberpesten P.C. Basisschool de Wegwijzer te Elst (15 februari 2018)
 • Junior Kamer Deventer (9 maart 2018)

februari 2018:

 • Workshops Stop Pesten Nu op het Werk bij Caterpilar te Eindhoven (22 en 23 februari 2018)
 • Interview Hart van Nederland nav zelfmoordpoging 14 jarige Melanie
 • Studiemiddag over pesten voor anti-pest coördinatoren bij Bestuurskantoor Openbaar Primair Onderwijs te Zoetermeer (15 februari 2018)
 • Zonta Serviceclub te Deventer (12 februari 2018)
 • Workshop Visie van de gemeente op het verenigingsleven en vrijwilligers & netwerken/lobbyen binnen gemeenten door Wethouder Jan Jaap Kolkman VCD (8 februari 2018)
 • GBN-netwerkmeeting: de businesscase van werkgeluk bij Connected te Deventer (8 februari 2018)
 • Interview NOS Ouders zouden zich rotschrikken reactie op YouTube (6 februari 2018)
 • Klassenobservatie Het Noorderlicht Amsterdam (7 februari 2018)
 • Feestdag en prijsuitreking genomineerden Meer dan handen prijs Movisie door Staatsecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS te Utrecht (2 februari 2018)
 • Interview met NOS Jeugdjournaal over YouTube (2 februari 2018)

januari 2018:

 • Cees WIllekesschool te Deventer PRIMA training pestmeter en e-learning
 • Bodycombat Marathon in Etten-Leur sponsor event tbv Stop Pesten Nu (27 januari 2018)
 • Willem II (26 januari 2018)
 • Genomineerd Meer dan Handen Movisie prijs, pitchtraining bij Movisie te utrecht (25 januari 2018)
 • Interview artikel Pesten op het Werk Viking Direct
 • Trainingsweekend 1 Jaarprogramma 365 Dagen Succesvol AFAS te Amsterdam (20 & 21 januari 2018)
 • Webinar OranjeFonds Organisatiekunde en mogelijke organisatievormen (17 januari 2018)
 • Gastlessen cyberpesten 'hoe gaan wij met elkaar om'  Beroepscollege Noorderlicht te Amsterdam klassen 2 (17 januari 2018)
 • Interview Radio Noord-Holland (16 januari 2018)
 • Ouderavond over pesten Han Fortmann college te Heerhugowaard (9 januari 2018)
 • Gesloten ivm Kerstvakantie t/m 7 jan 2018

december 2017:

 • KERSTVAKANTIE GESLOTEN (23 dec 2017 t/m 7 jan 2018)
 • Studiedag & Ouderavond over pesten Beroepscollege Noorderlicht te Amsterdam (december/januari 2017/2018)
 • OBS Cees team training PRIMA-aanpak te Deventer (december/januari 2017/2018)
 • Lezing over pesten Odyzee te Kloetinge (14 december 2017)
 • Workshop VCD 'De kracht van het woord' (7 december 2017)
 • OranjeFonds Jubileumdag & workshop 'Pitchen' door Mimoun Oaïssa' (7 december 2017)
 • Kennismaking met nieuwe Ambassadeur Jürgen Locadia PSV (5 december 2017)
 • Gastlessen cyberpesten 'hoe gaan wij met elkaar om'  Beroepscollege Noorderlicht te Amsterdam klassen 2 (4 december 2017)
 • Webinar OranjeFonds 'SEO en Add Words' (1 december 2017)

november 2017:

 • Gastlessen pesten Beroepscollege Noorderlicht te Amsterdam klassen 2 (27 en 29 november 2017)
 • Webinar OranjeFonds 'Zorgverzekeraars als financier aan je project te binden' (27 november 2017)
 • Congres Pesten op het Werk Ministerie SZW te Utrecht (16 november 2017)
 • Basisschool De Sluis team training PRIMA-aanpak  Hoogeveen (14 november 2017)
 • Interview met Goedemorgen Nederland WNL nav datathon cyberpesten ARAG en Xomnia (12 november 2017)
 • Datathon 24 uur, thema Cyberpesten met Xomnia en Arag (11 en 12 november 2017)
 • Webinar OranjeFonds 'Particuliere donaties' (11 november 2017)
 • Interview met Metro Nieuws over datathon cyberpesten met ARAG en Xomnia (9 november 2017)
 • Ouderavond cyberpesten Picasso Lyceum te Zoetermeer (9 november 2017)
 • Interview met De Telegraaf over datathon cyberpesten met ARAG en Xomnia (8 november 2017)
 • Ouderavond online pesten/cyberpesten RK Mariaschool te Hoorn (6 november 2017)
 • FC Groningen te Groningen ivm nieuw project (3 november 2017)
 • Da Costaschool team training PRIMA-aanpak te Soest (2 november 2017)

oktober 2017:

 • Basisschool De Sprong team training PRIMA-aanpak te Hoogeveen (31 oktober 2017)
 • Stichting Bio Kinderrevalidaties te Arhem (26 oktober 2017)
 • SC Heerenveen te Heerenveen ivm nieuw project (23 oktober 2017)
 • Studiedag docententeam over pesten & cyberpesten Beroepscollege Noorderlicht te Amsterdam (oktober & november 2017)
 • OBS De Parkschool team training PRIMA-aanpak te Coevorden (19 oktober 2017)
 • Interview met Shownieuws (19 oktober 2017)
 • Workshop VCD Deventer besturen (17 oktober 2017)
 • Maatschappelijke Stage Markt (MAS Expo) 13 oktober 2017
 • Toekomstvisie workshop De Kindertelefoon te Nieuwegein (12 oktober 2017)
 • HRM Duurzaam inzetbaarheid medewekers JPR Deventer  (10 oktober 2017)
 • Stichting Goede Doelen Valthe, cheque in ontvangst nemen (7 oktober 2017)
 • Voetbalclub S.V. Baarn pesten in de sport voor coaches te Baarn (6 oktober 2017)
 • Hoorcollege Saxion voor 150 studenten (3 oktober 2017)
 • MKB avond te Bathmen (2 oktober 2017)

september 2017:

 • Opening kaasmarkt Alkmaar ihkv Week tegen Pesten met Wethouder Elly Konijn door Ambassadeur Serge-Henri Valcke (22 september 2017)
 • Ambassadeur Thomas Cammaert bij Anti-Pestclub op Zapp (22 september 2017)
 • NOS Kort in Hilversum live op Instagram chatten met tieners (20 september 2017)
 • RTL Live (op RTL 4) in Eemnes Uitzending bij RTL Live 'Week tegen pesten'  (18 september 2017)
 • Aftrap Week tegen Pesten met Stop Pesten Nu dag en live show met Pest One, speciaal onderwijs De Ziep te Didam (18 september 2017) en Radio- en TV opname Omroep Gelderland
 • PRIMA bijeenkomst bij Veiligheid.nl te Amsterdam (15 september 2017)
 • Bezoek totaal 17 Basisscholen + Vo-scholen in Oldenzaal iov Kiwanis (12, 13 en 14 september 2017))
 • Pilot workshop Pesten op het Werk bij Caterpilar te Den Bosch (7 september 2017)
 • Pitch Oranje Fonds afronding Module 1 groeiverhaal + canvas (1 september 2017)
 • Wij zijn de komende maanden achter de schermen hard aan het werk met een aantal grote projecten (o.a.: Week tegen Pesten, Kinderen voor Kinderen, Canvas, Meerjarenplannen) waardoor wij niet zoveel voorlichtingen in het land kunnen verzorgen als u van ons gewend bent.

juli/augustus 2017:

 • Afronding lopende projecten en voor zomervakantie periode (gesloten)
 • Opstellen groeiplan, canvas ten behoeve van het OranjeFonds GroeiProgramma Module 1
 • Afspraken met nieuwe Ambassadeurs 
 • Campagne afspraak met TBWA/Neboko 
 • Ontwikkelen lespakket tbv sponsor evenement Kiwanis Oldenzaal voor groepen 7, 8 en klas 1 oa dmv lespakketten in de Week tegen Pesten

juni 2017:

 • Slotbijeenkomst Vrije Universiteit Amsterdam (30 juni 2017)
 • Voorbereidingen sponsorevenement in Oldenzaal, wijnproeverij (25 juni 2017)
 • Hoofdkantoor LinkedIn te Amsterdam Ouderavond over pesten en cyberpesten (22 juni 2017)
 • 2500 studenten ontvangen voorlichting Stop Pesten Nu als onderdeel Verantwoorde Feesten in Dronten (21 juni 2017)
 • Nederlandse Filmacademie Eindexamenfeest 4 commercials voor Stop Pesten Nu (16 juni 2017)
 • Terugkomdag Oranje Fonds Groei Programma Module 1 (16 juni 2017)
 • Dorenweerd college te Doorwerth Ouderavond over pesten (15 juni 2017)
 • Premiere 'Unbeatable' Old-School Musical Foundation te Amsterdam (10 juni 2017)
 • Workshop over pesten voor professionals Shine te Houten (8 juni 2017)
 • Bijeenkomst Vrije Universiteit Amsterdam Organisatieonderzoek van de masteropleiding Beleid, Organisatie en Communicatie. (7 juni 2017)
 • Finale Saco Velt bokaal 2016/1017 sponsorevenement in Leeuwarden (7 juni 2017)

mei 2017:

april 2017:

maart 2017:

 • Er wordt hard achter de schermen gewerkt aan een Stop Pesten Nu campagne in samenwerking met Kinderen voor Kinderen
 • Veiligheidsweek Gemeente Beek workshops over cyberpersten Asta Theater Beek te Beek (29 maart 2017)
 • Eijsink te Hengelo ivm overhandiging cheque voor Stichting Stop Pesten Nu (27 maart 2017)
 • KickOff OranjeFonds Groei Programma te Utrecht (24 maart 2017)
 • Luzac College gastlessen & afspraken maken groepen 1 t/m 5 te Hilversum (23 maart 2017)
 • BNN Vara Kinderen voor Kinderen 'Spaarvarken actie' te Hilversum (20 maart 2017)
 • Montessori Lyceum Groningen gastlessen over pesten te Groningen (16 maart 2017)
 • Gastlessen over pesten (16 klassen) en de PestOne liveshow op Praktijkschool Eindhoven (15 maart 2017)
 • Sallcon Aanpak Pesten op het Werk binnen SW bedrijven op 2 afdelingen (13 maart 2017)
 • Nederlandse Filmacademie eindexamengroep briefing over cyberpesten te Amsterdam (9 maart 2017)
 • Informatieavond over pesten Waar de rest begon (thema-avond) Rodenborch-College Perron 3 te Rosmalen (9 maart 2017)
 • Première voorstelling Waar de rest begon (thema-avond) Perron 3 Rodenborch-College te Rosmalen (8 maart 2017)

februari 2017:

januari 2017:

 • Website  Stichting Stop Pesten Nu als digitaal erfgoed opgenomen door Unesco 
 • Ouderavond over cyberpesten Penta College te Rotterdam via Jongerenwerk (31 januari 2017)
 • Project aanpak Pesten op het Werk, workshop groepsleiders en voormannen bij WerkSaam te Hoorn (25 januari 2017)
 • Stop Pesten Nu dag met o.a. gastlessen, ouderavond en de PestOne live show OBS Het Zand te Utrecht (Pauwoogvlinder) (24 januari 2017)
 • Interview Stedendriehoek Pesten, durf jij er iets van te zeggen? (24 januari 2017)
 • Project aanpak Pesten op het Werk, workshop groepsleiders en voormannen bij WerkSaam te Hoorn (18 januari 2017)
 • Implementatie PRIMA aanpak Daltonschool (16 januari 2017)
 • Bijeenkomst PRIMA trainers in Utrecht (13 januari 2017)
 • Knoxx training Facebook (12 januari 2017, 19 januari en 26 januari)
 • Studiedag over pesten O.R.S. Lek en Linge, de Lingeborgh te Geldermalsen voor NOP (Niet Onderwijzend Personeel) (9 januari 2017)

december 2016:

 • Kerstvakantie Gesloten (24 december t/m 9 januari 2017)
 • medio half december (interne) verhuizing naar andere kantoorruimte
 • Inrichting nieuw bestuur (december 2016)
 • Gratis Goud Festival (7 december 2016)
 • Interview met Biltse Courant met vrijwilligster Janny (1 december 2016)

november 2016:

 • Studiedag docententeam RSG Ter Apel (24 november 2016)
 • Creatieve workshop Jongerencentrum Combiwel te Amsterdam over pesten (23 november 2016)
 • Project aanpak Pesten op het Werk, workshop 2/2 aan leidinggevenden bij WerkSaam te Hoorn (23 november 2016)
 • PRIMA aanpak implementatieplan De Reiziger Apeldoorn (21 november 2016)
 • Training bij VCD ivm bijdrage aan 'Gratis Goud Festival' (17 november 2016)
 • Project aanpak Pesten op het Werk, workshop 1/2 aan leidinggevenden bij WerkSaam te Hoorn (16 november 2016)
 • Vrijwilligersavond & awards van Vrijwilligers Centrale Deventer in Deventer Schouwburg (10 november 2016)
 • Voorlichting cyberpesten voor ouders en opvoeders Bibliotheek Bollenstreek te Noordwijk (3 november 2016)
 • Inrichting nieuwe bestuursleden Stichting Stop Pesten Nu (2 november 2016)

oktober 2016:

 • Leerkrachtenbijeenkomst Daltonschool uitleg en introductie PRIMA methode (25 oktober 2016)
 • Amsterdam Dance Event met Verantwoorde Feesten/Youngsters (23 oktober 2016)
 • Gastlessen over cyberpesten dag 2/2 Teylingencollege Duinzicht te Oegstgeest (13 oktober 2016)
 • Gastlessen over cyberpesten dag 1/2 Teylingencollege Duinzicht te Oegstgeest (12 oktober 2016)
 • Beleidsdag 4 workshops over pesten en cyberpesten Kinderopvang Bimbola Rotterdam (5 oktober 2016)

september 2016:

 • PRIMA project in Amsterdam (26 september 2016)
 • Ouderavond Vwo/Havo/Mavo klas 1 over cyberpesten RSG Ter Apel (26 september 2016)
 • Ouderavond Mavo 2 over cyberpesten RSG Ter Apel (22 september 2016)
 • Ouderavond VWO/HAVO 2 klassen over cyberpesten RSG Ter Apel (20 september 2016)
 • Interview met FunX (19 september 2016)
 • Voor diverse redacties op zoek naar kandidaten die hun verhaal over pesten willen delen o.a. voor RTL Nieuws, Zapp live, VROUW, Telegraaf, Nederlands Dagblad, FunX ivm de Week tegen Pesten 2016
 • Daltonschool De Reiziger PRIMA project (12 september 2016)
 • Werving nieuwe bestuursleden (augustus/september 2016)
 • RAAK project PRIMA methode (8 september 2016)
 • Interview met Telegraaf voor krantenartikel van de politie Cyberpesters uit de anonimiteit  (6 september 2016)
 • Voorbereidingsavond Gratis Goud Festival i.s.m. VCD Deventer (6 september 2016)

augustus 2016:

 • Interview met Sanne nav nominatie van Patricia Bolwerk voor de VIVA (17 augustus 2016)
 • Zomervakantie gesloten t/m 15 augustus 2016 

juli 2016:

 • Zomervakantie gesloten t/m 15 augustus 2016 

juni 2016:

 • Sky de Musical in Amsterdam (25 juni 2016) 
 • Hotel Papendal Arnhem Regiobijeenkomst SBCM Gezond en veilig werken in de SW  (20 juni 2016)
 • Corpus Leiden Regiobijeenkomst SBCM Gezond en veilig werken in de SW  (16 juni 2016)
 • Sportstad Heerenveen Regiobijeenkomst SBCM Gezond en veilig werken in de SW  (13 juni 2016)
 • Facebook en Veilig Internetten te Amsterdam (7 juni 2016)
 • Workshop van Ministerie SZW over Ongewenst Gedrag Fokker Terminal te Den Haag (6 juni 2016)
 • Christiaan Huygens College in Eindhoven gastlessen over cyberpesten (2 en 3 juni 2016)

mei 2016:

 • In de maanden mei, juni en juli zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw project. Wij zijn hierdoor zeer beperkt inzetbaar voor voorlichtingen.
 • MT op de heidag Pesten op het Werk Gemeente Steenwijkerland (hele dag) (26 mei 2016)
 • Onderwijscafe over Cyberpesten in Aadorp op Basisschool De Tweeklank (24 mei 2016)

april 2016:

 • Landelijjke Dag tegen Pesten (19 april 2016) 
 • Interview met Editie NL Help! mijn kind is een pestkop (19 april 2016)
 • Thema dag 'Hoe voelt het om gepest te worden' in Utopia Dominique samen met Jordy Buijs (17 april 2016)
 • Ouderavond Kardinaal Alferinkschool te Wageningen De online wereld van mijn kind & cyberpesten (14 april 2016)
 • Gastlessen Kardinaal Alferinkschool te Wageningen social media & cyberpesten (11 april 2016)
 • MT & Directie Sallcon Aanpak Pesten op het Werk 'Project Stop Pesten op de Werkvloer (11 april 2016)
 • Interview met BN De Stem (6 april 2016)
 • Deventer beursvloer (5 april 2016)
 • Interview Nachtuitzending NPO Dit is de Nacht over pesten (4 april 2016)
 • Kennismaking met Dominique in Utopia samen met Jordy Buijs (2 april 2016)
 • Studiemiddagen voor docententeams Veilige Sociale Media en Cyberpesten Kennemer College in Heemskerk (maart / april 2016)
maart 2016:
 • Ouderavond 'De online wereld van mijn kind & cyberpesten' PCBO Amersfoort (31 maart 2016)
 • Gastlessen Cyberpesten groepen 5 t/m 8 PCBO Amersfoort (31 maart 2016)
 • Symposium Sociale Veiligheid en Pesten en workshop PRIMA methode Universiteit Utrecht (30 maart 2016)
 • Studieochtend voor docenten Cyberpesten Cuneraschool Rhenen (29 maart 2016)
 • Handbalvereniging Pacelli Ziewent workshops en introductie grote meerjaren campagne Stop Pesten Nu (26 maart 2016)
 • Studiedag voor 240 docenten OSG Winkler Prins te Veendam Cyberpesten (22 maart 2016)
 • Torenlunch Sallcon (21 maart 2016)
 • Uitreiking Anti Discriminatie Prijs (Deventer) Stop Pesten Nu genomineerd (21 maart 2016)
 • Bekend making winnaars ING Help Nederland Vooruit Stop Pesten Nu genomineerd (19 maart 2016)
 • Spijkernisse video's maken tbv PRIMA methode (17 maart 2016)
 • Naturally 7 in Barneveld (10 maart 2016)
 • Team vergadering Stop Pesten Nu (3 maart 2016)

februari 2016:

 • Zapp live met Destiny (27 februari 2016)
 • TV uitzending RTL 4 Programma Weet ik veel om 20:00 uur met Joep Sertons en zijn verrassing (20 februari 2016)
 • Gemeente Steenwijkerland ivm aanpak Pesten op het werk (10 februari 2016)
 • Overhandiging cheque Body Combat Marathon voor Stop Pesten Nu t.w.v. Eur 2.150,- De Bilt (6 februari 2016)
 • Team vergadering Stop Pesten Nu (4 februari 2016)
 • ROC Hengelo afstemming voorlichtingen over pesten & cyberpesten (3 februari 2016)

januari 2016:

 • Workshopdag Vrijwilligerscollege VCD (30 januari 2016)
 • Congres Pesten op het Werk in Haarlem, samenwerking met Stichting Pesten op de Werkvloer (29 januari 2016) 
 • 4 x gastles Veilig Sociale Media Kennemer College in Heemskerk (22 januari 2016)
 • 4 x gastles Veilig Sociale Media Kennemer College in Heemskerk (21 januari 2016)
 • Workshop voor Overblijfmedewerkers 'Pesten & overblijf' Stichting Boter, Kaas en Overblijf (20 januari 2016)
 • Body Combat Marathon voor Stop Pesten Nu (16 januari 2016)
 • Ouderavond 'De online wereld van mijn kind & cyberpesten' Brandsmaschool te Bussum (11 januari 2016)

 

 

Mooie terugblik op onze activiteiten om pesten te stopppen in de afgelopen jaren:

2015 Stop Pesten Nu activiteiten

2014 Stop Pesten Nu activiteiten

2013 Stop Pesten Nu activiteiten