Dit moet je weten over cyberpesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Dit moet je weten over cyberpesten

Een op de tien jongeren wordt online gepest. Via WhatsApp, Snapchat, YouTube enzovoort. Beau Oldenburg doet binnen een Vici-project van NWO onderzoek naar pesten. Ze heeft nu in een infographic op een rij gezet wat je over cyberpesten moet weten. Inclusief tips voor slachtoffers.

Behalve onderzoek doen naar pesten, wil socioloog Beau Oldenburg de kennis die ze opdoet graag delen. Op de informatieve afbeelding die ze maakte over cyberpesten, staan onder meer drie concrete tips voor slachtoffers. Ten eerste: blokkeer de pester. Oldenburg licht toe: 'Dan zeg je eigenlijk: "Stop", dat is belangrijk. Je kunt zelf bepalen of je voor het blokkeren nog een berichtje stuurt waarin je expliciet zegt dat je er niet van gediend bent. Blokkeer wel meteen daarna, want je kunt beter geen gesprek met de pester voeren.'

Infographic cyber bullying

Geen oplossing

De tweede tip: vertel het aan een volwassene. Oldenburg: 'Slachtoffers praten sowieso niet graag over het pesten, omdat ze zich schamen. Bij cyberpesten komt daar nog bij dat ze bang zijn dat hun ouders zullen eisen dat ze offline gaan en hun telefoon inleveren. Dan schamen ze zich nog erger. Bovendien is het geen oplossing, omdat het kind dan helemáál buiten de groep valt.'

Ben je de volwassene bij wie een slachtoffer haar of zijn hart uitstort, doe dan vooral niets achter de rug van het kind om, benadrukt Oldenburg. 'Bedenk samen, in goed overleg, wat er moet gebeuren. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld met naaktfoto's. Dan moet je het kind eigenlijk overtuigen dat het noodzakelijk is om aangifte te doen bij de politie.'

Ten slotte adviseert Oldenburg slachtoffers om bewijsmateriaal te verzamelen. 'Als je naar de politie gaat, maar ook als je het gedrag wilt aankaarten bij de dader of daders, is het belangrijk om in de vorm van screenshots een dossiertje te hebben. Soms zijn pesterijen afkomstig van nepaccounts, het vinden van de afzender kan lastig zijn. Verzamel wat je kunt.'

Uitgebreid in het nieuws

In de periode waarin Oldenburg werkte aan haar promotieonderzoek naar pestgedrag op basisscholen, vanaf 2011, nam de aandacht voor pesten in de hele maatschappij toe. Enkele zelfdodingen door jongeren die waren gepest, kwamen uitgebreid in het nieuws. Toen Oldenburg in 2017 promoveerde, was haar conclusie dat leerkrachten op basisscholen het pesten niet goed doorzien. Nu begeleidt ze zelf twee promovendi. Een van hen onderzoekt hoe leerkrachten een goed beeld van de sociale dynamiek in hun klas kunnen krijgen; de ander brengt bestaande en nieuwe interventiemethoden in kaart.

Beau OldenburgBeau Oldenburg

Meer informatie

Beau Oldenburg (1987) werkt als postdoc binnen het Vernieuwingsimpulsproject ‘Anti-bullying programs 2.0: Tailored interventions to minimize bullying’ van Vici-laureaat prof. dr. D.R. (René) Veenstra aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen. Oldenburg promoveerde begin 2017 binnen hetzelfde programma op het proefschrift ‘Bullying in schools. The role of teachers and classmates’.


Bron: NWO

 

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):